Minister vlády pod obsesiou démona?

 Majme sa na pozore, náboženský fanatizmus, živený nepochopením a netoleranciou, ktorý dáva pocit bohorovnosti, vždy plodí agresivitu a potlačovanie tých jedincov a skupín, ktorí vybočujú z rámca premís predmetnej sekty. Takéto správanie je vždy signifikáciou pôsobenia síl Temnoty – obsesivity zo strany démonov. V prípade neobmedzenej moci by nás takýto jedinci uvrhli do temnoty stredoveku a INKVIZÍCIA by sa stala HLAVNÝM NÁSTROJOM výkonnej MOCI.

 

Nie je nič horšie, ako keď verejný činiteľ prezentuje dogmy určitého náboženstva ako jedine možnú pravdu s dodatkom, že ostatné metafyzické a duchovné smery sú Diabolskou záležitosťou. Úroveň inteligencie takého človeka je potom pochybná nehovoriac o fakte, že okrem toho môže byť aj pod obsesiou síl Temnoty podobne ako filozofia, ku ktorej sa verejne hlási.

 

Je teda predmetná celebrita pod vplyvom démona?

Prvým znakom niekoho kto je pod priamym vplyvom Temnoty je jeho správanie sa. Bystré oko také niečo u postihnutého postrehne, nehovoriac o zdatnom okultistovi (nemyslím tým seba). Ako sa teda predmetná osoba chová? Je jej vystupovanie nervózne, popudlivé, nekoncentrované a emocionálne nevyvážené?

Ďalším signálom sú postihnutého pocity, emócie a vášne spolu so snami a energetickou dispozíciou v psychosomatickom kontexte, čo navonok síce zjavné nie je. no jeho vnútorný stav sa zrkadlí, ako už bolo spomenuté, navonok. Bohužiaľ, aj v prípade zmienenej celebrity sa jedna len o jeden z mnohých príkladov obetí tzv. vnútorných ale často aj externých démonov, ktorí monoteisticky orientované náboženstva využívajú ako svoj lovný revír, aby si z oddaných ovečiek urobili trvalé zdroje emočnej energie.

Dôležite je vedieť, že zaslepenosť, mamon a prehnaná až fanatická oddanosť obetí Temnoty k premisám cirkvi im znemožňuje na sebe duchovne pracovať a tým sa v podstate spod spárov Diabla & company vymaniť. Aj preto sa stretávame s javom, že pokiaľ sa nájdu vedomí jedinci, ktorí by radi zblúdilým ovečkám na ich falošnej Ceste, ako oni sami hovoria k Bohu, dopomohli, nevedomci ich častujú nadávkami a s agresívnou nevôľou dávajú do rolí služobníkov Diabla. Je to ako keď zlodej kričí chyťte zlodeja, ale v náboženskom zmysle. Skutočnosť je napokon taká, že Ten, proti ktorému „bojujú“, ich práve preto má v hrsti a vládne im

 

Zdroj Internet

Paródia možno na Mareka Krajčího a ďalších sektárov v parlamente, no nie na smutnú realitu. Zdroj Internet

 

Rád by som sa vyjadril aj k osobe z videá, ktorá žongluje s metafyzickými a duchovnými pojmami tak, akoby v nich bola doma. Ale ako som už spomenul, bohužiaľ, pravdou je opak.  Význam slova okultizmus je okrem nášho článku dobre vysvetlený aj na internete.  Znamená to, že aj podstata jogy má korene v okultizme alebo v ezoterizme. Pokiaľ je joga len o fyzickom cvičení bez akceptovania duchovných princípov, ktoré predstavujú prioritu, o jogu nejde. V jednom článku niekto píše: „O čo teda v joge ide? Joga nie je len súborom cvikov spojených so správnym dýchaním a držaním tela, ako mnohí tvrdia, ale patrí medzi stupne hinduizmu, kde je samotnými hinduistami vnímaná ako okultná praktika. Treba jasne napísať, že joga nie je v žiadnom prípade akousi formou gymnastiky, cvičením, ktoré robíme pre zdravší život, ľahšiu koncentráciu a pod., ktorú možno ľubovoľne spájať s akoukoľvek filozofiou, či kresťanskou modlitbou, tak ako sa to niektorí pokúšajú. Vo svete sa joga propaguje rozličnými deštrukčnými sektami a skupinami vystupujúcimi pod hlavičkou New Age. Joga a kresťanstvo sa nedajú spojiť hlavne z dvoch dôvodov. Joga sa zakladá na viere v reinkarnáciu, ktorá je v rozpore z najdôležitejšou pravdou a udalosťou kresťanskej viery – Zmŕtvychvstaním Pána. Kresťanstvo je kristocentrické, zatiaľ čo joga vedie po malých krôčkoch k zameraniu na seba.“

Zdroj ďalej píše: „Spomenutá Hathajoga vyzerá nevinne, no čím niečo nevinnejšie vyzerá, zvlášť v oblasti okultizmu, tým je to nebezpečnejšie. Môže nastať postupné zmätenie mysle, bez toho, aby to človek zaregistroval. Už starobylé texty upozorňujú na Hathajogu – čiže jogu čisto fyzickú. Je to nebezpečný nástroj, pred ktorým aj niektorí indickí mudrci varujú svojich žiakov, pre časté výskyty psychických porúch, zmätenia mysle a šialenstva. U pokročilých v týchto cvičeniach sa často môžu vyskytnúť javy, ktoré kresťanská tradícia považuje za známky démonickosti.“

Súhlasím s niektorými názormi katolíckeho kňaza a exorcistu v jednej osobe s tým, že joga je okultná záležitosť a aj to, že praktikanta jogy, pokiaľ patrične nezvládne časti týkajúce sa zmenených stavov vedomia, môže viesť k faktu, že zasvieti v Astrály ako neónka a stane sa návnadou pre nespočetné astrálne inteligencie, či už dobré alebo zlé. To napokon platí o všetkých metafyzicko-duchovných disciplínach. Zároveň však dodávam, že tu spoločné záujmy končia a ďalej idú každý svojou vlastnou cestou – joga ako zástupca prírodných zákonov verzus dogmy monoteistických náboženstiev – teda všetkého toho, čo je proti Prírode a teda v merku démonov, ktorých úloha je výslovne deštruktívna, rozkladná, kedy to, čo ide cestou neprirodzenosti napádajú a likvidujú, tak, ako aj priaznivcov katolicizmu. Apropo, okultné portfólio má aj samotná katolícka či evanjelická cirkev, len tie oný význam zo svojho repertoáru vyradili preto, aby sa odlíšili. To by bolo k predmetnej téme asi tak všetko. Nech si každý utvorí svoj vlastný názor a podľa toho sa zariadi. Odporúčam pritom načúvať predovšetkým svojej intuícii, logika býva často omylná a to aj v jej materiálnom svete, o duchovnom nehovoriac. Tomu už nerozumie vôbec.  

 

Tento jedinec nesie všetky psychologicko-psychiatrické a okultné PRÍZNAKY kresťanského INKVIZÍTORA 

 

Minister vlády pre oblasť zdravotníctva rovnako patrí do jedného z táborov extrémistov, ktoré poznáme pod názvom letničné a pentekostálne hnutia, kedy ide o náboženské komunity, ktoré prežívajú veľmi emocionálne vlastnú vieru, ide o subkultúry, ktoré sú typické pre anglosaský svet, a ktoré sa snažia preniknúť aj do nášho pôvodne pohanského, polyteistickéhoanimistického starého sveta.

 

 VIDEO: Krajčí ako náboženský fanatik odsudzoval človeka praktizujúceho jogu. Skupina poslancov Kresťanskej únie ho po kritike bráni právom na slobodu myslenia

 Minister zdravotníctva Krajčí totálne šokoval verejnosť: K moci sa dostal vďaka proroctvu!

 

Späť na Prečo Kresťanstvu vládne Diabol

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background