NOVÉ & AKTUALIZOVANÉ články

Mágia cúvajúceho Mesiaca

Mágia cúvajúceho Mesiaca   Ten, kto vo svojom vnútri cnosti honosí, sa poslov Temnoty báť nemusí. No ten, kto strachu, nenávisti a závisti sa oddáva, vášňami hmotného spútava, ten pre démonov Raj…

celý článok...

Covid-19 ako multipersonálna entita

Covid-19 ako multipersonálna entita (aktualizované) Zatiaľ čo logická myseľ a jej podvedomé zložky majú svoje mantinely, transcendentálna myseľ a jej nadvedomé zložky sú bezbrehé. Položme si otázku, kto sa tu proti komu…

celý článok...

Astrálne cestovanie očami iných

Astrálne cestovanie očami iných Zvládnutie astrálnej projekcie nezávisí na technikách, ale na pochopení procesu, ktorý z ich dlhodobého používania vyplynie. Preto každému funguje niečo iné. V skutočnosti každý typ meditácie,…

celý článok...

Astrálna exkurzia vo svojom byte

Astrálna exkurzia vo svojom byte Zvrchovaná bohyňa Mesiaca Luna (Seléné), ktorej ďalšie metafyzické kvality sa prejavujú v persónach ako Hekaté, Kálí, Artemis, Isis,  Mária Magdaléna, atď.         Najprv…

celý článok...

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?   Mentálna a astrálna rovina existencie sú psychické a metafyzické (teda v podstate fyzické) sféry, ktoré sú takpovediac viacdimenzionálne, a teda gravitačná sféra (bežný Vesmír) je len…

celý článok...

Naplň si svoj Sen

Naplň si svoj Sen   Niekedy sa môže stať, že Ťa v nejakej bežnej fyzickej situácii sčista-jasna pri pohľade na niečo zdanlivo bezvýznamné, premkne neopísateľný, akoby mystický, pocit… Hoci to…

celý článok...

Inteligencie & Schopnosti

Inteligencie & Schopnosti Druhy schopností R.B.Cattell (1971) –  perceptivní a efektorické J.P.Guilford (1959) – perceptivní, psychomotorické, intelektové  Nejčastější dělení schopností je na specifické a obecné = inteligence Druhy inteligence divergentní…

celý článok...

Racionalita verzus Iracionalita

Racionalita verzus Iracionalita Niekto, kto v spiritualite, okultnej mágii či v parapsychológii naučenou logikou hľadá logiku, ju sotva nájde. Príčina tkvie v tom, že pre logiku vychádzajúcu z materializmu je logika transcendentálnej mysle nelogická.…

celý článok...

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?   Vnímanie sveta, fyzického či astrálneho, je zrkadlením evolúcie nášho ducha a duše…   Názor niekoho (Ne)vím, co vidím (tedy poslední dobou velmi časté…

celý článok...