Základné pudy verzus okultný progres


Doterajšia transempirická prax poukázala na zaujímavý problém, ktorý však priamo súvisí s jej úspešnosťou. Ide o zabezpečenie schopnosti voľného plynutia energie v rámci astrálneho alebo presnejšie éterického energetického systému  – čakier a meridiánov –  čo má okrem okultných zámerov aj priamy dopad na správne fungovanie somatického (telesného) systému.

Napríklad prax šamanskej mágie (mám na mysli jej enstatickú alebo extatickú nedrogovú formu) problém spriechodnenia energie v metafyzicko-fyzickom prostredí odbúraním mentálno-emocionálnych blokov (ktoré bránia jej prúdeniu a teda aj transformovaniu sa do vyšších vibrácií) rieši síce spontánne bez toho, aby si toho bol adept vedomý, no to trvá obvykle až príliš dlho a preto je niekedy lepšie, ak sa okultista na tento fenomén zameria priamo, a raz a prevždy ho vyrieši. Inej cesty totiž aj tak niet.

V okultnej praxi (duchovno a mágia) sa nezriedka optimálna priechodnosť energie astrálno-fyzickým systémom zablokuje nejakým dovtedy nespracovaným blokom, ktorý nie je ničím iným ako mentálnym programom, podporovaný viac-menej intenzívnou emóciou. Ide často o doposiaľ nevyriešené fenomény prameniace z portfólia pudu sebazáchovy, medzi ktoré patrí aj veľmi vtieravé a neodbytné nutkanie si zasexovať.

Na samotnom sexe nie je nič zlé, ba práve naopak, sex ako taký vedie k podpore zdravia v celom psychosomatickom kontexte. Avšak problém nastáva vtedy, ak sa toto dotieravé nutkanie stane dominantnou silou, ktorá začne diktovať náš život. Pokiaľ si tento mentálno-emocionálny program spersonalizujeme, dostane entitu, ktorá je buď astrálnou larvou alebo v horšom prípade démonom, napríklad sexuálnym.

UPOZORNENIE: Pri tejto príležitosti by som rád poukázal nato, že tu síce rozoberáme pojem sexovania, no v skutočnosti sa tento problém týka všetkých závislostí, aj napríklad takého fajčenia, ku ktorým obsesívne pôsobiacim larvám sa pomaly ale iste pridávajú aj iný upíri, a tak sa portfólio vplyvu na dušu jedinca významne rozširuje. To napokon vedie až k patologickému postihu somatických orgánov so spätným vplyvom na psyché, a tak vzniká začarovaný kruh, z ktorého sa len prístupmi alopatickej medicíny vyslobodiť nemožno!

Napríklad v magickej praxi šamanov pôvodných kultúr je sexuálna zdržanlivosť hlavnou témou. Obzvlášť vo výcviku a príprave novicov sa títo počas celého viacročného výcviku musia sexu strániť. A práve táto záležitosť býva často zlé chápaná. Nejde totiž o to, aby niekto silou vôle bez pochopenia toho, o čo tu ide, sexuálne nutkanie potlačoval, čo by napokon viedlo len k rozvinutiu ďalších patologických psychóz, a samotný šamanský výcvik by bol kde tam.

A tento násilnícky prístup sa bohužiaľ vo veľkom uplatňuje aj dnes, predovšetkým v západnej spoločnosti, čo je jednou z hlavných príčin veľkého odpadu aj talentovaných novicov.

K sebe vždy pristupuj láskyplne a s pochopením. A pochopenie, to sa nedá naočkovať. To príde samé len prežitým životom- jeho všetkých evolučných stupňov –  s podporou transempirickej praxe. V počiatku je preto dobre si tento fenomén uvedomovať a jemne, tak, aby nevznikla „revolučná vzbura“ astrálnych lariev a démonov, proces očisty stupňovať. Ináč proti silám Temnoty, ak sa tie náhle vzbúria, ako začiatočník nezmôžeš nič a vody okultizmu s nechuťou opustíš. A démoni, tí budú jasať.   

Namiesto potlačovania symptómov intenzívneho nutkania si zasexovať je treba pochopiť, čo za tým stojí. Odhliadnuc od takzvaných logických príčin, stojacich za ťažko zvládnuteľnou potrebou si zasexovať, z metafyzického pohľadu ide o zablokovanie priechodnosti energie medzi druhou a treťou čakrou. Ide teda o stav, kedy sa energia sústredí len v prvej a druhej čakre a ďalej sa nedostane. Tak vzniká energetická nerovnováha podobne, ako by niekto zapchal prepojenie medzi spojenými nádobami, známeho to pokusu z hodín fyziky.    

Osobne som na podstatu popisovaného problému prišiel až vtedy, ak som ku klasickému šamanskému výcviku pripojil aj prácu s čakrami, s cieľom podporiť exteriorizáciu astrálneho tela. Počas čakrových cvičení sa chuť na sex ukázala v ešte väčšej intenzite, ako tomu bolo pri praktizovaní astrálnej mágie.

Zistil som, že príčina toho spočívala v aktivovaní prvej čakry, kedy sa v nej nazhromaždila veľká zásoba tranzom vygenerovanej (metafyzickej) energie, ktorej mentálno-emocionálny program, ako všetci vieme, zahrňuje len základné, život podporujúce, pudy, zjednodušene povedané „bojuj alebo uteč“ a „rozmnožuj sa“.

V skutočnosti sa toho účastnila aj čakra druhá, a ak sa energia neposunula vyššie, prejavené emócie a vášne zotrvali v dosť veľkej intenzite. To narušovalo uskutočniť môj zámer astrálne vycestovať, čarovať alebo previesť rituál.

UPOZORNENIE: V tomto kontexte nie je riešením dobre si zasexovať. To nielenže situáciu nerieši ale v stave návyku alebo závislosti tieto pripútaností ešte viac podporí!

Názor a z toho prameniaci prístup bytostí Svetla alebo šamanských duchov je v tomto prípade úplne zrejmý – vyžadujú v prvom rade prácu na sebe samom v zmysle metapozorovateľa. V inom prípade odporúčajú na duchovno a mágiu radšej zabudnúť.

Situáciu som sa naučil riešiť tým, že keď došlo na „volanie po sexe“, použil som techniky na posun energie smerom do hlavnej rozdeľovacej čakry solárneho pletenca a následne ďalej nahor. Aj keď to bolo spočiatku kvôli abstinenčným príznakom (však larvy a démonici sa len tak vzdať nechceli) ťažké, postupne sa vplyv upírov oslaboval a energia túžby po sexe už ľahšie expandovala smerom nahor.

Energia sa v každej čakre vždy preprogramovala a tým pádom transformovala do inej vibračnej kvality, čo v psychosomatickom systéme spôsobovalo revolúciu v tom zmysle, že sa mi výrazne posilnili parapsychologické schopností a v somatickej oblasti nastali pozitívne fyziologické a/alebo liečebné procesy, ktoré sa každým zopakovaním posilňovali.

Vyššie som spomenul nejaké techniky. O aké teda išlo?

V mojom prípade som použil vôľu a zameral ju na prebúranie bariéry medzi druhou a treťou čakrou. Najlepšie sa mi osvedčil šamanský spôsob, kedy som sa s chrastidlami pohyboval a spieval silové piesne (icaros), ktoré ma počas rokov praxe naučili duchovia.

Iný spôsob spočíval v tom, že keď som pocítil emočné sexuálne vlny, zaujal som meditačnú pozíciu a začal s precvičovaním čakier a aury, pričom som si vypomáhal astrálnymi rukami, tak, ako to uvádza Robert Bruce alebo som použil vhodnú vizualizáciu spolu so zameraním sa na preciťovanie toho, čo som práve robil.

V tejto súvislosti odporúčam, že ak emočné vlny túžby po sexe sú až tak intenzívne, že sa nedajú cvičením prekonať, je dobré si s vedomím a pochopením toho fyzicky alebo astrálne zasexovať. Zdôrazňujem – s uvedomením si tohto procesu a snahou o jeho pochopenie!

V prípade, že sa niekto pokúsi volanie po sexe prevalcovať silou vôle tak, ako to vidíme u niektorých alkoholikov alebo fajčiarov, síce aj toto sa môže stať východiskom, no v prípade, ak nato adept nemá, môže si výrazne poškodiť.

Na druhej strane je dobré vziať do úvahy súčasnú vedu, zdôrazňujúcu potrebu dostať zo seba ejakulát aspoň raz týždenne, nakoľko sa tým až o 50% znižuje možnosť dostať rakovinu prostaty. Je však namieste dodať, že táto informácia sa týka len bežných ľudí, ktorí nedokážu okultnou praxou problém vyriešiť ináč. 

Je však zároveň potrebné uviesť, že šamanský výcvik ako aj rôzne východné praktiky tento problém riešia už od samej podstaty dosahovaním tranzu, a účelovými technikami v ňom upravujú fyziológiu orgánov tak, aby nedochádzalo k žiadnej patológii na úrovni psychosomatického systému. Ide o ovládnutie fyziológie určených orgánov z pozície nadvedomia, a to ako v zmysle energetickom, demonologickom alebo kombinovanom.

Je úplne jedno, aké techniky kto použije. Ide len o to, aby fungovali, a to si teda vyžaduje určitú prax.

Súvisiace články  
O energiách

Elementárne základy
  
Stvoriteľ & jeho (meta) fyzické idey
 
Intuícia & Inštinkt
  
Astrálne larvy
 
Opresia, Obsesia a Posesia
 

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background