Posolstvá

He is Risen


Invokácia Márie Magdalény

Posolstvo

Buď k sebe úprimný. Hľaď na seba, akoby to bol niekto iný
Neber sa moc vážne – ani život samotný… a buď povznesený
Len to, čo dokážeš sám k sebe, dokážeš aj k iným

Získaj pokoj na duši – slobodu… len vtedy pochopíš, kto si, a svoje cnosti uplatníš

Bežní ľudia iní sú – vo svojich ilúziách uväznení… a to všetko vďaka ťažkej mysli hmoty, skrzktorú nevidiapoklady, ktoré sú za ňou ukryté
Preto ju za jedinú existenciu považujú… ty už však vieš, že len o klam ide

Hmota je skutočnou len sama osebe – a človek predstavuje oveľa viac, než je jeho myseľ, pocity a emócie

Pamätaj, nikto nikdy nemôže len tak inému ublížiť, pokiaľ ten si spary démonov sám neprivolal

Čo sa Ti deje, Tvoju dušu zrkadlí

Spoznaj sa… a zmeníš sa. A Svet Ťa bude nasledovať. Tento prístup sa Láskou nazývaInvokácia Ježiša Nazaretského


Hnev Spravodlivých

Keď som ešte vo svojom chráme – tele – žil, učil som a hlásal, čo Otec mi nakázal – aby sa biedni sami vykúpili

Učil som ich úctu k životu, mier a pochopenie k tým, čo tvrdo dreli, aby svojou vlastnou premenou Jeho v sebe našli

Nikdy som netoleroval spupných pánov, ktorí na bedrách iných zlaté chrámy stavali… dobre som vedel, čo je za tým

Tá háveď pekelná, pod kresťanstvo sa ukryla, a cirkev si založili, aby svoje statky skryli

S Diablom, ktorého stvorili, sa spolčili a Slnko na oblohe zatemnili… on ich naučil tú lesť, aby sa v očiach iných posvätili

A tak sa stalo – v mene Otca a mojom rabovalo

Symbolom kríža Stvoriteľa uctievali a popritom iných ním mučili a vraždili

Spary démonov svätou inkvizíciou nazvali a misionárov, poslov Temnoty, posvätili

Dodnes to tak je… metódy sa kabátu času prispôsobili a sily temné naďalej túto Zem pľundrujú… jej dary, ktoré každému slúžiť mali, len k sebe zhŕňajú

Vojny pre ne vedú, no sami nebojujú – strach majú. Preto iných na smrť posielajú – čo brániť sa nemôžu

Ako čas plynie, mnoho posvätného tu hynie – nadvládou síl temnoty

Hlásal som, aby Boha vo všetkom videli a prejavy prírody jeho Telom nazvali

Človek, okrem darov iných, ten najväčší dostal – aby sám pomocou vôle tvoril a pekelnou ju nikdy nenazval, bo táto moc magická, každému, kto do nej dospel, je naveky daná

Všetko, čo slobodnou vôľou činíte, vašou karmou oceníte – preto vám Otec anjelov a démonov zoslal

Vedzte, všetky pestrosti života sú na obraz Jeho… k dispozícii

Preto sa riaďte len Knihou vo vás… a nie knihou Písma svätého, na oltári Diabla položenej

Avšak vedzte, všetko, čo vám tu teraz hovorím, sily pekelné odzbrojuje… a ony sa budú brániť

Preto nečakajte od ovečiek zapredaných, za múrmi cirkví schovaných, že sily temné, ktoré ich už dávno ovládli, mier s vami podpíšu a na piedestál vynesú

Musíte sa vyniesť sami…

Rituály sa odohrali vo fyzicky upravenom priestore hybridným spôsobom. Invokované bytosti ku mne prehovárali vo veršoch, v rýmovačkách, ktoré som sa snažil verne odreprodukovať.

Ešte zostáva otázka, kto boli tie zjavenia a ich hlasy?

Podľa doterajších skúsenosti mohlo ísť o:

  • skutočné bytosti, teda naozaj išlo o Máriu a Ježiša
  • išlo len o ich egregori
  • išlo o bytostí, ktoré sa so mnou len zahrávali
  • išlo o sprostredkované posolstvá nejakou neznámou inteligenciou
  • išlo o sprostredkovanie ideí mojim nadvedomím


Súvisiace články 
Mágia na odstránenie astrálnych parazitov
 
Evokácia Hagiel
  
Invokácia henochiánskych anjelov
 
Mágia bohýň
  
Mágia cúvajúceho Mesiaca
 
Prax s lunárnymi  inteligenciami

Satan. Vládca temnôt 
Ako som sa Fénixom stal
  

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background