Silové zviera verzus Totem

 

uverejnené 28. 03. 2024

 

Totem u severoamerických Indiánov predstavuje plastický symbol mystického predka, od ktorého kmeň odvodzuje svoj pôvod.

Avšak, keď sa povie totemové zviera, to v skutočnosti predstavuje duševné špecifické „zvieracie“ vlastnosti, ktorými sa daný jedinec, rodina, kmeň či rod prejavuje. Ináč povedané, zvierací totem dáva svojim nositeľom nádych odlišnosti a výnimočnosti ako v povahe tak charaktere, ktorými sa navzájom od seba líšia. Je to obdobné ako u znamení zvieratníka, astrológických predpovedí či numerologických hodnôt. V prípade vplyvu zvieracieho totemu tak niekto môže žiť s prejavujúcimi sa kvalitami náležiacimi napríklad hadovi, medveďovi, orlovi, potkanovi, zajacovi, tigrovi, netopierovi, modlivke zelenej, atď.

Tieto animálne špecifiká, na rozdiel od astrológie, zodiakálnych znamení a numerologických vplyvov, sa v ľudskej psyché kodifikujú vplyvom obsahov podvedomia, ktoré v sebe okrem iného obsahujú aj príčiny pre zostavenie architektúry genotypu. Okultne povedané, totem jednotlivca a kolektívu sa konštituuje na základe psychosomatických animálnych kvalít predkov a rodičov (niekedy vzdialenejší predkovia majú väčší vplyv ako samotní rodičia).

A potom tu sú Silové zvieratá*, teda reálne kolektívne transempirícke inteligencie ľudovo zvané zvierací, rastlinní a nerastní duchovia**, z ktorých si však jednotlivec za svojích spojencov vyberať nemôže, pretože zmienení duchovia (predovšetkým hlavné celoživotné silové zviera) podobne ako to je aj u duchovných sprievodcov, sú mu predurčení na základe mnohých inkarnácii, karmy a vlastného predinkarnačného plánu.

Každý človek teda má už od narodenia pridelené svoje primárne Silové zviera, a potom sú tu tie sekundárne, ktoré do našich životov vchádzajú pri rozličných špecifických udalostiach aby nám prepožičali svoje vlastné psycho-somatické kvality (aj somatické preto, lebo títo kolektívni duchovia majú svoje reálne fyzické telá – napríklad taký duch tigra má svoje fyzično v podobe množstva fyzických tigrov, ktorých fyzické kvality sa môžu prejaviť aj v tele človeka).

Kvality totemu sú však trvalou výbavou psyché človeka podobne ako vplyvy znamení zverokruhu a numerologické predispozície, avšak je známe, že ten, kto sa duchovno-magickej praxi venuje intenzívne, zanedlho zistí, že vplyv zodiakálnych znamení, astrológie a numerológie nielenže na jeho život slábne, ale dokonca že nad nimi preberá kontrolu namiesto, aby tomu bolo naopak. Duchovne prebudená alebo takzvaná fluidná osobnosť teda žiadnym znameniam zvieratníka, astrológii ani numerologickým vplyvom nepodlieha a sám si svojou vôľou určuje, čo zo svojích nemenných karmických a psychosomatických fenomenov (totemov, astrologických a numerologických daností) vo svojom živote vedome využije***

 

Dodatky

*) Spirituálne zameraní vedci predovšetkým transcendentálnou praxou prišli nato, že silové zviera je človeku ako takému, bez ohľadu na jeho vierovyznanie, ateizmus či skepticizmus, najbližšou formou metafyzickej a fyzickej existencie. Toto však nemá nič spoločné s tvrdeniami o prasati, opici či delfíne, teda o zvieratách, o ktorých sa tvrdí, že majú s človekom nejaké spoločné rysy.   

Takže podľa výpovedí vedcov, šamanistov a pôvodných šamanov má každý jeden človek už od svojho narodenia trvalo pridelené silové zviera, bez ktorého by svoje detstvo sotva prežil. A nielen detstvo. Pochopiteľne tí, ktorí majú so zmienenými duchmi vedomý kontakt, žijú svoju inkarnáciu oveľa naplnenejšie a relatívne lepšie. Pre doplnenie je dobre uviesť, že vplyv zvieracieho totemu v prípade intenzívnej vedomej interakcie s kolektívnymi duchmi zvierat, rastlín a nerastov ustupuje do pozadia a špecifické vlastnosti zvieracieho totemu napríklad líšky sa so skutočným silovým zvieraťom líškou nemusia stotožňovať. A rovnako platí, že keď dve osoby majú ako svoje hlavné či sekundárne silové zviera líšku, tá sa u nich môže v psychosomatickom zmysle prejavovať odlišne. Totiž každé silové zviera vládne mnohými kvalitami, ktoré sa u každej osoby triedia a konštituujú podľa mnohých hľadísk, ktoré podobne ako odtlačok prsta nikdy nie sú totožné. Toto vyplýva z minulých životov, karmy a mnohých iných kritérií, pričom sa zohľadňuje aj napríklad zmienený zvierací totem. V dobe, kedy sa u jednotlivca vlády ujíma materiálne orientované ego, duchovia ešte stále aktívne pôsobia, no v okamihu, kedy ich egocentrizmus z duševného portfólia svojou nevierou a skepticizmom či náboženskou intoleranciou vypudí, pretože považujú duchov ako takých za diabolské celebrity, silové zvieratá postupne od týchto nevedomých odchádzajú, čoho následkom je, že ich ochranný a energetický vplyv postupne stráca na intenzite, až úplne vyprchá. V takom prípade je možné kedykoľvek v dospelosti pôvodného ducha špeciálnymi k tomu určenými technikami opäť privolať a v prerušenom symbiotickom súžití pokračovať.Viac TU.

 

**) Ak v našom prípade spomíname pojem kolektívni duchovia, v žiadnom prípade nie sú mýslení kolektívni duchova v zmysle egregorov. Každé zviera, rastlina či nerast má individuálnu dušu – astrálne telo – ale ducha už má len kolektívneho, ktorého, podobne ako u človeka, stvorila Matka Príroda.

 

***) Ono tie astrologické, numerologické, tarotové, rúnové a všelijaké onaké predpovede a veštenia podobne ako vplyvy zvieracích totemov, ako už bolo povedané, platia len pre bežných ľudí, ktorí sa aktívne duchovno-magickými záležitosťami prakticky nezaoberajú a tým pádom nezískavajú nad nimi žiadnu kontrolu. Sú unášaní prúdom rieky ako spiace bábätká, nevedno kam, až pokiaľ im to nejaký veštec, mág či čarodej nepovie. Na druhej strane tí, ktorí sa okultným záležitostiam venujú aktívne, všetky tie spomenuté predpovede a veštenia predstavujú len portfólio, substrát, z ktorého síce vyklíčia, ale ďalej ich vývoj už neurčuje astrológia, numerológia či nejaký rodinný alebo individuálny totem, ale ich slobodná vôľa. Napríklad, niekto môže byť pod vplyvom kolektívneho alebo osobného totemu medveďa, no pokiaľ jeho hlavné silové zviera je jastrab, potom sa v živote primárne prejavuje jeho kvalitami a psychosomatické kvality medveďa ostávajú skryté ako základ z ktorého špecifiká jastraba vyklíčili a s kvalitami medveďa sa viac-menej podľa okolností premiešavajú. Je to podobné ako u tarotových arkán, kedy napríklad u arkány Kráľovná Mečov jej podstatu ako ženy definuje živel Voda, pričom jej dominantný, teda vonkajší prejav, určuje ascendent, ktorým v tomto prípade je Meč, teda živel Vzduch. A podobný vzťah, ako som už uviedol, je aj v prípade totemu a silového zvieraťa. Totem je, ako v prípade Kráľovny Mečov, daný, vrodený, a silové zviera alias ascendent Meč, je vybraný, no nie osobnou vôľou, ale Prozreteľnosťou v rámci mnohých kritérií, ktoré nášmu uvedomeniu zostávajú skryté.    

 

SK titulky:

 

Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background