Služby v astrálnej projekcii

Služby v astrálnej projekcii

WEB_SLUŽBY_archangels-ariel-and-metatron-steve-roberts Každá duša, ktorá vládne svojimi cnosťami, je na svojej úrovni schopná pomôcť tomu, kto je momentálne v zajatí vibrácií Temnoty… 


Pokiaľ sa naučíš astrálne projektovať, môže sa ti ľahko stať, že po úspešnej exteriorizácii astrálneho tela za tebou príde dovtedy neznáma astrálna bytosť a požiada ťa o láskavosť, ktorú (pre istotu) zrejme neodmietneš. Teda niežeby ti uprela slobodnú vôľu, ale takéto ponuky sa len tak neodmietajú, nakoľko sú vizitkou tvojej duchovnej a/alebo magickej vyspelosti, z čoho do budúcnosti môžu plynúť aj nemalé tie výhody…

Bytosť ťa napríklad vyzve, aby si niekomu zabránil uskutočniť samovraždu. Prípady sú rôznorodé a býva ich bezpočet. Taký už je tento svet. O tom, prečo máš akurát ty riešiť nejakého samovraha a prečo práve samovraha, keď sa dá určite niekomu pomôcť aj v dajakej inej záležitosti, pre teba v tej chvíli nie je alebo by nemalo byť podstatné. Astrálna bytosť, ktorá ťa o službu prišla požiadať, zrejme má k tomu pádne dôvody, a preto odporúčam o poslaní nepolemizovať, aj keď slušné opýtanie ešte nikdy nikomu neublížilo. Potom, akonáhle sa o misii dozvieš to, čo vedieť môžeš a odsúhlasíš ju, astrálna inteligencia ťa výzbrojí potrebnou výbavou a ochranou, a môžeš ísť… A opováž sa niečo zbabrať!

Ale nie, žartujem. Astrálne inteligencie, ktoré majú na niečom záujem a povolajú ťa na pomoc, vedia, že uspeješ, ináč by ťa ani nepovolali. Vedia totiž o tebe omnoho viac, ako o sebe vieš ty sám, aj keď si o sebe môžeš namýšľať, že aký si veľký astrálny cestovateľ alebo mág. No keby si bol príliš domýšľavý a predpojatý, najskôr by si nebol ani oslovený.

V tomto prípade sa pochopiteľne môže natískať otázka, že prečo si takú misiu neuskutočnia sami. Však ako astrálne entity k tomu majú ďaleko lepšie možnosti. No niekedy tomu tak nie je. Niektoré astrálne inteligencie jednoducho v prípade akútnej potreby zasiahnuť v astrály reálneho času, ktorý je kópiou roviny časopriestorovej, jednoducho nemôžu alebo akcia by nemala takú efektivitu, než akú môže docieliť práve bežný „smrteľník“.

V týchto prípadoch je tiež zaujímavé vedieť, ako na uvedenú pomoc reagujú tí, ktorým bolo pomožené, respektíve, ako vnímajú toho, kto ich astrálne navštívil.  Dotyčný môže ľahko nadobudnúť dojem alebo aj presvedčenie, že mu pomohol niekto, koho by v takom prípade najradšej povolal, a ten niekto zodpovedá jeho hlbokému presvedčeniu – náboženským predstavám alebo viere. Tak sa pokojne môže stať, že postihnutý alebo už zmienený sebevrah ťa v prípade, že sa budeš javiť len ako hmlová svetelná postava, bez detailov, akými disponuje tvoja fyzická forma, bude považovať za anjela, Boha, Ježiša Kristusa či Pannu Máriu, Budhu, Jehovu, Metatrona, „zomrelú“ babičku, mamičku či dedka alebo aj niekoho iného – každému sa budeš javiť tak, ako by si to dotyčný bol želal, keby sa sám mohol rozhodnúť niekoho povolať.

No v prípade zjavenia sa vo svojej vernej kópie fyzického tela by ťa pacient nezatratil a bol by ťa možno považoval za posla, ktorého vyslala už niektorá z uvedených celebrít. Teda nestalo by sa, že keby si zrovna nebol Ježiš Kristus alebo pohanský boh Thor, pacient by ťa bol poslal do horúcich pekiel. Bol by napokon za tvoju návštevu povďačný, a to veľmi.

A toto všetko, čo už bolo spomenuté, by sa týkalo aj skeptikov, nevercov či ateistov. Pomáha sa totiž aj takým, pričom tu forma zjavenia nie je až taká podstatná, nakoľko ten, kto neverí, nie je voči astrálnym inteligenciám nijak zvlášť predpojatý, a teda nečiní pomoci žiaden odpor. Po odznení návštevy títo týpkovia zvyknú svoje spomienky vytesniť alebo ich považujú za bludy a fantázie. No to, že im to skutočne niečo vyriešilo, im potom zvykne dlho vŕtať v hlave… 

Po vykonaní misie ťa, samozrejme, neminie odmena, ktorá ale môže mať tisíc tvári. No tí „hore“ už vedia, čo je pre teba dôležité, hoci vtom momente to ty sám vôbec vedieť nemusíš. Jednoducho, dostaneš čo potrebuješ a obe strany si budú kvit. Pokiaľ by sa ale stalo, že misia by sa z akejkoľvek príčiny neuskutočnila v požadovanej kvalite alebo by sa neuskutočnila vôbec, nič by sa ti nestalo, a po zrekapitulovaní príčin neúspechu by si mohol byť povolaný opäť…


S uvedenou ideou astrálneho záchranára som sa prvýkrát kedysi dávnejšie stretol v knihe Melity Denning & Osborne Phillips z Ordo Aurum Solis
no tá sa mi niekoľkokrát potvrdila už aj vo vlastnej praxi. Napriek tomu sa však nemôžem zbaviť dojmu, že príbehy niektorých mojich ciest boli len simuláciami, ktoré ma mali pripraviť na skutočné výjazdy do skutočnej reality.


Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Nezabudni, že pri nácviku astrálnej projekcie (OOBE) sa môže stať, že začneš zažívať nočné paralýzy. Nejde však o patologický fenomén, ale je to o tom, že tvoja analytická myseľ, zvyknutá do začiatku nácviku počas noci spať a maximálne tak uvedomiť sa len v procese snívania ktoré prebieha v spánkovej fáze REM, sa vďaka nácviku exteriorizácie astrálneho tela dokáže aj v hlbokej relaxácii alebo počas spánku vedomia fyzického tela upovedomiť natoľko, že snový svet sa v tom momente stane realitou akoby fyzickou. Vtedy je tzv. astrálna brána otvorená a ty na vedomej úrovni môžeš interagovať ako s najbližším astrálnym okolím, v ktorom prebiehajú len sny alebo aj s okolím ostatného Astrálu – roviny reálneho času a roviny astrálu, ktorý už kópiou fyzickej reality nie je. To ale už prebieha na rozdiel od spánkovej fázy v režime NON-REM.

A tak sa ľahko môžeš dostať aj do zmienenej spánkovej obrny. Pokiaľ si však zachováš chladnú hlavu a efekty toho, nech už by sa javili akokoľvek hororovo, privítaš, spánková paralýza sa ti môže stať skvelým odrazovým mostíkom k zážitkom mimo telo. Vo väčšine prípadov ale napokon, tak, ako sa to stalo aj mne, paralýzy odznejú a stanú sa veľmi vzácnymi, pričom ich vystriedajú spontánne astrálne exteriorizácie, ktoré pri vytrvalom a hlavne pravidelnom tréningu prerastú do projekcií zámerných, vyvolávaných a riadených vôľou.

Pamätaj si, že akékoľvek zmyslové predstavy, vizualizovanie, imaginovanie, lucidné snívanie, nevedomé snívanie, stavy hypnagogické a hypnopompické (popísané nižšie), zahŕňajúce parasomniu, hypersomniu, insomniu a stavy spánkovej paralýzy, ďalej hypnóza, halucinácie, tranz, extáza, enstáza, exaltácia, účelová zmyslová deprivácia, regresie, meditácie, koncentrované myslenie, rozjarenosť, excitácia, zážitky PSI (Para Sensual Intelligence) a ESP (Extra Sensory Perception) vrátane remote viewing (diaľkové nazeranie), OBE alebo astrálnu projekciu jednoducho nepredstavujú, ale, môžu ju spôsobiť!


K tejto téme si pozri niektoré články a videá :

Spánková paralýza – osobné zážitky 
Cvičenia astrálnej projekcie
 
Astrál – vaše otázky, naše odpovede

Astral Travel – simply 
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
 
Ako astrálne projektovať
 (titulky) 
Ako mať mimotelový zážitok

Astrálna projekcia – videoklip
   

Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TUTU a TU (ide o realisticky znázornenú exteriorizáciu astrálneho tela)

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background