Služby počas astrálnej projekcie

Služby počas astrálnej projekcie

WEB_SLUŽBY_archangels-ariel-and-metatron-steve-roberts Každá duša, ktorá vládne svojimi cnosťami, je na svojej úrovni schopná pomôcť tomu, kto je momentálne v zajatí vibrácií Temnoty… 


Pokiaľ sa naučíš astrálne projektovať, môže sa ti ľahko stať, že po úspešnej exteriorizácii astrálneho tela za tebou príde dovtedy neznáma astrálna bytosť a požiada ťa o láskavosť, ktorú (pre istotu) zrejme neodmietneš. Teda niežeby ti uprela slobodnú vôľu, ale takéto ponuky sa len tak neodmietajú, nakoľko sú vizitkou tvojej duchovnej a/alebo magickej vyspelosti, z čoho do budúcnosti môžu plynúť aj nemalé tie výhody…

Bytosť ťa napríklad vyzve, aby si niekomu zabránil uskutočniť samovraždu. Prípady sú rôznorodé a býva ich bezpočet. Taký už je tento svet. O tom, prečo máš akurát ty riešiť nejakého samovraha a prečo práve samovraha, keď sa dá určite niekomu pomôcť aj v dajakej inej záležitosti, pre teba v tej chvíli nie je alebo by nemalo byť podstatné. Astrálna bytosť, ktorá ťa o službu prišla požiadať, zrejme má k tomu pádne dôvody, a preto odporúčam o poslaní nepolemizovať, aj keď slušné opýtanie ešte nikdy nikomu neublížilo. Potom, akonáhle sa o misii dozvieš to, čo vedieť môžeš a odsúhlasíš ju, astrálna inteligencia ťa výzbrojí potrebnou výbavou a ochranou, a môžeš ísť… A opováž sa niečo zbabrať!

Ale nie, žartujem. Astrálne inteligencie, ktoré majú na niečom záujem a povolajú ťa na pomoc, vedia, že uspeješ, ináč by ťa ani nepovolali. Vedia totiž o tebe omnoho viac, ako o sebe vieš ty sám, aj keď si o sebe môžeš namýšľať, že aký si veľký astrálny cestovateľ alebo mág. No keby si bol príliš domýšľavý a predpojatý, najskôr by si nebol ani oslovený.

V tomto prípade sa pochopiteľne môže natískať otázka, že prečo si takú misiu neuskutočnia sami. Však ako astrálne entity k tomu majú ďaleko lepšie možnosti. No niekedy tomu tak nie je. Niektoré astrálne inteligencie jednoducho v prípade akútnej potreby zasiahnuť v astrály reálneho času, ktorý je kópiou roviny časopriestorovej, jednoducho nemôžu alebo akcia by nemala takú efektivitu, než akú môže docieliť práve bežný „smrteľník“.

V týchto prípadoch je tiež zaujímavé vedieť, ako na uvedenú pomoc reagujú tí, ktorým bolo pomožené, respektíve, ako vnímajú toho, kto ich astrálne navštívil.  Dotyčný môže ľahko nadobudnúť dojem alebo aj presvedčenie, že mu pomohol niekto, koho by v takom prípade najradšej povolal, a ten niekto zodpovedá jeho hlbokému presvedčeniu – náboženským predstavám alebo viere. Tak sa pokojne môže stať, že postihnutý alebo už zmienený sebevrah ťa v prípade, že sa budeš javiť len ako hmlová svetelná postava, bez detailov, akými disponuje tvoja fyzická forma, bude považovať za anjela, Boha, Ježiša Kristusa či Pannu Máriu, Budhu, Jehovu, Metatrona, „zomrelú“ babičku, mamičku či dedka alebo aj niekoho iného – každému sa budeš javiť tak, ako by si to dotyčný bol želal, keby sa sám mohol rozhodnúť niekoho povolať.

No v prípade zjavenia sa vo svojej vernej kópie fyzického tela by ťa pacient nezatratil a bol by ťa možno považoval za posla, ktorého vyslala už niektorá z uvedených celebrít. Teda nestalo by sa, že keby si zrovna nebol Ježiš Kristus alebo pohanský boh Thor, pacient by ťa bol poslal do horúcich pekiel. Bol by napokon za tvoju návštevu povďačný, a to veľmi.

A toto všetko, čo už bolo spomenuté, by sa týkalo aj skeptikov, nevercov či ateistov. Pomáha sa totiž aj takým, pričom tu forma zjavenia nie je až taká podstatná, nakoľko ten, kto neverí, nie je voči astrálnym inteligenciám nijak zvlášť predpojatý, a teda nečiní pomoci žiaden odpor. Po odznení návštevy títo týpkovia zvyknú svoje spomienky vytesniť alebo ich považujú za bludy a fantázie. No to, že im to skutočne niečo vyriešilo, im potom zvykne dlho vŕtať v hlave… 

Po vykonaní misie ťa, samozrejme, neminie odmena, ktorá ale môže mať tisíc tvári. No tí „hore“ už vedia, čo je pre teba dôležité, hoci vtom momente to ty sám vôbec vedieť nemusíš. Jednoducho, dostaneš čo potrebuješ a obe strany si budú kvit. Pokiaľ by sa ale stalo, že misia by sa z akejkoľvek príčiny neuskutočnila v požadovanej kvalite alebo by sa neuskutočnila vôbec, nič by sa ti nestalo, a po zrekapitulovaní príčin neúspechu by si mohol byť povolaný opäť…


S uvedenou ideou astrálneho záchranára som sa prvýkrát kedysi dávnejšie stretol v knihe Melity Denning & Osborne Phillips z Ordo Aurum Solis
no tá sa mi niekoľkokrát potvrdila už aj vo vlastnej praxi. Napriek tomu sa však nemôžem zbaviť dojmu, že príbehy niektorých mojich ciest boli len simuláciami, ktoré ma mali pripraviť na skutočné výjazdy do skutočnej reality.


A ako sa naučiť astrálne cestovať? Prečítaj si:  
Astrálne & Mentálne cestovanie
  
Cvičenia astrálnej projekcie
 
Astrální cestování: Robert Bruce

Jak na astrální cestování 
 
Spánková paralýza – osobné zážitky
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
 
Progresívna relaxácia
  
Astrální projekce: Jak se naučit astrálně cestovat
 
Naučte se používat astrální tělo
  
Astrální Projekce: Vizualizace
 
Důkazy mimotělesného putování
 
Zlatý kľúč
 

Astrál – vaše otázky, naše odpovede

Astral Travel – simply 
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
 
Ako astrálne projektovať
 (titulky) 
Ako mať mimotelový zážitok

Astrálna projekcia – videoklip
   

Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TUTU a TU (ide o realisticky znázornenú exteriorizáciu astrálneho tela)


Ako sa naučiť astrálne cestovať?

Je všeobecne známe, že naučiť sa astrálne projektovať, pokiaľ nie si extra talent alebo si sa k tomuto fenoménu nedostal tak, ako napríklad Robert Monroe či Robert Bruce, je skutočne ťažkou záležitosťou. No ťažkou je potiaľ, pokiaľ človek nepochopí, že naučiť sa astrálne cestovať nie je o technikách, ale o pochopení procesov, ktoré sa dejú vo vnútri Teba počas precvičovania ako techník tak iných cvičení. Nebuď teda zahľadený na obal predstavujúci techniku alebo metódu, ale hľaď do seba samého, a hľadaj v sebe preciťovaním akékoľvek mentálne, pocitové a emocionálne poryvy, ktoré sú cvičením spôsobované. Na tie sa zameraj a neprestávaj dovtedy, dokiaľ sa nestanú úplne zrejmými – majstri ich pociťujú dokonca tak, ako keby sa jednalo o symptómy fyzické!

Pokiaľ si pocitovo a emocionálne moc nahrubo, toto Ti môže trvať mesiace ba až roky, tak, ako aj mne. No napokon vytrvalosť sa vždy oplatí, pretože čas relatívne rýchlo ubehne, ale Ty už budeš ako sa hovorí, za vodou. A o to predsa ide.

Niektoré známe techniky som opísal v tomto článku a iné sú spomenuté TU


Úspech nácviku je teda o pochopení seba samého, čoho pointou je fakt, že pri nácviku exteriorizácie pomocou vhodných techník nie sme primárne zameraný na výsledok, ale na proces, ktorý k výsledku povedie. Procesom je myslené to, že po dokonalom uvoľnení fyzického tela a mysle prostredníctvom progresívnej relaxácie a/alebo meditácie sme zameraný na monitorovanie svojich pocitov a emócii, ktoré pozorujeme a prípadne tie myšlienkové pochody, ktoré nás vyrušujú, odfiltrujeme napríklad koncentráciou na dýchanie či predstavu nejakého statického obrazu. K tomu Ti vynikajúco poslúžia
koncentračné cvičenia, bez ktorých sa astrálne cestovať naučíš len po veľmi dlhom čase, ak vôbec. Rovnako dobrá meditácia je koncentrácia na čiernočiernu tmu. Ide však o veľmi náročné cvičenie, pretože myseľ má prirodzenú tendenciu sa neustále niekde túlať, a vnútorne nevyriešené emócie ju významne v tom podporujú. Špeciálne meditácie, ktorými sa zároveň učíš relaxovať a koncentrovať sa, ponúkajú produkty od Roberta Monroea, a to Hemi-Sync Support for Journeys Out of the BodyNa uvedenej stránke však nájdeš aj mnoho iných produktov či už na podporu astrálnej projekcie alebo na transmutáciu svojej psyché. 

Pokiaľ sa dostaneš do stavu, kedy dokážeš bez akejkoľvek námahy meditovať minimálne 15 minút bez akéhokoľvek rušenia túlavou mysľou, si ako tak pripravený na nácvik astrálnej projekcie pomocou priamych techník. Priame techniky sú tie, ktoré vo svojej podstate obsahujú vymiestnenie astrálneho povedomia mimo oblasť fyzického tela. Progresívna relaxácia ako aj meditácie sú teda technikami nepriamymi, ktoré však treba zvládnuť ako prvé. Sú však jedinci, ktorí používali priame techniky aj na výuku samotnej koncentrácie. To znamená, že napríklad počas meditatívneho tranzu vizualizuješ seba samého, ako sa oddeľuješ od gravitačného tela a vznášaš sa v stave beztiaže nad ním, prípadne sa dostávaš do oblasti Astrálu, ktorá je už od hmotného tela riadne vzdialená. Astrál sa z pozície nie mágie, ale astrálneho cestovania, delí na Astrál reálneho času, ktorý je kópiou alebo lepšie povedané primárnou predlohou sekundárneho fyzického MultiVesmíru, a na Astrál, ktorý už predlohou gravitačného časopriestoru nie je. V tomto prípade ide o astrálnu dimenziu ako takú s mnohými rovinami a podrovinami ako existencie tak bytia; existencia znamená pobývať v dimenzii založenej na protikladoch, a bytie je definované ako stav mimo fenomén polarity. Ten sa vyskytuje len v najvyšších oblastiach Astrálu, pričom týmto rovinám sa často hovorí len mentálna alebo mentálna, bodhická, atmická, monadická a božská – teda kauzálna či ákášická.

Základom naučenia sa astrálne cestovať je teda pravidelná každodenná prax, pričom je nutná špeciálna diéta, ktorá pozostáva zo striedmosti jedenia a z vylúčenia konzumu povzbudivých látok s obsahom kofeínu – mimo zelený čaj, ktorý bdelosť podporuje tým správnym spôsobom, nakoľko nespôsobuje podobne ako káva alebo kofola či iné kofeínové nápoje svalový tonus, pričom psyché bráni docieleniu hlbšieho stavu tranzu. Cvičenia sa nemajú realizovať v akejkoľvek únave. Je nutné byť v takom mentálnom stave, ako by sme išli riešiť matematické príklady. Pravidelnosť je pritom oveľa podstatnejšia ako ojedinelé dlhé a znechucujúce cvičenia. Pokiaľ znechutíš svoje podvedomie, končíš. Preto dbaj nato, aby si astrálne cestovanie nacvičoval tak, akoby išlo o nejakú obľúbenú hru.      

Nezabudni, že pri nácviku astrálnej projekcie (či OBE) sa môže stať, že začneš zažívať nočné paralýzy. Nejde však o patologický fenomén, ale je to o tom, že tvoja analytická myseľ, zvyknutá do začiatku nácviku počas noci spať a maximálne tak uvedomiť sa len v procese snívania ktoré prebieha v spánkovej fáze REM, sa vďaka nácviku exteriorizácie astrálneho tela dokáže aj v hlbokej relaxácii alebo počas spánku vedomia fyzického tela upovedomiť natoľko, že snový svet sa v tom momente stane realitou akoby fyzickou. Vtedy je tzv. astrálna brána otvorená a ty na vedomej úrovni môžeš interagovať ako s najbližším astrálnym okolím, v ktorom prebiehajú len sny alebo aj s okolím ostatného Astrálu – roviny reálneho času a roviny astrálu, ktorý už kópiou fyzickej reality nie je. To ale už prebieha na rozdiel od spánkovej fázy v režime NON-REM.

Podľa najnovších štúdií však spánkovú paralýzu spôsobuje fenomén, kedy sa jedinec spontánne dostane do reálnej astrálnej projekcie či OBE, ale jeho ohnisko uvedomenia sa nepresunulo do astrálneho tela, ale ostalo zakotvené v mysli fyzického tela, ktoré spí, a je preto paralyzované. A keďže ohnisko uvedomenia ako bdelá (prebudená) analytická myseľ ostala visieť v uvedenej časti komplexnej mysle, realitu paralýzy si plne uvedomuje, a je z toho vystrašená, pričom strašidelné fenomény. ktoré počas paralýzy zažíva, sú fragmenty komplexných zážitkov mysle astrálneho tela, ktoré sa v tom istom čase niekde túla a niečo zažíva. Pričom myseľ fyzického tela, ktorá spí, ich vníma len ako sen. Teda v tom istom čase sa myseľ fyzického tela nachádza vo fáze REM, myseľ ako ohnisko uvedomenia v bdelosti, a myseľ astrálneho dvojníka si užíva astrálneho cestovania.   

A tak sa ľahko môžeš dostať aj do zmienenej spánkovej obrny. Pokiaľ si však zachováš chladnú hlavu a efekty toho, nech už by sa javili akokoľvek hororovo, privítaš, spánková paralýza sa ti môže stať skvelým odrazovým mostíkom k zážitkom mimo telo. Vo väčšine prípadov ale napokon, tak, ako sa to stalo aj mne, paralýzy odznejú a stanú sa veľmi vzácnymi, pričom ich vystriedajú spontánne astrálne exteriorizácie, ktoré pri vytrvalom a hlavne pravidelnom tréningu prerastú do projekcií zámerných, vyvolávaných a riadených vôľou.

Pamätaj tiež, že akékoľvek zmyslové predstavy, vizualizovanie, imaginovanie, lucidné snívanie, nevedomé snívanie, stavy hypnagogické a hypnopompické (popísané nižšie), zahŕňajúce parasomniu, hypersomniu, insomniu a stavy spánkovej paralýzy, ďalej hypnóza, halucinácie, tranz, extáza, enstáza, exaltácia, účelová zmyslová deprivácia, regresie, meditácie, koncentrované myslenie, rozjarenosť, excitácia, zážitky PSI (Para Sensual Intelligence) a ESP (Extra Sensory Perception) vrátane remote viewing (diaľkové nazeranie), OBE alebo astrálnu projekciu jednoducho nepredstavujú, ale, môžu ju spôsobiť!


K tejto téme si pozri niektoré články a videá:

Astrálne & Mentálne cestovanie  
Cvičenia astrálnej projekcie
  
Astrální cestování: Robert Bruce

Jak na astrální cestování 
 
Spánková paralýza – osobné zážitky
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
 
Progresívna relaxácia
  
Astrální projekce: Jak se naučit astrálně cestovat
 
Naučte se používat astrální tělo
  
Astrální Projekce: Vizualizace
 
Důkazy mimotělesného putování
 
Zlatý kľúč
 

Astrál – vaše otázky, naše odpovede

Astral Travel – simply 
Astrálne cestovanie – 10 výmyslov objasnených
 
Ako astrálne projektovať
 (titulky) 
Ako mať mimotelový zážitok

Astrálna projekcia – videoklip
   

Astrálna projekcia z filmu Doctor Strange TUTU a TU (ide o realisticky znázornenú exteriorizáciu astrálneho tela)

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background