Niečo o liečení II

Niečo o liečení II

WEB_LIEČENIE_krovaci


Povedzme si toho o liečení alebo o liečiteľstve viac. Je všeobecne zaužívané, že šaman je liečiteľ. Nie je. Každý skutočný šaman však môže byť zároveň aj liečiteľom ale nie každý liečiteľ môže byť šamanom!

V mnohých šamanských tradíciách sa šamanom môže stať len ten, kto zažije (a prežije) duchovnú iniciáciu, ktorej priebeh spočíva v tom, že člen kmeňa je posadnutý duchmi predkov alebo zomrelého šamana, ktorí ho privedú do ťažkých psychóz a chorôb, aby sa jeho duševne portfólio reštartovalo (transmutovalo) do kvalít, ktoré už nestavajú na žiadnej minulosti a budúcnosti.


Táto psychická očista je podmienkou toho, aby adept zvládol náročný výcvik a získal tak transcendentálne schopnosti, ovládané vôľou. Pokiaľ túto úlohu bez reptania prijme, choroby ustúpia, pokiaľ nie, už sa z nich potenciálny šaman asi nestane. S najväčšou pravdepodobnosťou odíde na služobnú cestu do Inosveta bez spiatočného cestovného lístka…

No dajme tomu, že iniciáciou prejde a začne sa dlhodobý náročný výcvik. V takom prípade nielen v kmeňoch, akými sú Tanimukovia a Yukunovia, o ktorých v článku Extatický a enstatický šamanizmus pojednávam, adepta počas zaúčania spočiatku navštevujú a pokúšajú démonické entity, ktoré majú záujem na tom, aby sa z neho stal negatívny šaman (často sa pre túto „funkciu“ používa výraz čarodej). A pokiaľ ich zvodom odolá, ďalej ho už povedú len bytostí pozitívne. A tak sa z neho za nejaký ten čas možno stane aj šaman prvého stupňa – liečiteľ. Až potom sa ukáže, či má schopnosti aj nato, aby sa stal šamanom-jaguárím veštcom, ktorí sú v spomínaných kmeňoch Tanimukov a Yukunov tými najmocnejšími. Šamani–liečitelia sú teda v hierarchii uvedených kmeňov pokladaní za tých menej schopných.

Nie je však vylúčené, že v niektorých iných kultúrach šamani–liečitelia tvoria v hierarchii postavenia špicu pyramídy. Vždy všetko záleží na skutočných (meta)fyzických a duchovných schopnostiach a nie na tom, či niekto titul, diplom alebo certifikát vlastní alebo nie.

Tieto „výdobytky“ západnej civilizácie ale v pôvodných kultúrach našťastie ešte, zdá sa, nepoznajú, hoci u nás sa v oblasti ezoteriky a okultizmu bohužiaľ húfne vyskytujú. Pokiaľ by totiž šaman svoje úlohy neplnil, jednoducho by bol z kmeňa vyhostený! Pre porovnanie, koľko asi takých alopatických lekárov a ezoterických šarlatánov by u nás stihol podobný osud?Artemius

Red circle and pentagram on a black background