Spoznaj sám Seba

Spoznaj sám Seba   K šťastiu vedie len jedná cesta – uvedomenie si toho, kto si.Vedz, si na Jeho obraz a preto si dostal dar byť Bohom tvorenia svojej vlastnej reality! Avšak, aby tak aj skutočne bolo, potrebuješ získať Kľúč k tajomstvám svojej duše, v útrobách ktorej sa ukrývajú zvitky textov uskutočnenia toho. Pokiaľ ich dokážeš prečítať, rázom sa…