Spoločný oheň našich duší

Spoločný oheň našich duší Astrálny svet je s tým fyzickým veľmi tesne prepojený. Až tak, že namiesto dvoch svetov tvoria jeden jediný, len s rozličnými (meta)fyzickými a fyzickými vlastnosťami.Na druhej strane teoretický fyzici predpokladajú, že okrem toho nášho viditeľného Vesmíru, donedávna považovaného za jediný, existuje aj nekonečné množstvo iných fyzických vesmírov, ktoré medzi sebou možno…