Elementárne základy

Elementárne základy Jestvuje Makrokozmos a Mikrokozmos – Veľký a Malý svet. Sú to kvalitatívne identické sústavy – podľa hermetického: Ako hore, tak aj dolu. Ako vnútri, tak aj vonku. Všetko To bolo stvorené vôľou Niekoho – prostredníctvom štyroch živlov. Indická náuka hovorí, že štyri hrubšie Tatvy (živly) vznikli z Tatvy piatej, teda z Akášického princípu. Akáša je teda Princíp Príčiny, a môžeme ju pokladať za…