Šamanská mágia na akékoľvek problémy

Šamanská mágia na akékoľvek problémy Upozornenie: uvedené cvičenia sú jednými z množstva vizualizačno-imaginačných technológií, vhodných na riešenie akýchkoľvek problémov. Sú vynikajúcou podpornou silou k prevádzaniu strategicky dôležitého metapozorovateľa, ktorý zamedzí tomu, aby sa po úspešnom „chirurgickom zákroku“, čo predstavuje magickú operáciu, zlo vrátilo. Cvičenia môžeš vykonávať buď čisto meditačne alebo hybridne, čo znamená, že svoje…