Alternatívny boj

Alternatívny boj

WEB_ANGELS_4


Účinok fyzických zbraní je okamžitý, presný a ničivý, ale platí len vo vymedzenom časopriestore. Na vydobytie si svojich hmotných cieľov ale dostačuje…

Avšak, v porovnaní s fyzickými prostriedkami existuje ešte silnejšia a ničivejšia zbraň. Je to kolektívna sila mysle, využívaná jednotlivcami už po celé tisícročia na rôzne politicko-ekonomické ciele.

Tá vždy a za každých okolností fyzické zbrane predstihuje… a dokonca nimi vládne!

Ide o silu síce neviditeľnú, ale o to dôslednejšiu, s ohromným účinkom. Manipuluje súvislosťami, ktoré sú skryté za oponou všedných dní, a ktorých obeťami sa stávajú predovšetkým tí doteraz neprebudení – masy ľudí alias stáda oviec.

Tí ktorí ale Vedia, k svojím magickým účelom generujú astrálnu silu pomocou vhodných astrálnych nástrojov, pričom k tomu využívajú svojich spojencov – v tomto prípade ale negatívne astrálne inteligencie.

Spoločne tak manipulujú silu kolektívnej mysle nevedomých, skeptikov, ateistov, neveriacich, materiálne orientovaných a duchovne nedozretých veriacich monoteistických cirkví.

Status chaosu a nedostupnosti k (pravým) informáciám udržujú negatívni mágovia zámerne, pretože čím viacej oviec sa v spoločnosti nachádza, tým lepšie sa im vládne!

Teba sa to však, ak spomínané budeš mať na mysli, týkať nemusí, hoci, aj ty sa možno raz, ako dobrý mág, jedného dňa ich cieľom staneš. V tomto prípade ťa ale spoľahlivo ochráni tvoja osobná duchovno-magická moc a spojenci z Inosveta… pokiaľ sa dovtedy Temnote nepoddáš.

Red circle and pentagram on a black background