Zimný Slnovrat

 

Zelený STROM v dávnovekej minulosti symbolizoval ZROD nového ŽIVOTA súčasne so ZRODOM nového SLNKA, ktoré sa už nachádzalo vo fáze DORASTANIA, nakoľko 21. Decembra nastal ZIMNÝ SLNOVRAT. Oslava ZRODU SLNKA pritom pripadla na 25. December.

Deň zimného slnovratu patril v minulosti k najväčším sviatkom v roku a spájal sa s rituálmi, ktoré mali človeku zabezpečiť zdravie, silu, odvrátiť nešťastie a choroby od rodiny. Ľudia si na začiatku zimy vysväcovali príbytky a hospodárske budovy, uctievali si zvieratá, privolávali hojnú úrodu a vyháňali z domov zlých duchov. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám, ktoré im mali zabezpečiť dobrý vydaj. K zvykom patrilo uzmierovanie rozhádaných susedov. Nový rok sa nemal začínať hádkami a zlobou. Zdroj

 

 

 

Red circle and pentagram on a black background