Proč se lidé bojí smrti?

Proč se lidé bojí smrti (400x479)

Lidé se bojí smrti, protože se instinktivně snaží odolat změnám a smrt je náhlá životní změna.

Mistr Čuang-c’ pravil: „Lidská touha pro přežití v budoucnosti z lidí činí bytosti neschopné života v přítomnosti.

Lidé se bojí, protože nevědí, kdo vlastně jsou. Drží se své identity, jež je založená na jejich rodině, vztazích, zaměstnání, bohatství, vlastním sociálním obrazu a tak dále. Smrt vám tuto základnu, na níž je postavena vaše identita, vezme, a vy máte tudíž pocit, že smrt vám vezme vše, co je vaše. Vaše chápání či spíše nepochopení smrti z ní činí zážitek plný strachu a hrůzy. Člověk, který se brání smrti, zemře, zatímco stále ještě žije. Takový člověk umírá v každém okamžiku, protože se neustále mučí myšlenkami na smrt. Když říkám smrt, nemyslím tím pouze fyzickou smrt, protože jakákoliv životní ztráta je vlastně jistá forma smrti. Pokud přijdete o svůj pohodlný život, jedná se o jeden druh smrti; pokud přijdete o své příbuzné, to je další smrt. Pochopte, že ztráta v jakékoliv formě není nic jiného než smrt.

Existují dva druhy smrti: smrt, k níž dojde na konci vašeho života, a takzvaná psychologická smrt.

K opravdové smrti dojde pouze jednou, zatímco k psychologické smrti neboli strachu ze smrti dochází celý váš život. Myšlenka na smrt a strach z ní rozhodují o tom, jaký bude váš život. Každá část vašeho těla je spojena s někým jiným; vaše bytí není individuální, není osamocené ani oddělené, jak si možná myslíte. My všichni jsme navzájem propojeni, a proto když něco nebo někoho ztratíme procházíme hrozným utrpením. Jakákoliv ztráta, kterou zažijete, bez ohledu na to, o jakou ztrátu se jedná, je ve skutečnosti smrt. Strach ze smrti je pouze strach z pokračování nebo nepokračování. My všichni se bojíme toho, co přijde potom.

Jednou se ve Spojených státech zeptala jistá mladá slečna indického mnicha Vivekanandy:

„Co je to život?“ Vivekananda odvětil: „Pojď se mnou žít do Indie, tam tě to naučím.“ Slečna se otázala: „Co mě naučíš?“ Mnich odvětil: „Naučím tě, jak umírat.“

Pokud poznáte tajemství smrti, změní se tím kvalita vašeho života. Změní se vaše chápání života i váš přístup k němu. Smrt není pouhá událost, k níž dojde na konci vašeho života. Když budete vědět, jak zemřít, budete také vědět, jak žít. Život a opouštění života jsou pouze dvě strany jedné mince. Až pochopíte smrt bude váš život naprosto jiný.

Téměř ve všech společenstvích, již od počátku věků, se lidé snažili vyzrát na smrt, přežít svou vlastní smrt. Jedna skupina velice inteligentních a intuitivních lidí nakonec pochopila, že všichni pohlížejí na smrt z nesprávného úhlu, a tudíž se rozhodli změnit úhel svého pohledu o sto osmdesát stupňů. K tomu, aby se dostali tam, kam se ještě nikdo před nimi neodvážil, použili meditaci. Těchto pár inteligentních osob byli ršiové z věku Upanišad. Záznam, jejž podali o svém výzkumu ohledně smrti, se nazývá Kathópanišad. Tito ršiové smrt hluboce zkoumali a nakonec došli k závěru, že smrti nelze porozumět ani ji překonat odporem. Tím, že budete smrti odporovat, ji nepřekonáte, ani se nedostanete za její hranice. Jediný způsob, jak uniknout z bludného kruhu zrození a smrti, je stát se osvícenou bytostí – ponořit se do smrti a odhodit svůj strach. Pochopte, že smrt má nad vámi moc pouze proto, že v ni věříte. Když se na chvíli zastavíte a pohlédnete na svůj strach ze smrti, zjistíte, že má sílu změnit váš život tím nejpozitivnějším způsobem.

Uvědomíte si, že smrt není neslučitelná s životem, ale že naopak život doplňuje. Smrt je jako hluboké uvolnění, je to konečné oproštění se od všeho. Je to odhození všeho starého a začátek nového. Když si vaše bytí uvědomí, že již nemůže dosáhnout toho, čeho chce dosáhnout s pomocí současného těla, rozhodne se je opustit a jít dál. Tomu se říká: Jít dál nebo přejít na druhou stranu – tak se říká smrti.

Když váš kdysi nový dům s postupem let zestárne, buď jej opravíte, nebo pokud by to bylo moc složité a frustrující, prodáte jej a přestěhujete se do jiného. A stejné je to, když máte pocit, že jste neprožili svůj život naplno a způsobem, jakým jste chtěli. Prostě opustíte své současné tělo a vezmete si nové. Vaše volba začít znova se nazývá smrt.

Zdroj: autor Nevšedko
Upravil 
Artemius