Jak začít se studiem magie a okultismu II.

Magie a okultismus_(400x267)

Upozorňujem, že napriek určitej kvality sa v článku vyskytujú aj niektoré nezrovnalostí, prevážne sémantického ale aj pojmového charakteru. Inými slovami, niekedy sa jabĺčka zamieňajú s hruškami. Bližšie sa týmto problémom zaoberám v prvej časti.    Artemius

Celou dobu co jsem strávil psaní té sáhodlouhosti jsem neměl v úmyslu něco vyvracet, dekonstruovat, jen jsem shrnul to s čím pravděpodobně zájemce o provozování magie přijde do styku a co by jej mohlo na jeho cestě brzdit, nebo obmezovat.

Doufám že se mi tím podaří odradit alespoň někoho od otroctví alespoň některých omylů. Magie je progresivní směr, ale stále existují zastánci archaických a překonaných myšlenek, které nemají žádnou faktickou hodnotu. Držení se jich je jako v 21.století používat telegraf. V magii existuje velmi mnoho směrů, ale magie jako jejich jádro je jen jedna, nemá cenu se držet zastaralého mustru v xenofobním strachu z možné myšlenkové nákazy jiným směrem, naopak je dobré se poučit, jinak skončíme jako amišové.

Komunistické státy jsou také v ideologickém rozporu se státy kapitalistickými, ale to ani jednim z nich nebrání používat a rozvíjet technologii. Tím mířím k situaci u nás (jsem nyní v Praze, píši česky, tedy míním Český kráter), kde po několik desetiletí panoval totalitní režim, který neumožňoval vydávání okultních děl, nový přínos a rozvoj k okultismu, po revoluci byla znovuvydána díla prvorepublikových hermetiků a mnozí se k nim upnuli, jako k vrcholu magického poznání a nekriticky je přijali, za současného odvržení všeho nového.

Přijímání cizích myšlenek a nepřemýšlení je vůbec rozšířený nešvar a doporučuji se jej vyvarovat, hlavně pokud se chcete věnovat magii.

Magie je jen jedna, proto se pokusím shrnout pár věcí charakteristických pro ní celou, které by byly užitečné jejímu praktikovi, ať už dále půjde kudykoliv.

– Zažehnávání: Je to způsob jak zapudit něco astrálního co nám zrovna není libo, k lehkým a rychlým formám zažehnávání patří kreslení, nebo imaginace pentagramů, křížů, jména božstev (nejlépe ta která dotyčný uznává, ale fungovalo mi ikdyž jsem se odvolával na autoritu ke které jsem byl dost kritický), tedy vzývání Alláha, Ježíše Krista, Buddhy, Peruna apod. Elementárním vehiklem celé současné magie jsou zažehnávací rituály, kterými začíná a končí každý magický úkon, připravují místo k rituálu a pak zapuzují přítomné síly, kromě toho mají ještě mnoho užitečných vlastností. Nejznámější je klasický Menší zažehnávací rituál pentagramu, z Knihy vysledkov můžete znát chaos magicky orientovaný Osteň Chaosu, ze Slovanské magie Rituál Karugu apod. Existují různé verze takových rituálů, třeba satanistický rituál pentagramu apod.

– Magické pomůcky: Mají čistě podpůrný charakter, jejich smysl je v působení na mysl, nemají mechanickou podstatu (obléknu se do roucha, vezmu hůl-cítím se jako mág, mám v ruce meč-mám pocit síly že můžu někomu useknout ruku, mluvím z cesty-zaklínám mocnou formulí a silou vůle nutím ducha), můžete je značne zredukovat, zvláště když vám dělá problém je sehnat, nejste příznivcem okultní romantiky a funguje vám to i bez kruhů a kuřidel. Můžete improvizovat, jak radí Kefer a místo meče si vzít drát apod. Co se týká nákupů pomůcek z obchodů, tak na nich není nic magického, ale pokud vám dělá dobře pocit, že jste si koupili kouzelnou hůlku, tak celá tahle tyráda okolo pomůcek je o pocitech, vžít se do role mága.

– Evokace: Evokační magie, neboli vyvolávání je metoda jak dosáhnout kontaktu s určitou astrální bytostí v bdělém stavu. Pomocí zaklínání, nebo jiných postupů (Praxe magické evokace od Bardona, Magia Innaturalis of Fausta, Magie pro pokročilé od Veselého, Experimentální demonologie od Dürra, nebo také různé spiritistické praktiky) dosáhnout jejího zjevu, nebo nějakého vjemu přítomnosti, pak provést to co je cílem evokace (přimět bytost ke komunikaci, nebo splnění přání apod.) a pak odeslat.

Navzdory tomu, že npř. Lévi možnost evokace popírá, tak moderní věda, středověké čarodějnictví, stejně jako pozdější autoři tuto možnost ověřili.

Astrální cestování: Metoda imaginárního cestování (nejedná sa o imagináciu! Artemius) v rámci astrálního světa. Je to forma stavu změněného vědomí, k vstupu do něhož slouží různé imaginativní a další techniky (celou dobu říkám že všechno to úžasné na magii jsou halucinace, jak nám říká věda, ale halucinace zadarmo a bez drog), jako skok do studny, houpání se na houpačce apod.

– Sigilizace: Tuto techniku vymyslel mág a umělec Austin Osman Spare a později se dobře ujmula a rozšířila v hnutí magie chaosu, ale je to velice užitečná a potentní technika nabízející velmi mnoho možností, takže jí může využít každý.

Sigilická magie je obdobou doslovného vysvětlení pojmu čarodějnictví, jde o vytváření čar, respektive magických symbolů vyjadřujících přání, které se splní po jejich rituálním „odpálení“. Jiné sigilie a formy sigilizace slouží výhradně pro vytváření magických symbolů různých bytostí a následnou práci s nimi.

– Magické modely: Už jsem výše nakousl model astrálu, což je jeden způsob jak se okultisté v historii pokoušeli vysvětlovat, to že a jak magie funguje, kromě toho bylo podobných pokusů učiněno více, tyto jednotlivé magické modely, nebo filosofické koncepty se navzájem doplňují a je vhodné se s nim seznámit.

Neznáme přesný způsob jak magie funguje, pokud je to vůbec možné a pokud tomu tak je, zřejmě by k tomu bylo potřeba úsilí srovnatelné s tím, které bylo podniknuto při rozkrývání zákonů kvantové mechaniky a té stejně pořádně nerozumíme, ikdyž víme že funguje. Viz.:Čtyři filosofické koncepty magie od Josefa Veselého, KPMPZ od Jozefa Kariky.

– Magický deník: To je velice užitečná pomůcka, protože je mnohem spolehlivější než hlava sedící nám na krku, která někdy nemá daleko k výpadkům paměti, falešným vzpomínkám, zkreslením a lze jí dobře obelstít. Zapisujte si sny, magické operace a jejich výsledky, neobvyklé zážitky a cokoliv co uznáte za vhodné.

– Astrologie: K astrologii jsem skeptický, ikdyž jsem si vědom toho, že má na své straně důkazy toho že funguje a sám jsem si to ověřil. Její funkce nepovstává z fyzikálních vlastností, které mají kosmická tělesa (připouštím že je možné splést si Venuši s mimozemskou lodí, ale její světlo není tak silné, aby novorozence v pozdějším životě přimělo k prostituci, modelingu, nebo výtvarnému umění), ale z nějakého vlivu v rámci kolektivního nevědomí. Osobní horoskop poslouží k introspekci a pokud vás to baví, můžete podle astrologie plánovat návštěvy úřadů, nebo magické operace.

– Hračky: Jak už naznačoval Papus, tak není rozumné v moderní době napodobovat doslovně rituály z dob dávno minulých a máme si vypomoci tím co je aktuální. Současná doba nabízí mágům velké množství možností. Z toho trochu archaičtějšího je možné zminit magická zrcadla a ke klasickým věcem moderního okultismu patří fenomén elektronického hlasu, kdy nahráváme „duchy“ a nebo jejich fotografování, s čímž si hrál už Horev klub se svým gnómem. Tohle jsou spíše materiální okrajové věci, ale jsou zajímavé a fungují.

Teď se konečně dostávám k té části, kdy pošlu adepta „tajných věd“ (o tajemstvích v magii se dnes, kdy jejich stohy přetékají knihkupectví a internet a kdy první okultní zážitek mělo mnoho lidí dříve než občanku, sex nebo alkohol se už moc s vážnou tváří nedá) číst stohy literatury, dokud ho to nepřestane bavit a konečně nezačně dělat magii.

Anton LaVey:
Satanská bible – Je to elementární dílo Laveyovského satanismu, tj.toho magického směru který se pouští do osvobozování a uskutečňování temné stránky člověka, kterou potlačovalo křesťanství během tisíciletí své vlády. Nikdy jsem to celé nečetl, stejně jako Babičku, ale kromě protikřesťanské filosofie a vysvětlování toho co je satanismus to obsahuje i henochiánské klíče, kde jak u Laveye můžete čekat bylo nahrazeno bůh tam kde bylo satanem atd.a praktiky účinné funkční magie, kterou můžete s úspěchem použít.

http://www.ulozto.cz/7314799/satanska-bible-lavey-pdf

Anton LaVey:
Satanské rituály – Kniha je více orientovaná na praktickou magii, v hezkém pseudomytologickém balastu jsou zde rituály inspirované třeba Lovecraftem, což je sice dílo M.Aquina, nebo Slovanskou demonologií.

Donald Tyson:
Enochiánská magie pre začiatočnikov – Je to vyjma přínosu J.Veselého první a dosud jediné dílo o populární henochiánské magii u nás. Rozvíjí známou tezi o apokalyptickém významu tohoto systému, zabývá se henošským jazykem, texty Johna Dee a dalšími věcmi i těmi jindy nezmíněnými. Klasická volání etýrů zmiňovaná v úvodu jsou dostupná na internetu v anglickém jazyce i s pokyny k provedení.

Jozef Karika:
Zóny Stínu – Kniha v našem jazyce nebývalého rozsahu a hloubky zabývající se odvrácenou stranou stromu života, tedy i záběrem a tématem (v tomto směru jsou probírány i atavismy, egregory osobností, sexualní magie atd.)Doslov je pak veden v oblasti postmoderní magie. Toto dílo rozhodně nemůže být přehlédnuto a opomenuto. 

http://www.ulozto.cz/8239279/jozef-karika-zony-stinu-pdf

Jozef Karika:
Magie peněz – Kniha pojednává o finanční magii, jak víme, tak peníze jsou docela dobré a užitečné věci, takže i tuhle knihu nemusíte přehlížet.

Jozef Karika:
KPMPZ – Kniha, která „nepřináší žádné skutečné zasvěcení“. Většinu knihy tvoří aktuálně a inteligentně pojatý magický výcvik časově rozvržený na 140 dnů, bez toho co může někdo považovat za zbytečný balast a nepříjemný nábal u jiných ekvivalentů.

Jozef Karika:
Slovanská magie – Kniha pojednává o slovanské magii, magii slovanského pantheonu coby novoaeonského směru magie.

http://www.ulozto.cz/2942811/slovanska-magie-pdf

František Bardon:
Praxe magické evokace – Kniha populárního opavského mága se zabývá magickou evokací, do hloubky rozebírá magické pomůcky a jejich význam a poskytuje stovky jmen, popisů a evokačních symbolů pozitivních entit různých planetárních sfér a živlů.

František Bardon:
Brána k opravdovému zasvěcení – Kniha presentuje úvod do zvláštní Bardonovy hermetické teorie ovlivněné východním učením a já nevím čím ještě. V druhé části nabízí magický výcvik. Čtenáři doporučuji silnou vůli v překousávání Bardonovy terminologii a různých pseudookultních myšlenek.

http://www.grimoar.cz/fb_03/fb_03.php

Aleister Crowley:
Kniha zákona – Základní dílo na němž je založen magický směr Thelemy, jehož sepsání souviselo s událostí tzv.změny eonů a presentuje novoaeonské principy. Z dalších Crowleyho děl bylo přeloženo Osem prednášok o joge, Kniha Thothova (jestli se trochu orientujete v okultismu, už znáte Thothův nebo Crowleyho tarot), Liber Agapé, Liber E a některé thelemické spisy.

http://eldar.cz/hade/legis2.html

Simon Ed:
Necronomicon – Známé falsum pseudomezopotámského grimoáru lehce naroubované na Mýtus Cthulhu od H. P. Lovecrafta, kromě jiných praktických postupů obsahuje návod na projití sedmera planetárních sfér a sigilie, jména a volací formule 50 entit z tzv.Mardukovy padesátky, vyjma dalších. Kniha je magicky zcela funkční, Zaklínací kniha slouží k práci s 50tkou, je nutné upozornit na možnou defektnost zaklínadel a zvýšenou opatrnost. Praxe s knihou byla úspěšně vedena i začátečníky a nějaké grandiozní tragédie se nekonaly, ale pokud vám v důsledku praxe pojdou domácí mazlíčkové, tak si nestěžujte.

http://www.ulozto.cz/2082033/necronomicon-pdf

Josef Veselý:
Magie – Kniha je vedená spíše v duchu tradičního hermetismu, neboť autor jest stoupencem tohoto směru a vůbec není špatnou. Poskytuje podstatný informační základ pro magickou praxi, je zde úvod do kabaly, sefirotu, uvedené hermetické korespondence a i dost praktických a prakticky užitečných poznatků.

Josef Veselý:
Magie pro pokročilé – Kniha nese encyklopedičtější ráz a zaobírá se různými směry magie (henochiánština, vúdú, egypt, jewish) a jde více do hloubky v tématech z autorovy Magie, krom jiného je tu též ta pamatná část o Šťastném Húdú a i plno dalších užitečných věcí.

Josef Veselý:
Příručka vysoké magie – Toto je vážně něco, (přemýšlím co napsat), jsou tu úchvatné části o Choronzonovi (hlavně ve vztahu chaos magie a hermetismus užitečné), nová idea parciálních sil, stejně jako užití tři principů importovaných kdysi do evropské alchymie z arabie v magii, nebo pojednání o egregorech, pokud magii alespoň trochu rozumím a mám aspoň trochu přehled a vkus, tak myslím že je to pravděpodobně nejlepší dílo původního autora v České republice.

Josef Veselý:
Učení mistrů – Kniha podobně jako další díla autora rozšiřuje čtenáři rozhled, což je zvláště zde vhodné, neboť se pokouším o to zpřístupnit začátečníkům co největší přehled možností, aby si nemysleli že magie začíná a končí u Knihy Stínu, Bardona nebo Doreen Virtue. Jde o přehled životopisů mágů Austina Osmana Sparea, Aleistera Crowleyho, Ch.S.Jonese, Waltera Jantschika, P.J.Carrolla, P.B.Randolpha, Gregora A. Gregoria Kennetha Granta, Michaela Bertiauxe a H.P.Lovecrafta s ukázkami z děl.(Díky téhle knize se do ČMS přes ACETDA dostala část VGW).

Peter J. Carroll:
Liber Null a Psychonaut – Elementární dílo chaos magie, jakási pomyslná bible tohoto směru. Popisuje ideologii toho směru, metodu psychonautství a střídání paradigmat, stejně jako magické praktiky tvorby manter, sigilizace a dalších. Abych nebyl nespravedlivý, tak další chaos magická díla jsou Prachaos od Phila Hineho a Postmoderná mágia od Patricka Dunna

Ray Sherwin: Kniha vysledkov-Kniha se hlouběji zabývá magií sigilií, jejich odpalování atd., také popisuje zažehnávací rituál Osteň chaosu.

http://www.pktluke.szm.com/download/knvy.pdf

František Kabelák:
Magia Nigrae – Bohužel autorem této knihy není ten kdo je uveden, ale Gregor A. Gregorius o němž se píše v Učení mistrů, vůdce řádu Fraternitas Saturni. Kniha se zabývá mimo jiné sexuální magií, předlaveyovským satanismem, gnosticismem, sabatem, ale také evokační magií a jsou zde uvedeny i úryvky z sexuálně magických obřadů Aleistera Crowleyho. Z díla Františka Kabeláka s nímž jsem se seznámil mi za hodnotné připadá jeho Kabalistické zasvěcení a 1. a 3. kniha kabalistických schémat Tajemství velkého šému. 

http://www.grimoar.cz/fk_02/fk_02.php

Papus:
Základ praktické magie – Obávám se že dnes bude toto dílo po teoretické stránce jen exkurzí do myšlenek francouzského hermetismu 19.století, praktické stránky vycházejí hlavně z grimoárů a lidové magie. Čerpá ale také z dalších zdrojů a zabývá se hypnotismem.

Eliphas Lévi:
Dogma a rituál vysoké magie – Opět dílo hermetismu 19.století, tedy jest nutno počítati s určitou archaičností myšlenek, ale na druhou stranu je to dílo ve kterém Eliphas Lévi formuloval moderní hermetismus.

Michael Bertiaux:
Síla duchů (1.kap.z Voudon Gnostic Workbook) – Notoricky známý do češtiny přeložený úryvek z knihy Voudon Gnostic Workbook znalce vúdú M. Bertiauxe sloužící k zasvěcení se Húdú loa a následné praxi s nimi v různých oblastech osobního prospěchu.

http://www.ulozto.cz/5812323/sila-duchu-michael-bertiaux-hoodoo-pdf

Prof.Milan Nakonečný:
Novodobý český hermetismus – Toto krásné dílo líčí idealisticky a lehce legendárně historii českého hermetického hnutí, je velice čtivé, ale obsahuje nepřesnosti. Pro nejednostranný pohled je vhodné se seznámit i například s díly Sanitráka a dalších.
Prof.Milan Nakonečný:Lexikon magie-Encyklopedický soupis okultních termínů s jejich vysvětlením, samozřejmě orientovaných spiše směrem hermetismu.

Prof.Milan Nakonečný:
Magie v teorii a praxi – Knihu jsem neměl dosud možnost číst, ale údajně je spíše teoretické a značně neseriozní vůči magii chaosu. Je vhodné se seznámit s pohledem obou stran a více názory.

dr.Jan Kefer:
Praktická astrologie – Dílo považované za bibli české astrologie, můžete jej použít k lepšímu průniku do korespondencí a astrologie, která je pomyslným jazykem západní magie. Z hlediska astrologie poslouží dnes lépe moderní díla, jako to Pavla Turnovského.

dr.Jan Kefer:
Theurgie magické evokace – Je to kompilace z různých děl o evokační magie okomentovaných Keferovými idealistickými názory, co mohou působit trochu směšně, podobně jako množství katolicismem inspirovaných tvrzení v jeho přednáškách pro Universalii, přesto ale může i dílo tohoto kontroverzního autora být v některých ohledech přínosné.

http://www.grimoar.cz/jk_02/jk_02.php
http://www.grimoar.cz/jk_10/jk_10.php

dr.Oldřich Eliáš:
Magie a demonologie ve staré Babylonii – Dílo se zabývá mezopotámskou magií, která může být hodnotná zvláště v souvislosti se Simonomiconem. Autor sepsal i další knihy, jako Golem. Spíše vhodné po bližším seznámením se s magií. 

http://www.grimoar.cz/oe_05/oe_05.php

Josef Dürr:
Experimentální demonologie – Pro začátečníky jedno z nejhodnotnějších děl, obsahuje praktické postupy, zápisy výsledků experimentů a je to na dobu vzniku vůči mnohým dalším velmi moderní a inteligentní dílo. 

http://www.grimoar.cz/jd_01/jd_01.php

Lon Milo Duquette:
Můj život s duchy – Krásný autor životopis, kde mimo jiné popisuje svou evokaci goetického ducha Orobase.

Lon Milo Duquette:
Klíč k Šalamounovu klíči – Kniha rozebírá Šalamounský mýtus a věnuje se knize Goetii.
Promiňte prosím, že jsem se soustředil především na díla z oblasti satanismu, hermetismu, magie chaosu, neboť nemohu sloužit podrobnými znalostmi ze všech směrů. V ohledu směrů Wicca, novopohanství, vúdú a šamanismu odkazuji na stránky http://carovnezrcadlo.cz
Ku spiritismu, který dnes již není příliš populární sepsal nepříliš čtivou, ale o to více objemnou knihu se stejným názvem Jaromír Kozák.

Literatura grimoárová:
Grimoáry jsou magické příručky, nebo spisy sloužící k praktické, nejčastěji evokační, magii u nichž je autor neznámý, sporný, nebo fiktivní.
Magia innaturalis – Největší evropská kniha o magii, připisovaná dr.Johannu Faustovi a v českém prostředí dobře známá. Je možná doporučit k praktickým experimentům

http://www.grimoar.cz/jf_01/jf_01.php

al-Azíf – Necronomicon vytvořený okultisty Wilsonem, Hayem a Turnerem, který se narozdíl od Simonomiconu mnohem více opírá o Lovecraftův mýtus. Poskytuje funkční rituály k vyvolání Shub-Niggurath a Yog-Sothoth, přísahu Cthulhu apod. Existuje ještě množství podobných funkčních grimoárů inspirovaných Lovecraftovým mýtem, které většinou v angličtině můžete různě nalézt.

http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon_lovenec_azifkitab.html

Goetia – Slavný anglický grimoár, který vyšel v češtině v nakladatelství Vodnář, poskytuje návody, popisy a sigilie 72 démonů. Duquettova ilustrovaná verze: Aleister Crowley’s Goetia v jazyce anglickém se zabývá hlouběji evokačními předpoklady a předkládá formule v henochiánském jazyce.
Ke kabale, která je určitě dobrý konstrukt, spolu s astrologií něco pro západní magii podstatného, jako matematika pro fyziku, jsem již zmínil Kabelákovo kabalistické zasvěcení, pak samozřejmě přímo kabalistické spisy Sefer Jecira, Zohar a další. V tom co jsem uvedl výše ale myslím naleznete dostatek informací a odkazů.

Když už tu bylo hovořeno o blozích, tak nemohu opomenout množství článků, které se zde objevily a které též lze doporučit ke studiu jinak známé odkazy:

http://english.grimoar.cz
http://grimoar.cz
http://putnici.sk
http://carovnezrcadlo.cz
http://koubic-sytes.mysteria.cz

http://darkprincess.blog.cz/1102/chaos-magie
http://darkprincess.blog.cz/1102/chaos-magie
http://darkprincess.blog.cz/1101/magicka-prace-s-pradavnymi-aka-prastarymi-great-old-ones
http://darkprincess.blog.cz/1009/uvod-do-studia-demonologie
http://darkprincess.blog.cz/1012/jak-na-kvalitni-magickou-praxi
http://darkprincess.blog.cz/1012/jak-na-kvalitni-magickou-praxi
http://darkprincess.blog.cz/1101/existuje-magie
http://darkprincess.blog.cz/1011/na-co-si-dat-pozor-pri-praci-s-magickymi-entitami
http://www.kojot.name/tema-2-magie.php

Zdroj

Jak začít se studiem magie a okultismu I.

Upravil a doplnil Artemius