Astrální projekce: Jak se naučit astrálně cestovat

Astrální projekce (400x267)V zásadě známe dva způsoby, jak toho dosáhnout. První technika je taková, že odpoutáte své astrální tělo od fyzického a potom vůlí vyšlete svoje vědomí do tohoto odpoutaného těla. Při druhém způsobu pomocí imaginace a vůle přesunete „gravitační centrum“ svého vědomí mimo své fyzické tělo (většinou se to děje postupně) a potom vůlí přikážete astrálnímu tělu, aby se s ním spojilo.

Jedním ze způsobů, jak pracovat podle první metody, je začít s částí astrálního těla – s rukou nebo i prstem – místo celého těla a teprve později vytvořit celé tělo. Měli byste si k tomu účelu zvolit křeslo s opěradly pro ruce, tak velké, abyste v něm mohli sedět v „egyptské pozici“ – vzpřímeně, s nohama vedle sebe, aby páteř, horní polovina paží a holeně byly ve vertikální, zatímco předloktí, ruce a stehna budou v horizontální poloze. Této polohy můžete dosáhnout i v židli bez opěradel pro paže, když položíte předloktí a ruce naplocho na stehna. Je třeba si osvojit schopnost setrvat v této poloze bez napětí nebo ochablosti. Měli byste v ní být bdělí i uvolnění.

Teď soustřeďte pozornost třeba na pravý ukazováček. Vizualizujte si k němu astrálního dvojníka, který se s ním shoduje. Až v mysli uvidíte tento astrální ukazováček zcela jasně a skutečně, zvedněte ho jenom vůlí a potom dejte vůlí pokyn svému fyzickému ukazováčku, aby udělal totéž. Možná že to budete muset zkoušet několikrát, ale vytrvejte. Za nějakou dobu dokážete ukazováček zvednout jen vůlí a nebudete k tomu potřebovat sílu svalů. Možná vám to připadá jako zbytečná malichernost, ale je to opravdu ryzí mentální a astrální cvičení. Pokud budete poctiví sami k sobě, vaše mysl sama pozná, kdy se vám to podařilo. Potom (řekněme za několik týdnů, i když budete cvičit denně) se pokuste udělat totéž se dvěma prsty; třemi, čtyřmi, s celou rukou, zápěstím, paží. Postupně si budete uvědomovat skutečnost svého astrálního těla a budete mít stále větší schopnost ho ovládat.

Až budete mít pocit, že ovládáte obě ruce, sedněte si do stejné egyptské pozice, ale těsně u kraje stolu tak, abyste pod stolem měli stehna i předloktí. Vůlí přikažte astrálním rukám projít stolem a položit se na desku. Úspěch na tomto poli závisí opravdu na pevné důvěře. Fyzická hmota není pro astrální substanci překážkou, fyzická hmota jí brání leda mentálně a v počátečních etapách. Potom pokračujte už bez stolu a učte se stále víc ovládat své astrální tělo, tak dlouho, dokud ho nebudete umět vůlí postavit tak, aby přitom vaše fyzické tělo zůstalo pořád sedět.

Nyní se snažte vytvořit si představu, že vaše astrální tělo sedí tváří v tvář vašemu fyzickému tělu a že je od něj zcela odděleno. Vizualizujte si každou podrobnost. Můžete to provádět s očima zavřenýma – nebo si také sednout proti velkému zrcadlu s očima otevřenýma a přenést svoje astrální tělo do obrazu v zrcadle. Až budete mít pocit, že se vám to podařilo, přeneste vůlí svoje vědomí do astrálního těla.


Zdroj: http://w.lastura.cz