Část 2: Začínáme

AP(267x400). 
1)     Začínáme

  2)     Éterická látka
  3)     Ektoplasma
  4)     Interdimenzionální jev
  5)     Tok energie
  6)     Využití čaker
  7)     Vyšší úrovně a jejich vyrovnávací zóny
  8)     Projekce do vyšších úrovní
  9)     Astrální dimenze
10)     Projekce do virtuální reality
11)     Akašické záznamy
12)     Mentální dimenze
13)     Buddhická dimenze
14)     Atmická dimenze
15)     Smrt


1) Začínáme

Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci ochranného pole expandovaného fyzického těla. Uvnitř tohoto pole, známého jako rozsah působení šňůry, se astrální tělo drží blízko fyzického světa, neboť je v poli éterické látky. Při vědomé astrální projekci se může zdát, že se projektujete přímo do astrální roviny. Vždy je tu však na začátku mezilehlé stádium, kdy existujete jako astrální forma blízko fyzické dimenze. Toto stadium projekce můžete přehlédnout, jestliže v momentu projekce ztratíte vědomí. Prostor kolem těla v rozsahu šňůry je naplněn éterickou látkou a astrální tělo je v reálném čase zadržováno v tomto poli, blízko fyzické dimenze.

2) Éterická látka

Éterická látka je substance skutečné životní síly vytvářena všemi živými tvory pouze tím, že jsou naživu. Je to substance někde mezi fyzickou a astrální látkou, zčásti fyzická a zčásti astrální. Éterická látka má určitou váhu. Je to velmi čistá substance mezi hmotou a energií a je podobná své hrubější podobě – ektoplasmě. Za účelem poznání tohoto jevu byl prováděn vědecký výzkum. Umírající lidé v nemocnicích byli se svými postelemi umístěni na velmi citlivé váhy krátce před úmrtím připojení na monitory EEG a ECG. Ve všech případech byla v okamžiku smrti zaznamenána náhlá ztráta hmotnosti kolem 8 gramů. To je způsobeno přelivem velkého množství éterické látka do astrálního těla v okamžiku fyzické smrti. To je podobné náhlému přesunu éterické látky do astrálního těla během zážitku blízkých smrti, kdy se tělo domnívá, že umírá. Tento náhle rozsáhlý přesun éterické látky je počátkem procesu smrti.


3) Ektoplasma

Podobným způsobem byla také zkoumána ektoplasma. Zhmotňovací média byla umístěna na citlivé váhy a požádána, aby vytvářela ektoplasmu na jiných citlivých vahách. Bylo zjištěno, že tato média ztratí právě takovou váhu, jaká přibude s ektoplasmou na druhé váhy. Jestliže médium ektoplasmu zpětně absorbovalo, došlo k opačnému jevu. Ektoplasma je vytvářena čakrami. Přeměňují část fyzikální hmoty z těla média na jinou substanci – ektoplasmu.


4) Interdimenzionální jev

Jakákoliv nefyzická nebo disinkarnována entita včetně astrálního těla musí v reálném čase blízko fyzické dimenze obsahovat éterickou látku. Nefyzické entity se bez éterické látky stáhnou zpět do dimenze, kde vznikly. Éterickou látku lze získat pouze z živých obyvatel fyzického světa.


5) Tok energie

Známá „Stříbrná šňůra“ dokáže více než spoutat dvě těla. Je to skutečná pupeční šňůra přenášející informace a energii mezi fyzickým a subtilním tělem. Někteří projektoři ji vidí, jiné ne. Někdy vychází z pupku, jindy z čela. Oblast, odkud šňůra vychází, může záviset na aktivitě čaker. Nejsilnější a nejaktivnější čakra může řídit tok energie do subtilního těla. Záleží též na víře projektora a tvůrčí síle podvědomí. Šňůra se obvykle objeví právě tam, kde čekáte, že se objeví.

Jakmile astrální tělo vstoupí do astrální dimenze, musí být z čaker dobře zásobováno astrální energií, aby mohlo v této dimenzi interagovat. Jasná astrální paměť závisí velkou měrou na přísunu energie. Protože je astrální dimenze přirozenou sférou astrálního těla, nevymizí odtud kvůli nedostatku energie. Stejně jako v reálném světě: jestliže člověk několik dní nejedl a nespal, nezmizí do jiné dimenze. Pouze zeslábne, bude netečný a nebude příliš reagovat na fyzický svět.

Astrální mysl musí mít dost energie pro jasné a živé vzpomínky. Tyto astrální vzpomínky musí být dostatečně silné, aby způsobily správný záznam ve fyzickém mozku tak, aby si jej fyzická mysl mohla po probuzení vybavit.

Např.: Nebudete-li spát několik dní, budete unavení, apatičtí a vaše interakce s realitou bude chabá a vágní. Shlédnete-li v tomto stavu nějaký film, budete si pamatovat jen málo. Později si možná budete vybavovat pouze útržky a všechny vzpomínky budou rozmazané a nejasné. Budete-li se však dívat na film dobře odpočatí, svěží a plní energie, dopadne to jinak. Budete dobře vnímat vše, co se děje, a bude to pro vás požitek. Vaše paměť pak bude jasná jako krystal. Analogicky vypadá výsledek astrálního výletu. Jestliže má astrální tělo nedostatek energie, dojmy z výletu nejsou dost jasné. Jak jsem poznamenal dříve, vzpomínky musí být živé a silné, aby se zapsaly do fyzického mozku a zážitek byl zapamatován.


6) Využití čaker

Plní vyvinutí čaker a jejich ovládnutí může trvat mnoho let, podle přirozených předpokladů. To vám ovšem nebrání využívat je jednoduchým způsobem pro vylepšení vašich OOBE a průzračných snů již v rané fázi vývoje. Shromažďování energie a stimulování čaker je velice jednoduché. Tato shromážděna energie bude automaticky proudit do vašeho astrálního těla před a během projekce. S učením jak shromažďovat energii a řídit tok energie čakrami, se začne měnit povaha vašich snů, průzračných snů a OOBE. To vám svým způsobem dává druhý život plný bohatých zážitků, z kterých se můžete těšit, učit a růst po duševní stránce.


7) Vyšší úrovně a jejich vyrovnávací zóny

Obecně uznávána jména sedmi známých úrovní existence od nejnižší po nejvyšší jsou: Fyzická, Astrální, Mentální, Buddhická, Atmická, Anupadaka a Adi. Tyto vyšší roviny jsou svou strukturou podobné astrální dimenzi, ale na mnohem vyšší úrovně vědomí a jsou od ní zcela odděleny. Mezi rozdílnými úrovněmi jsou přechodné oblasti neboli vyrovnávací zóny někdy nazývané nižšími podrovinami. Dobrou analogií k rozdílným dimenzím a jejich vyrovnávacím zónám je zemská atmosféra: jestliže by vzduch pozemské atmosféry byl astrální dimenze, stratosféra by byla vyrovnávací zóna a vesmírné vakuum by bylo mentální dimenzí. Zemskou atmosférou můžete lítat normálním letadlem/astrálním tělem, velmi výkonné tryskové letadlo potřebujete, abyste se dostali do stratosféry, ale abyste mohli cestovat vesmírem, musíte mít vesmírnou loď/mentální tělo. To je vysvětlení, proč potřebujete rozdílná subtilní těla, abyste mohli cestovat do těchto rozdílných úrovní existence.

Astrální tělo může vstoupit do vyrovnávacích zón nebo podrovin dimenzí nad a pod astrální dimenzi, obsahuje-li správný typ energie. Pro existenci ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální úrovní (v reálném čase) musí astrální tělo obsahovat éterickou energii. Pro existenci ve vyrovnávací zóně mezi astrální a mentální úrovní musí obsahovat mentální energii.


8) Projekce do vyšších úrovní

Při dostatečné kontrole čaker můžeme vytvořit energii pro tyto vyšší úrovně. Produkce jednoho specifického druhu energie vynese vědomí na odpovídající úroveň a posílí patřičně subtilní tělo. Toho se obvykle dosahuje meditací pro pozvedávání vědomí a pokročilou práci s energií v čakrách. Vědomí pak může prožít tuto úroveň existence. Jestliže je k dispozici dostatek energie a jsou vyhovující podmínky, meditátor může projektovat specifické subtilní tělo přímo do jeho přirozené úrovně.

V závislosti na umění a přirozených schopnostech operátora je vyšší tělo posíleno a projektováno z některých z nižších. Astrální tělo v sobě obsahuje všechna ostatní subtilní těla a může během projekce projektovat mentální tělo do mentální dimenze atd. Díky tomu získáme někdy rozmanitou sbírku vzpomínek z jedné projekce. Základním pravidlem je, že tělo, které obsahuje největší množství energie, bude mít nejsilnější vzpomínky. Tyto dominantní vzpomínky budou uchovány fyzickou myslí po jejím návratu do bdělého stavu. Vědomé projektování do vyšších úrovní než je astrální, vyžaduje vysoký stupeň dovednosti. Musíte být mistry jak v pozvedávání vědomí, tak v ovládání čaker, ale dá se to zvládnout. Obyčejně se věří, že člověku jsou přístupné pouze Astrální, Mentální, Buddhické a Atmické úrovně, zatímco do vyšší Adi a Anupadaka úrovně NENÍ možné se projektovat. Tyto dimenze byly pojmenovány a popsány, takže tam někdo být musel – jinak by byly neznámy (ale třeba se o nich ví zprostředkovaně od jiných, vyšších bytostí – pozn. překladatele). Jestliže si uvědomíte pravou přirozenost mysli, pochopíte, že neexistují žádné hranice. Jednou také kdosi pravil, že hranice rychlosti zvuku nebude nikdy překročena.

Mimochodem: tyto dimenze nemají žádnou cedulku, která by říkala „Vítejte do astrální dimenze“ nebo „Mentální dimenze, dávejte si pozor, na co myslíte!“. Nyní tedy popíši vyšší úrovně. Použil jsem tato uznaná jména.


9) Astrální dimenze

Je to svět naruby, podobný tomu, který našla Alenka v Říši divů. Všechno vypadá skutečně, ale je to proměnlivé a nestálé. Můžete tu nalézt všechno – od základních, hrubých úrovní plných sexuální energie až po nádherná a poklidná místa plná spirituální harmonie. Čas je zde zkreslený a rozpínavý. Hodina v astrální dimenzi vypadá jako pár minut ve fyzickém světě. Ve srovnání s fyzickým světem má mnohem vyšší vibrace. Je to jako přehrávat videokazetu dvacetinásobkem normální rychlosti, ačkoliv to není zřejmé, jste-li uvnitř. Pohyb mezi jezírky astrálních snů je pro většinu projektoru záležitostí typu hop nebo trop. Musíte nashromáždit rozsáhlé zkušenosti, abyste mohli podnikat plánované astrální cesty do specifických realit. V této dimenzi je nekonečné množství realit, rovin, říší a snových jezírek. Jak jsem již podotknul, přirozeně se vrství a shlukují do jezírek spřízněných myšlenek. Během spánku nebo při průzračném snu podvědomí vytváří jedno jezírko speciálně pro vás, vaše osobní divadlo snů. Jestliže si uvědomíte sami sebe během snu, dostanete jej pod kontrolu. Kontrola je převzata od výkonného podvědomí. Bez účinku jeho mocné kontroly se vaše osobní zakázková říše změní. Budete se nalaďovat na jiné souhlasné části astrální dimenze a realita, v niž se nacházíte, se začne mísit s jinými realitami a získávat odlišný vzhled.

Při vědomé projekci do astrální dimenze se můžete naladit na jakoukoliv její část a cestovat do odlišných realit, jiných snových jezírek nebo do jejich směsi. Na to existují různé techniky, ale všechny vyžadují nějakým způsobem dezorientovat podvědomí a přinutit jej, aby vás přeneslo do jiné Astrální reality. Někteří projektoři se dívají na své rozplývající se ruce. Jiní se otáčejí a způsobují záměnu stran. Tyto metody dezorientují mysl a dávají podnět podvědomí naladit se na jinou část astrální dimenze.

Je velice složité popsat, jak se dá pohybovat mezi úrovněmi, zřejmě se to musíte naučit tím, že to uděláte – metodou pokusu a omylu. Musíte se naučit, jak využívat a řídit podvědomí a jak je přimět k určité činnosti.


10) Projekce do virtuální reality

Zde je jednoduchá a spolehlivá metoda, kterou jsem vyvinul pro vytvoření vlastní říše:

Vezmete plakát s příjemnou scenérií, něco jasného a slunečného. Čím větší, tím lepší, ale standardní plakátová velikost by měla stačit. Pověste jej na zeď místnosti, v níž se hodláte projektovat, popř. v jiné místnosti, která je poblíž. Vezměte reflektor a nastavte jej tak, aby osvětloval plakát, stačit bude i obyčejná stolní lampa. Umístěte osvětlení nad nebo pod plakát, tak aby se po něm světlo linulo, rozptýlilo se a osvětlovalo jej trochu jako promítací plátno.

Vstup do vaší osobní říše: Když se projektujete, jděte proti plakátu a na nic nemyslete. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, jenom na něj zírejte a pohybujte se k němu. Jakmile se k němu tímto způsobem přiblížíte, vaše podvědomí vytvoří astrální říši podle plakátu. Jen se pohybujte až k plakátu a do něj. Je to jako vkročení do jiného světa. V tomto světě bude vše přesně jako na plakátu. Odhalí se normální třídimenzionální svět, přesná kopie, nerozeznatelná od reality.

Upravení světa podle svých představ: Vystřihněte a nalepte malé obrázky věci nebo lidi, které chcete potkat v tomto světě, když do něj vstoupíte. Nenalepujte na plakát celé obrázky. Vezměte nůžky a vystřihněte podle obrysu věc nebo člověka. Snažte se najít obrázky, které jsou přibližně ve stejném měřítku jako plakát. Vystřihnete-li malý obrázek někoho, ať už živého nebo mrtvého, vaše podvědomí vytvoří myšlenkovou formu jeho (její) tělesné schránky a on/a tam na vás bude čekat. To může být vynikající způsob, jak komunikovat s lidmi, kteří již zemřeli.

Spiritistická komunikace: Moje teorie – podvědomí vytvoří myšlenkovou formu tělesné schránky nějakého člověka. Tato schránka může být oživena perfektní a podrobnou pamětí vašeho podvědomí. Je-li však láska mezi projektorem a vytvořenou osobou, duch této zemřelé osoby bude přitahován na scénu, využije možnosti komunikovat s projektorem pomocí oživování vytvořeného obrázku jeho starého těla.


11) Akašické záznamy

Akašické záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem, zčásti jsou astrální, zčásti mentální, a svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech událostí, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečná mentálně-historická kniha. Akašické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti. Abyste alespoň částečně pochopili, oč se tu jedná, nabízí se přirovnání k určité schopnosti jasnovidectví.

Pokud se naladíte na Akašické záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší množství energie. Z toho důvodu nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklopující tyto události jim dává vyniknout nad všechno ostatní a jsou tedy snáze viditelné. Pohlédnete-li do budoucnosti, vstoupíte do matoucího světa symbolismu smíšeného se současnými událostmi. Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Miliony lidí na světě věřili tisíce let v určitou formu proroctví. Ať již to je biblická „Kniha odhalení“ nebo Nostradamova proroctví. Tato starodávna proroctví jsou bohatě prodchnuta symbolismem. Ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidí myslí a sní o budoucnosti. V Akašických záznamech se projevuje jako symbolická reprezentace budoucnosti. Symbolismus je velkou pomocí, která usnadňuje konzultaci s Akašickými záznamy.

Akašický symbolismus můžete využít jako index. Např. lze poměrně snadno pochopit, že odkaz „Psí Války“ reprezentuje válku. „Děsivá Zubatá“ je univerzální symbol smrti a destrukce. Takže pokud vás zajímá tento druh budoucích událostí, naladíte se na symbolický index pro válku a pak listujete oddílem minulých a budoucích válek. Kromě jasnovideckých schopnosti při hledání minulých a budoucích událostí velmi pomohou znalosti z historie, geografie, náboženského symbolismu, ústředních osobností při světových událostech a znaky státu.

Například, co se týče vize budoucnosti, kterou uvádím dále: Kdybych byl věděl, kdo byl známou osobou mluvící k davu a rozpoznal zemi, o jakou se jedná, mohl jsem přesně předpovědět budoucí událostí, místo abych jim porozuměl až pote, co se staly.

Vstoupil jsem do stavu vědomi zvaného Akašické záznamy. Tam jsem byl zaplaven morem symbolismu. Viděl jsem ve čtyřech rozměrech najednou. Má vědoma mysl to dost dobře nemohla přijmout. Viděl jsem války, hladomory, epidemie, pohromy, zemětřesení, erupce sopek, pády letadel, vraždy atd. Bylo to příšerně zmatené a depresívní. Přesto jsem spatřil kousek symbolismu, kterému jsem porozuměl a naladil jsem se na něj. Děsivá Zubatá držela Psi Války (jak byli popsaní mnohými proroky). Tito psi byli strašlivě bestie s Rudýma očima a slintajícími chřtány. Držela je ta postava s kapuci, zlou lebkou místo tvare a srpem v ruce. Spatřil jsem, jak pustila psi, což symbolizovalo nadcházející válku.

Vznášel jsem se nad tím vším naladěn na tuto scénu, cítil jsem paprsky slunce a pach města pode mnou. Viděl jsem muže stojícího na vyvýšeném podiu pod dvěma obrovskými meči. Vedl charismatickou řeč k mnoha tisícům lidi. Jeden z mečů se proměnil na široký křižácký meč. Ten muž byl Saddám Hussain, bylo to v Bagdadu u památníku neznámého vojína. Viděl jsem to šest měsíců před začátkem války v Perském zálivu. Nevěděl jsem, kdo je Saddám Hussain, nebo kde se scéna odehrála, dokud jsem to neviděl v televizi během války v zálivu. Pohled do Akašických záznamů je jako listování nekonečným mentálním fotoalbem. Jste bombardování děsivou řadou obrazů a zvuků z minulosti, přítomnosti a pravděpodobně budoucnosti. Musíte si vybrat některý z těchto myšlenkových záznamů, naladit se na něj a vstoupit dovnitř. Pak budete záznam prožívat, jako kdybyste tam skutečně byli a sledovali to v okamžiku, kdy se to děje. Konzultaci s Akašickými záznamy můžete provádět sami, pokud máte dostatečné schopnosti, obvykle se tak ale děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší úrovně existence. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní množství informací a sběru je pro vás přefiltrováno a vybraný záznam minulých událostí nebo budoucí pravděpodobnosti je vám jasnozřivě předveden pomocí telepatického spojení s… knihovníkem.

Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do Akašických záznamů tam nalezli něco jako knihovnu se skutečnými knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam a poté do něj vstoupil a prožil jej na vlastní kůži. Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru Akašických záznamů. Toto byly prohlídky za podpory knihovníka, kdy Akašické záznamy byly předváděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného.


12) Mentální dimenze

Velkolepá dimenze! Proměnlivé řeky zvuků ohraničené duhovými břehy pulsujícího světla. Myšlenky se objevují jako kaleidoskopické vory světla a zvuků. Procházíte se poli nápadu pod třpytivým krystalickým nebem inspirace. Vstoupíte-li do tohoto světa, nesnažte se jej rozumově pochopit, jinak byste mohli zešílet, neboť to je nad lidské chápání. Pouze to vše berte tak, jak to je, pohybujte se s proudem a užívejte si! Myslím, že tato dimenze je tím, čemu starodávní Vikingové říkali proslulý „Duhový Most“ do Asgardu. Skutečně to vypadá a zdá se, jako byste stoupali po duze do nějakého nádherného světa, kde musí jistě prodlévat Bohové. Zůstávej zde v krásném úžasu. Nech dítě v sobě hrát si v této pohádkové zemi divů. Vše vypadá skutečně a stále. Čas je ještě zkreslenější než v astrální dimenzi a realita je kaleidoskopická.


13) Buddhická dimenze

Je to hřejivý abstraktní svět plný dokonalého míru a nekonečné lásky. Průzračně Bílá dimenze. Není zde žádný jiný zrakový nebo sluchová vjem než všeprostupující, oslnivá Bílá. V této dimenzi velmi rychle zanecháte vědomého myšlení a vzdáte se individuality. Není možné delší dobu přemýšlet, jakmile sem jednou vstoupíte, a neexistuje k tomu žádný důvod. Cítíte neodolatelné přání směrující vás k tichému klidu. Je to jako být pohroužen ve hřejivé, zářivě Bílé bavlnce. V tomto světě přestanete být individui a stanete se součástí jednoho celku. Stejně tak přestanete být mužem či ženou. Je to tak trochu jako návrat do mateřského lůna. Jste obklopení, pohlceni a přijati nekonečným láskyplným teplem, porozuměním, odpuštěním a usmířením. Us-mí-ře-ním.

Čas tu ztrácí jakýkoliv význam. Vstoupíte-li jednou do tohoto světa, již nikdy jej nechcete opustit, nemůžete jej opustit, dokud vás vaše fyzické tělo nezavolá a nepřitáhne zpět. To je léčivé a odpočinkové místo pro duši.


14) Atmická dimenze

Tato dimenze se jeví jako svět duchů. Zde duchové čekají na ty, koho milovali. Je to šťastné místo shromažďování. Místo, kde se koná opětné setkání duší. Světlo v tomto světě je nejzářivější, nejjasnější stříbro, jasnější než záblesk svářecího oblouku. Je tak jasné, že se zdá nemožné do něj pohlédnout, ale přes to všechno je to nanejvýš jemné světlo. Je to světlo boží lásky. Lidé zde vypadají jako ve fyzickém světě, ale co nejnádherněji. Extaticky sálají plamenem nejjasnější lásky, štěstí a radostí, jakou si jen lze představit. Atmosféra je elektrizujíc a vitální, zároveň však hluboce spirituální. V tomto světě cítíte přítomnost Boha jako hmatatelné všeprostupující síly. Komunikace zde probíhá pomocí telepatických představ na vysokém stupni. Řeč a myšlenky ponechává zapomnění. Čas také zde naprosto stojí. Skutečnost je skutečnější než normální skutečnost. Ve srovnání s tím je fyzický svět nejasný, unavený sen plný napůl mrtvých lidí. Tuto dimenzi jsem navštívil pouze čtyřikrát ve svém životě. Pokaždé z nejhlubší meditace pro pozvednutí vědomí se všemi čakrami široce otevřenými a plně funkčními. Projevovala se také extrémní aktivita temenní čakry. Doprovázel to pocit, jakoby tisíce prstů vibrovali a masírovaly celý vrcholek mé hlavy nad linii vlasů. Při těchto čtyřech příležitostech má energie ve mně vyletěla do zdánlivě nemožných výšin a s sebou si vzala mého ducha a vědomí. Při vyvrcholení tohoto hluboce mystického zážitku jsem slyšel zvuk jedné dlouhé, pomalu stoupající, čisté hudební noty. Cítil jsem tu notu v jádru své bytosti, ve svém srdci, volala mě a přitahovala k sobě. Zaměřil jsem se na tu notu a sladil se s ní. Každým kouskem síly a energie jsem ovládal soustředění svého vědomí na tuto notu a projekci na ni. Zbaven fyzického těla jsem se projektoval přímo do této dimenze. Jako bych procházel skrze hustou clonu na jiné místo a do jiného světa. Po celý zážitek jsem si duálně uvědomoval své fyzické tělo.

Rozhlížím se kolem sebe v údivu, světlo je tak stříbrné a jasné, proniká hluboko do mé duše a cítím jeho léčivý dotek. Naproti mně je můj dávno mrtvý syn. Bylo mu osm let, když mně opustil a vypadal přesně tak, jako když jsem ho viděl naposledy. Zářil štěstím a jeho oči byly jasné a třpytivé. Přivinul jsem ho k sobě a plakal štěstím z toho, že ho vidím. Podíval jsem se za něj a spatřil velký zástup lidí čekající na mne. Byli to všichni přátelé a příbuzní, které jsem znal a miloval a ztratil během svého života. Byli tam také mnozí lidé, které jsem neznal. Přesto všichni vypadali jako staří známí a já jsem cítil, že je všechny miluji. Tleskali, skákali nahoru a dolů a zdravili mne. Zažil jsem spoustu slz radostí a mnoho objímání a polibků. Když jsem pohlédl za ně, viděl jsem, že jsme v přírodním kamenném amfiteátru. Podlaha byla z hladkého kamene a pár set metrů dál stoupala do hřebene, který se ohýbal směrem k nám. Na vrcholku tohoto hřebene jsou Andělé. Vypadají přesně tak, jak je nakreslil Michaelangelo. Byli neuvěřitelné nádherní, s velkými Bíle opeřenými křídly, kadeřavými Zlatými vlasy a Alabastrovou kůží. Zatroubili dlouze na třpytivé zlaté trubky a zazněla čistá a vysoká nota. Vyšel jsem ze zástupu na volné prostranství. V bázni jsem pohlédl na anděly a zamával na ně. Jak jsem to udělal, nota počala slábnout a Andělé začali spouštět své trubky. Stál jsem nezměrný okamžik tiše a rozhlížel se kolem sebe. Pak se začalo všechno mihotat a já se snesl zpět do svého fyzického těla. Ronil jsem slzy. Nikdy jsem se odtud nechtěl vrátit.


15) Smrt

Když po smrti definitivně opustíte své tělo, domnívám se, že se stane toto:

1) Prvních pár dní se budete projektovat v reálném čase blízko fyzického světa, dokud vám nedojde zásoba vaší éterické látky.

2) Poté zažijete druhou smrt a vstoupíte do Astrální dimenze. Tam se očistíte od veškeré touhy, neboť budete moci mít cokoliv, co jste si kdy přáli, a v nadbytku. To se uskuteční pomocí dokonalého využití mohutných tvůrčí schopností vašeho podvědomí. Zde můžete nasytit jakoukoliv vaši potřebu či touhu, dokud nezjistíte, že všechny touhy byly ve skutečnosti pouhá iluze.

3) Následně se zbavíte svého Astrálního těla a vstoupíte do Mentální dimenze. Tam uvidíte svůj prošlý život, prozkoumáte a vyjádříte každou myšlenku, kterou jste kdy měli, a každý čin, který jste kdy provedli. Vaše myšlenky, vzpomínky a zkušenosti budou přidány k Akašickým záznamům. Neboť ty jsou záznamem zkušenosti celé existence lidstva ve fyzické dimenzi.

4) Poté, co odložíte své mentální tělo, vejdete do Buddhické dimenze. Zde zůstanete mimo čas kvůli léčení, odpočinku, usmíření, odpuštění a porozumění sobě samým. Pak se zbavíte vašeho Buddhického těla a vstoupíte do Atmické dimenze. Tam budete v božské přítomnosti čekat na ty, které milujete. Jednoho dne potom postoupíte do další úrovně existence, kde vám budou odhalena velká tajemství života…

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek
Text byl upravený a doplněný © 
www.go4magic.com