Pyramidy začaly vysílat energii

Pyramidy začaly vysílat energii

Pyramidy začaly vysílat energii (400x267)
V několika posledních letech jsme svědky velmi podivného úkazu. Z vrcholků několika obřích pyramid začaly vystřelovat jakési energetické paprsky vzhůru, možná až do vesmíru. Podle ruského astrofyzika Alexeje Dmitrijeva se tak možná jejich dávní stavitelé snažili zabezpečit naši planetu před přílivem smrtící energie z kosmického prostoru. O podivuhodných vlastnostech pyramid jsme už naše čtenáře informovali vícekrát. Zmiňovali jsme se také, že stále větší počet odborníků se přiklání k názoru, že tyto monumentální stavby, jež se nacházejí ve všech částech světa, znamenaly pro jejich tvůrce něco mnohem více než jen hrobky významných panovníků. Ovšem pro teorie, které označují tyto gigantické jehlany za energetické tvarové zářiče, stále chyběl nějaký hmatatelný, objektivně doložitelný důkaz.Přelom v nazírání na pyramidy možná odstartoval fenomén, pro který zatím nikdo nemá jednoznačné vysvětlení.Paprsek z Kukulkanovy pyramidy

Za objevem onoho velmi podivného úkazu stojí pan Hector Siliezar z americké Kalifornie. V červenci roku 2009 navštívil spolu se svojí manželkou Glendou Hernandézovou a dvěma dětmi Mexiko. Při té příležitosti se rozhodli prohlédnout si světoznámý mayský komplex Chichen Itzá.


Dne 24. července okolo čtrnácté hodiny právě v době, kdy vzdálené hřmění ohlašovalo blížící se bouřku, vyfotografoval pan Siliezar mobilním telefonem své dvě dcerky. Chtěl totiž pořídit efektní záběr, na němž by měl blesky včetně majestátní Kukulkanovy pyramidy. Muž pořídil celkem tři snímky v odstupu několika sekund. Když si je poté prohlížel, užasl. Na prvním a třetím nebylo nic neobvyklého. Zato na druhé fotografii tryskal z vrcholku pyramidy do výše jakýsi mohutný světelný paprsek až do oblak.

Hector Siliezar si naštěstí nenechal fotografii podivného fenoménu pro sebe. Ihned zkontaktoval známého mexického herce a moderátora Reného Franca a snímek mu poslal. Ten neváhal a ihned o všem informoval mexického novináře a jednoho z předních latinskoamerických ufologů Josého Jaimeho Maussana. Oba muži zahájili patřičné kroky, aby se o tomto úkazu dozvěděla veřejnost.

Snímky z mobilního telefonu předali dvěma specialistům na fotografie – Giuseppemu Garofalovi z Itálie a Guillermovi Anayaovi z Mexika. Experti je podrobili celé řadě testů. Závěr obou odborníků byl vzácně shodný. Všechny fotografie jsou se vší určitostí autentické a nijak s nimi nebylo manipulováno.

Po tomto důkazu pravosti snímků začali Franco s Maussanem hledat někoho, kdo by mohl svědectví Hectora Siliezara potvrdit. To se jim sice nepodařilo, nicméně zjistili něco jiného. Několik lidí, kteří se v té době, tedy přesně v čase 14 hodin, 0 minut a 31 vteřin místního času, pohybovali na schodišti Kukulkanovy pyramidy, si všimlo něčeho zvláštního. Jehlancovitá stavba se údajně zachvěla a pak vydala podivný, dunivý zvuk. Jedna svědkyně z Hondurasu tehdy uvedla, že se obávala nastupujícího zemětřesení. Nic se však nestalo, žádný další záchvěv už nepřišel a také se už neozval onen nepříjemný, jen přibližně dvě vteřiny trvající hukot.

Na základě těchto nových důkazů vystoupili Maussane, Franco a jejich spolupracovník Fernando Correa v televizní show s názvem Millenium. Pořad se setkal s obrovským úspěchem. Na jeho základě obdrželi v roce 2009 hlavní aktéři pozvánku do Kalifornie na speciální konferenci v Los Angeles, jež se týkala Kukulkanovy pyramidy. Závěr expertů z mnoha oborů byl ovšem takový, že podstatu fenoménu není v současnosti nikdo schopen vědecky vysvětlit. K dovršení všeho se objevila svědectví, že něco velmi podobného se přihodilo i u jiných pyramidálních staveb.


Energie tryskala k nebesům

Zatím nejstarší dochovaná svědectví o výronu podivné energie z vrcholku pyramidy pocházejí z roku 2000. Tehdy se skupince amerických turistů podařilo náhodně vyfotografovat, jak z vrcholové plošiny Měsíční pyramidy v mexickém Teotihuacánu vyšlehl jakýsi nažloutlý energetický paprsek. Ve své době však tato informace zapadla a jev na fotografii byl prohlášen za náhodný lom světla na drobných kapičkách vody v ovzduší.


Tajemný fenomén se však objevil i v Evropě. V roce 2005 nalezl amatérský archeolog doktor Semir Osmanagič čtveřici doposud skrytých obřích jehlanců v blízkosti obce Visoko v Bosně. Přes počáteční odmítání ze strany většiny historiků se mu podařilo prosadit nejen jejich uznání na světové archeologické scéně, ale i schválení projektu odkrytí těchto prehistorických staveb. A právě z Bosny přišlo i další hlášení o pozorování podivného světla vyzařujícího z vrcholku největší místní pyramidy.

V létě roku 2009 si několik dětí z vesnice Visoko všimlo, že z vrcholku té nejvyšší pyramidy vystřelil vzhůru namodralý paprsek. Byl prý nesmírně tenký, ale zářil tak, že ho nebylo možné přehlédnout. Celý úkaz prý trval jen několik málo vteřin a pak modravá záře zmizela.

Tvrzení dětí tehdy nikdo nevěnoval pozornost. Jenže o rok později, v červnu 2010, se celá událost opakovala. Tentokrát se svědkem úkazu stal místní občan Stano Dragunovič. Podle jeho slov spatřil z vrcholku pyramidy zářit tenký, jasně modrý paprsek. I v tomto případě se však nikdo z oficiálních míst nechtěl fenoménem zabývat a místní policejní náčelník uzavřel případ s tím, že podle jeho mínění si někdo na špičce pyramidy hrál s výkonným laserem. Tuto možnost sice nelze úplně vyloučit, nicméně je divné, že by se takový vtipálek spokojil pokaždé jen s několikavteřinovým zášlehem.

Zda se podobný úkaz objevil i u pyramid v egyptské Gíze, se zatím neví. I kdyby tomu tak ovšem nebylo, paprsky energie, jež tryskají z vrcholků hned několika pyramid, nelze pominout. Je zřejmé, že k tomuto fenoménu musely být tyto stavby něčím vybuzeny. Pyramida je totiž nesmírně silný tvarový zářič, jehož nejdůležitějším uzlovým bodem je vrcholek. Při pokusech s umístěním pyramid v elektromagnetickém poli vědci dokázali, že jehlanec zatím nezjištěným způsobem tuto energii koncentruje a pak ji vyzařuje vzhůru ze svého vrcholku. Nutnou podmínkou ovšem bylo, aby bylo podloží pyramidy silně nasyceno energií. Je logické, že čím je pyramida větší, tím více energie musí být vynaloženo na její aktivaci. Protože prehistorické kamenné jehlany jsou skutečně obrovité, musí tu do hry vstupovat také nesmírně veliká energie. Jenže odkud přichází? Odpověď je možná ještě dramatičtější, než si zatím dokážeme představit.


Vyrovnávají energetické hladiny

S možnou odpovědí na otázku o původu vyzařování z pyramid vystoupil počátkem tohoto roku uznávaný ruský astrofyzik Alexej Dmitrijev. Podle jeho názoru je vyzařování z pyramid důsledkem vysokého energetického nabíjení naší planety. Země tak údajně reaguje na gigantický oblak vysoce nabité elektromagnetické energie, který se k naší sluneční soustavě blíží z roviny Mléčné dráhy.


Už v srpnu roku 2011 vydaly evropská i americká kosmická agentura ESA a NASA varování, že naše soustava vstoupila do obrovského mračna mezihvězdné energie. Ten má za následek zvýšenou činnost naší mateřské hvězdy. Slunce začíná divoce bouřit a jeho výrony koronární hmoty mohou ohrožovat elektronické systémy naší civilizace a způsobit gigantický kolaps.

Vliv kosmické energie však podle Dmitrijeva pociťuje už i naše planeta. Jak už jsme v minulosti několikrát upozorňovali, v posledních několika letech prudce vzrůstá seizmická a vulkanická činnost. To by mohlo mít pro lidstvo katastrofální následky. Mohlo by dojít ke gigantickým zemětřesením, explozím supervulkánů a dalším tragédiím. Podle nejhorších scénářů by mohla dokonce zaniknout celá lidská civilizace.

Je možné, že dávní stavitelé pyramid přesně tohle tušili a snažili se naši planetu alespoň trochu ochránit? Pyramidy jsou totiž podle Dmitrijeva schopny odsávat ze Země přebytečnou energii a ve formě silového paprsku ji vyzářit do vesmíru. Snad i proto v minulosti stály obří jehlancovité stavby doslova na každém kontinentu. Dnes jich však zbývá jen žalostně málo. Bude nás tento ubohý zbytek kdysi početné sítě schopen ochránit? Na tuto zásadní otázku zatím nikdo nezná odpověď.


Zdroj: www.magazin2000.cz
Autor: Ing. Vladimír Červinka