Dělení drog – Něco na úvod

Sestavil Anglachel za spolupráce s M. K.

Historie souboru:
 Verze 1.0, „Drogy“, byla z 2.10.1994.
 Změny v 1.5 oproti 1.0: název, číslování, PGP signatura, přibyl (3.2.1995) Absint, MDMA a Ketamin, osamostatnil se Metamfetamin, změny doznal Efedrin, Kofein, DMT, LSD, menší změny téměř všude.
 Změny v 2.0 oproti 1.5: Celkové rozšíření (nikotin, nootropní látky, přírodní halucinogeny, 2C-B) a upřesnění, snad první použitelná verze? Odstraněno úvodní slovo, nové rozdělení.


Tento dokument by měl mapovat celou oblast z hlediska základních informací. Není to ani příručka životního stylu, ani čtení pro babičku pro dlouhé zimní večery, ani guinessova kniha rekordů. Třeba o LSD lze napsat knihy a knihy. To tu není účel. Někdy se podaří, že ony „letové instrukce“ jsou podrobné, někdy i přesné, někdy žádné.

Jestli budeme soubor dále rozšiřovat a vylepšovat není zcela jisté. Snad. Pro mě je to čím dál tím úmornější práce. Jestli budou připomínky, může se objevit verze 2.1, jestli vydrží spolupracovníci, případně se najdou další, může se pokračovat směrem k návodům a popisům tripů (čímž by se prolomila bariéra „stručných informací“ a vznikalo by něco nového). Na zatím jedinou vyskytující se otázku můžu odpovědět: ne, všechny jsem netestoval.

===>>> Když se práce na téhle verzi chýlily ke konci, nabídl se M, že něco napíše. Vzal si text, že si ho přečte a napíše poznámky k doplnění. Asi dva dny nato jsem k němu přišel, (byl pryč) na stole u počítače se válel papír s několika názvy, částečně přeškrtanými. Pak mi sdělil, že na tom pracoval, ale že ve snu jsem se mu zjevil já a všechny připomínky jsem mu zcela rozmluvil a celkem rozumně vysvětlil, proč to je v textu napsané tak, jak to je a vůbec. Nicméně dodal pak texty o pemolinu a poppers.

Tento soubor by měl být pomocí PGP mnou signován. To sice znamená, že pochází ode mne, a že ho nikdo nezměnil (pokud máte můj ověřený veřejný klíč!), ale nevypovídá to nic o mé odborné erudici. Žádné informace by ale neměly být brány nekriticky, bez ověření z jiných zdrojů, a každé rozhodnutí by mělo být učiněno nezávisle, třeba i bez ohledu na jakékoli informace.

U tohoto dokumentu nemá smysl mluvit o autorských právech – je určen, aby byl kopírován jakýmikoli prostředky a (hlavně) čten. Jenom prosím nešiřte změněné kopie bez a nebo s falešnou signaturou pod našimi jmény. Nápady, informace, příspěvky, jaké drogy zařadit, co kdo slyšel:

Michal KLODNER                                       Martin KŘÍŽEK
xklodn00@dcse.fee.vutbr.cz                       xkrize00@dcse.fee.vutbr.cz

Pod javory 6 (1996: Okružní 33),
Blansko 678 01

Nakonec vám mohu ještě sdělit, že konzumace drog u nás trestná není, ani vlastnictví malého množství pro vlastní potřebu (nikde není ale definováno, kolik je to „malé množství“). Horší je to, když je to výroba, distribuce, přechovávání a hlavně pro jiné a jiným. Jsou i země, kde nesmíte vlastnit vůbec žádné množství a je zakázána i konzumace (to snad hraničí i s těmi jejich lidskými právy?), jako např. Francie, Slovensko…


Teď několik definic:

Toxikofilie není pouze činností lidskou, vyskytuje se i u zvířat. Hmyz s oblibou saje šťávu z narušeného ovoce, která na vzduchu rychle kvasí na alkohol, papoušci se rádi opíjejí palmovým vínem. Na amerických pastvinách se vyskytuje rostlina zvaná loco; zvířata, která ji poznala, už nežerou nic jiného a nakazí locoismem celé stádo. Otrava se projevuje lekavostí, halucinacemi, otáčením kolem osy a končí vyčerpaností a smrtí.


Drogy jsou „jakékoli chemické látky, které způsobují změny tělesné, duševní nebo emoční nebo změny chování jednotlivce.“. To samozřejmě působí všechny látky a potraviny. Jiná definice je, že drogou je každá přírodní nebo syntetická látka, která 1. působí psychotropně, 2. je schopna vyvolat závislost. Oficiálně co drogami (zakázanými) je a co není máme většinou dáno výčtem, seznamem.

Užívání drog znamená jejich upotřebení jako léku lege artis ve vhodné dávce a ve vhodnou dobu.

Zneužívání drog (a jiných pochutin): příliš mnoho, příliš často, v nevhodnou dobu.

Drogová závislost se definuje jako „stadium periodické nebo chronické otravy, škodlivé pro jednotlivce i pro společnost, vyvolané používáním přirozené nebo syntetické látky.“ Typická je tendence pokračovat za všech okolností a zvyšovat dávku. Přeruší-li se příjem látky, objeví se abstinenční příznaky, jejím dodáním zmizí.

Návyk není nutkavá potřeba drogy, ale toliko touha po ní. Tendence zvyšovat dávku je malá nebo vůbec chybí. Závislost je pouze psychická, nikoli fyzická, chybí abstinenční příznaky.


Použité zdroje:
[01] Ota Riedl, Vladimír Vondráček: Klinická toxikologie
       Toxikologie léků, potravin, jedovatých živočichů, rostlin aj.
       5. vyd. 820 + 43 s. Avicenum 1980, Malostranské náměstí, Praha 1
[02] Jan Mečíř: Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže
       1. vyd. 160 s. Avicenum 1990, Malostranské náměstí 28, Praha 1
[03] Boris Mrňa: Psychofarmaka v praxi
       1. vyd. 26 s. Univerzita Palackého, lék. fakulta Olomouc 1992
[04] Alexander Shulgin, Ann Shulgin – Phenethylamines I Have Known
       And Loved: The Chemical Story.
       el. verze na ftp: ursa-major.spdcc.com (1995)
[05] Brian S. Julin – Frequently Asked Questions about Cannabis Hemp
       University of Massachusetts, Cannabis Reform Coalition 1994
       S.A.O. box #2, 415 Student Union Building, UMASS,
       Amherst MA, 01003 U.S.A. / verdant@titan.ucs.umass.edu
[06] Olga Benešová, Ivan Krejčí, Alfred Pavlík – Nootropic drugs
       200 s, Avicenum 1991, Malostranské náměstí 28, 118 02 Praha 1
[07] The Usenet alt.drugs archive na ftp, http: hyperreal.com
[08] Vokno č. 27 – Psychedelie & Cyberpunk
       Společnost pro podporu vydávání časopisů 1993
       Bolzanova 7, Praha 1 (přestalo vycházet)
[09] Živel č. 1, 2
       živel house, jindřišská 5, 110 00 Praha 1
[10] Albert Hofmann: LSD – My Problem Child
       el. verze na ftp: hyperreal.com (1995)
[11] Adam Gottlieb: Vaříme s konopím
       Votobia 1995, 115 s., P. O. BOX 131, 771 00 Olomouc

Adresy se vztahují k datu uveřejnění.


Tento soubor vám přináší NEZÁVISLOST, s.r.o.