Část 3: Trénink projekce

Abyste vyvolali projekci astrálního těla při plném vědomí, musí být splněny čtyři základní požadavky:


AP2 (400x267)
1. 100% uvolnění vašeho těla v

    bdělém stavu
2. 100% koncentrace na to, co
    děláte
3. Dostatek přístupné energie
4. Nátlak na oddělení astrálního těla

Tyto čtyři věci dohromady vyvolají OOBE.

Cvičení, která vás naučí uvolnit tělo, soustředit a očistit mysl, shromáždit energii, stimulovat čakry a vstoupit do stavu transu:

  1)     Relaxace
  2)     Rozjímání
  3)     Uvědomělé dýchání
  4)     Povrchní myšlenky
  5)     Koncentrace
  6)     Strav transu
  7)     Jak dosáhnout transu
  8)     Stav hlubokého transu
  9)     Expanze energetického těla
10)     Nenucenost transu
11)     Hmatové představy


1) Relaxace

Musíte se naučit a zcela zvládnout cvičení pro úplnou relaxaci těla. Jestliže již nějaké takové znáte, může být upraveno pro naše potřeby.

Tady je jedno velice jednoduché. Sedněte si nebo lehněte a uvolňujte se. Začněte s chodidly – napněte je a uvolněte. Pokračujte lýtky, stehny, kyčlemi, břichem, hrudi, pažemi, krkem a tváří dokud celé vaše tělo není naprosto uvolněné. Zkoumejte je několik minut a ujistěte se, že vaše svaly zůstávají uvolněné. Pozn.: Hluboká fyzická relaxace je klíčem ke stavu transu, resp. Hluboká relaxace vyvolává stav transu. Jakmile jednou jste ve stavu transu, projekce astrálního těla je poměrně snadná.


2) Rozjímání

Když začnete s meditací, budete sužování myšlenkami vaši povrchní mysli, jež funguje jako obrovský záznamník. Obsahuje zprávy, připomínky, nutkavé myšlenky, problémy k vyřešení, nevyřešené spory apod. Je věčně zaměstnaná, nikdy neodpočívá, myšlenky, myšlenky, myšlenky, jedna za druhou, všechny vyžadují vaši pozornost. Než se pokusíte očistit svou mysl pomocí dechového cvičení (viz dále), je moudré vypořádat se s těmito povrchními myšlenkami, a to tak, že o nich budeme uvažovat. Pohodlně si sedněte, proveďte relaxační cvičení a přemýšlejte, nic víc, pouze přemýšlejte. Vyhledejte nejnaléhavější myšlenku ve vaší mysli a pokuste se ji prozkoumat, vyřešit a porozumět ji.

Uvědomte si to slovo: přemýšlení. Rozjímání NEZNAMENÁ očištění mysli nebo vizualizaci. Vyžaduje od vás přemýšlet, hluboce a bezvýhradně, o něčem za účelem lepšího porozumění a pochopení, jakým způsobem se vás to týká.


3) Uvědomělé dýchání

Je to jednoduchá forma meditace. Očistí vaši mysl a zaměří vaše vědomí. Sedněte si nebo lehněte, zavřete oči, proveďte relaxační cvičení a očistěte svou mysl. Dýchejte zhluboka a pomalu a pozorujte, jak váš dech vchází a opouští vaše tělo. Pociťujte, jak proudí dovnitř a prociťujte, jak vychází ven. Celou svou pozornost zaměřte na vaše plíce a proces dýchání. Tato jednoduchá činnost stačí k tomu, aby zaměstnala vaši povrchní mysl. Neústupně odmítněte obtěžující myšlenky dříve, než mohou shromáždit síly a rozptýlit vás. Kontrolované dýchání zaměstná vaši povrchní mysl a umožní vám přemýšlet na mnohem hlubší úrovni.


4) Povrchní myšlenky

Zvuky jsou nesmírně rozptylující, vyvolávají povrchní myšlenky. Zatroubení automobilu způsobí: „Kdo je to? Co se děje?“ Otevření dveří vyvolá: „Kdo to přichází nebo odchází?“ Povrchní mysl je stále velice zvědavá, co se kolem vás odehrává. Chce vědět vše a informovat vás o každé maličkosti, která ve vašem okolí proběhne. Bude vás nutit, abyste otevřeli oči, vstali a zjistili, co se děje. Nepodlehněte jejímu naléhání. Využijte těchto znepokojujících, pozornost vyžadujících myšlenek pro trénování. S učením, jak je zrušit a ignorovat, poroste vaše schopnost koncentrace. Zastavte tyto sužující drobné myšlenky hned v zárodku, dříve než stačí zakořenit a vyrůst v něco většího.

Například:
Z „Kdo je to? Co se děje?“ se stane: „Kdo je t….“
Z „kdo to přichází nebo odchází?“ se stane: „Kdo to pr….“
S opakováním budou rozptylující myšlenky kratší a kratší, dokud nezůstane: „Kd….?….? ………“ a „K….?……….“
Až nakonec: „ ….? …….?……….?…………“

Mnoho lidí tvrdí, že nedokáže očistit svou mysl, protože je příliš snadno rozptýlí zvuky normálního denního ruchu, které je obklopují. Nevyužívejte hudbu nebo jiné zvuky, abyste je přehlušili, využijte jich k tréninku. Je to jako cvičení s činkami, cvičíte-li s peříčkem, vaše síla tím nevzroste. Musíte to zvládnout, jakkoliv těžké to je, chcete-li mít skutečně silnou mysl. Pomalu, ale jistě získáte schopnost očistit svou mysl. Jakmile to jednou dokážete, získáte cenný mentální nástroj. Budete schopni koncentrovat 100% vaši pozornosti na jednu úlohu a naprosto vyloučit cokoliv jiného.


5) Koncentrace

Musíte být schopni dokonalé koncentrace a soustředění pozornosti na to, co děláte. Nedostatek koncentrace je jednoduchá častá příčina neúspěšné projekce. Má nepříznivý vliv na každou část projekce, od relaxačního cvičení až po stav transu a vlastní projekci.

Otestujte si svou schopnost koncentrace:

Sedněte si a uvolněte se. Zavřete oči a očistěte svou mysl od všech myšlenek. Dýchejte pomalu a zhluboka a počítejte každý dech na konci výdechu. Udržujte ji úplně prázdnou, stranou od počítání, tak dlouho, jak to jen vydržíte. Zjistěte, jak dlouho to dokážete. Buďte k sobě poctiví a pokaždé, kdy se prodere ven nějaká myšlenka, začněte počítat znovu od začátku. Jste na tom dobře, vydržíte-li to déle než deset výdechů. Nicméně deset výdechů není dost dlouho.

Přesto si nedělejte starosti – dá se to nacvičit pomocí následujících cvičení:

v  Cvičení koncentrace 1

Zachování obrazu: Uvolněte se, zklidněte svou mysl a dívejte se na svíčku nebo žárovku. Umístěte světlo naproti sobě ve vzdálenosti několika kroků a minutu nebo dvě na něj upřeně hleďte. Zavřete oči a soustřeďte se na pozůstatek obrazu, který vznikne za zavřenými víčky. Snažte se tento obraz udržet co nejdéle. Použijte kontrolovaného dýchání, aby vaše mysl zůstala během této činnosti čistá. Snažte se, aby byl obraz čím dál jasnější, místo aby se postupně vytrácel.

v  Cvičení koncentrace 2

Upřený pohled do jednoho bodu: Vyberte si bod nazdi a upřeně na něj zírejte. Nesoustřeďte se na něj, pouze na něj zírejte. Očistěte svou mysl od všech myšlenek a násilím jim udržujte prázdnou. Vší silou se během této činnosti soustřeďte na dýchání. Cítíte-li, že vás napadá nějaká myšlenka, utněte ji a nedomýšlejte ji do konce! Zůstaňte tak, jak dlouho jen vydržíte. Cvičte několikrát denně nebo ještě víc, pokud můžete.

v  Cvičení koncentrace 3

Energické dýchání: Posaďte se a uvolněte se. Zavřete oči a očistěte svou mysl. Provádějte kontrolované dýchání a představujte si, že vzduch, který vdechujete, je energie jasně zbarvená vaší oblíbenou barvou. Představujte si, že vzduch, jenž vydechujete, je kouřově šedý, plný toxického odpadu. Je to očisťovací cvičení. Stimuluje čakry k přijímání energie při nádechu a očištění od negativní energie při výdechu.

Pozn.: Při těchto cvičeních koncentrace nebuďte pokud možno napjatí, vše se děje v mentální rovině. Ze začátku budete mít pocit, že musíte mysl napnout k prasknutí, abyste přestali přemýšlet, ale časem zjistíte, že opak je pravdou. Navyknete-li si na to, očišťování mysli je velmi uvolňující.


6) Strav transu

Když dosáhnete hlubokého stupně relaxace a mentálního zklidnění, bude vám připadat vaše tělo velmi, velmi těžké. Tato tíha je hlavním příznakem toho, že v okamžiku kdy se dostáváte do transu, přecházejí vaše mozkové vlny z frekvence Beta na Alfa rytmy. Stav transu je způsoben hlubokou fyzickou a mentální relaxací. Není na tom nic divného nebo nadpřirozeného. Jednoduše to znamená, že zatímco vaše tělo upadlo do stavu spánku, vaše vědomá mysl je plně bdělá.


7) Jak dosáhnout transu

Provádějte relaxační cvičení a zklidnění mysli prostřednictvím kontrolovaného dýchání. Představte si, že ve tmě slézáte po žebříku. Nevizualizujte žebřík, pouze si představte, jak se při tom cítíte. Při výdechu cítíte jak vašima imaginárníma rukama (viz dále) slézáte jednu nebo dvě příčky žebříku. Při nádechu cítíte, jak zůstáváte na žebříku v klidu. Co potřebujete je efekt mentálního sestupu ve vaši mysli. Úroveň vaši mozkové aktivity by se tak měla změnit z bdělých rytmů beta na rytmy usínání alfa nebo rytmy hlubokého transu theta. V okamžiku, kdy úroveň mozkové aktivity dosáhne alfa rytmu, upadnete do transu. Pokračujte tak dlouho, dokud se to nepodaří. Čas potřebný k dosáhnutí transu je proměnlivý v závislosti na zkušenosti, kterou máte s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním.

Pozn.: jakmile pocítíte tíhu, přestaňte se cvičením mentálního sestupu.

Nemáte-li rádi žebřík, představte si, že jste ve výtahu, který klesá, když vydechujete, a stojí při nádechu. Nebo si představte, že jste pírko, které se snáší při výdechu a zůstává ve stejné výšce při nádechu. Jak jsem již konstatoval, efekt mentálního sestupu potřebujete ke snížení úrovně vaši mozkové aktivity. Tento efekt ve spojení s hlubokou relaxací a mentálním zklidněním způsobí upadnutí do transu. Abyste dosáhli pocity klesání, můžete si vymyslet jakýkoliv scénář.

A takto vypadá stav transu: Všechno je tišší a cítíte se, jako kdybyste byli v daleko větším prostoru. Po těle máte velmi lehký pocit bzučení. Všechno se zdá být jiné. Je to trochu, jako kdyby vám někdo ve tmě položil lepenkovou krabici přes hlavu, cítíte změnu atmosféry. Všechno se zdá být neostré a rozmazané. Když jste ve stavu transu, všechny ostré zvuky jsou jako fyzický úder na solar plexus.


8) Stav hlubokého transu

Úroveň transu, jaké dosáhnete, závisí do velké míry na vašich schopnostech relaxace a koncentrace a síle vůle. Abyste dosáhli hlubokého transu (Théta rytmy) a níž (Delta rytmy), musíte se při mentálním sestupu podporovaném kontrolovaným dýcháním koncentrovat daleko VÍCE a daleko DÉLE. První stupeň transu tj. pocit tíhy, je pro projekci DOSTATEČNĚ hluboký.

Velmi nedoporučuji snažit se dostat do hlubšího než jen lehkého transu dříve, než máte se stavem transu hojnost zkušeností.

Jak poznám, že jsem ve stavu transu? Existují čtyři velmi nápadné příznaky:

  • Nepříjemný pocit chladu, který vás neroztřese, spojený s rovnoměrnou ztrátou tělesného tepla.
  • Po mentální stránce se budete cítit velmi volně a všechno se bude zdát extrémně pomalé. Myšlenkové procesy se zpomalí, jako kdybyste dostali umrtvující injekci.
  • Budete se cítit odpojeni od svého těla – silný pocit vznášení se a vše se zdá být hrozně daleko.
  • Úplná fyzická paralýza (ochrnutí)

    Pozn.: Tyto čtyři příznaky dohromady znamenají, že jste upadli do stavu hlubokého transu.

NEZAMĚŇUJTE to se slabým pocitem VZNÁŠENÍ, který občas nastane při LEHKÉM TRANSU, při uvolnění astrálního těla. Nebo s menší ztrátou tělesného tepla v důsledku dlouhého sezení bez pohybu a mírnou paralýzou (tíhou). Vjemy hlubokého transu jsou zcela NEPŘÍJEMNÉ a NEZAMĚNITELNÉ.

Dostat se do stavu hlubokého transu je velmi obtížné, neboť potřebujete vysoce vyvinout schopnosti relaxace, koncentrace a transu, velkou sílu vůle a mnoho mentální energie. Nemůžete do něj upadnout čistě náhodou.

Jestliže máte strach, že klesnete příliš hluboko, pamatujte: Kdykoliv to můžete přerušit. Koncentrujte všechnu svou vůli na pohyb svých prstů. Jakmile dokážete pohnout prstem, ohněte ruku, pohněte paži, zatřeste hlavou, zkrátka oživte své tělo; vstaňte a chvíli se procházejte sem a tam. Strach z upadnutí do hlubokého transu by neměl být s těmito cvičením problém. V meditačních skupinkách jsem viděl mnoho lidí, kteří upadli do lehkého transu a nebyli schopni dostat se zpátky. Obvykle se našel nějaký dobrý člověk, který na ně mluvil nebo masíroval jejich zápěstí atp., aby jej probudil zpět do reality. To je zbytečné a je to výsledek špatného tréninku, tj. žádná cvičení koncentrace nebo vůle. Dotyčný člověk se pouze domnívá, že nemůže zpět, a tak se ani příliš nesnaží. Je to také dobrý způsob, jak získat pozornost ve skupince.

Pozn.: vaše mysl je neobyčejně výkonná a má nesmírné prostředky. Dokáže cokoliv bez omezení, je-li vytrénována, ovládnuta a důkladně motivována.


9) Expanze energetického těla

V určitém bodě po upadnutí do transu pocítíte mírné ochrnutí. To je brzy doprovázeno prohlubujícími se vibracemi a bzučením. Můžete mít také pocit, že jste velcí a nadmutí. Paralýza, vibrace a pocit nafouknutí jsou symptomy expanze energetického těla a uvolnění těla astrálního. Je to součást normálního spánkového procesu. Energetické tělo expanduje a otevře se za účelem shromažďování a uschování energie. Během toho se astrální tělo uvolní a vznáší se mírně mimo fyzické tělo.


10) Nenucenost transu

Mnoho lidí předčasně přeruší projekci prostě proto, že nejsou zvyklí na stav transu. Myslí si, že je to pouze krátce otevřené okno do astrální dimenze. To jednoduše není pravda. Zůstanete-li po vstupu do transu mentálně i fyzicky klidní, můžete jej udržovat celé hodiny. Během meditace jsem pravidelně trávil několik hodin ve stavu transu.

Jestliže si po upadnutí do transu myslíte: „Sláva! Podařilo se to! Jsem v transu! Honem něco podniknout… dřív, než to skončí!“, je jisté, že se to přeruší!

Stav transu se ukončí prostým aktem nadměrného rozrušení, tj. porušení relaxace a mentálního klidu. Jako dobrý nápad se jeví trávit čas ve stavu transu pouze kvůli navyknutí, ještě předtím, než se pokusíte o projekci. Pouze relaxujte, zůstaňte klidní, soustřeďte se na dýchání a udržujte se v transu. Neskončí to dříve, než si budete sami přát. Zvykněte si na ten pocit. Když se cítíte při této činnosti pohodlně, cvičte v transu shromažďování energie a stimulaci čaker (viz dále).

Pozn.:
1. Nemusíte být v transu, abyste se naučili pracovat s energií nebo čakrami, v transu to jde pouze lépe.

2. Cvičení transu může být provázeno vleže, ale nejlepší je pohodlné křeslo s opěradly. Vaše astrální tělo se ve stavu transu uvolní; zkoušejte zdvihat své astrální paže a nohy. Používejte k tomu rukou, jak je vysvětleno v dalším oddílu. Soustřeďte se a pociťujte své vědomí v paži a pomalu ji zdvihejte volně od těla. Když to provádíte, můžete cítit lehké lechtání nebo omezenou závrať uvnitř vaši paže nebo nohy. Zdvihněte svou astrální paži a podívejte se na ni zavřenýma očima, nehýbejte však svaly. V tomto stavu můžete být schopni vidět skrze zavřená oční víčka, nemějte však strach, pokud tomu tak není – schopnost se dostaví později. Zdvihání vašich astrálních paží je dobrý cvik pro projekci. Později budete využívat tyto astrální paže k tomu, abyste vytáhli astrální tělo ven z fyzického.


11) Hmatové představy

Hmatové představy jsou vjemy nebo pocity lokalizovaného tělesného uvědomění. Vaše ruce jsou velmi úzce spojeny s vaším tělesným uvědoměním. Jsou schopny velice dobře pociťovat každou část vašeho těla. Imaginární ruce, popsané dále, jsou pouze rozšíření tohoto uvědomění. Jestliže potřebujete cítit uvědomění jakékoliv části vašeho těla, představujte si, že se vaše reálné ruce snaží dotknout této oblasti. Poté využijte uvědomění, které tímto způsobem v dané oblasti vznikne, k představě, že se tam nacházejí vaše imaginární ruce.  Nechte oči zavřené a ruce držte naproti svému obličeji ve vzdálenosti asi 30cm. Soustřeďte se, pociťujte, kde jsou, a pokuste se je vidět skrze tmu za vašimi víčky. Překřižte svá zápěstí, pomalu jimi pohybujte kolem, otočte ruce, otevřete a sevřete v pěst. Usilovně se dívejte, soustřeďte se, jako byste se snažili dívat ve tmě, a svým vnitřním okem spatříte nezřetelný pohybující se stín vašich rukou a paží.  Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem pravé ruky špičky vašeho nosu. Zjistíte, že i se zavřenýma očima dokážete položit prst přesně na jakoukoliv část vašeho těla. Vyzkoušejte si to, položte svou skutečnou ruku na různé části vašeho těla. Víte stále přesně, kde přesně se vaše ruce nacházejí, cítíte a uvědomujete si, kde jsou. Pozorujete-li, co se odehrává ve vaší mysli, zjistíte, že si uvědomujete část svého těla, které se chcete dotknout, od okamžiku, kdy se k tomu rozhodnete. Procházejte tímto způsobem celé své tělo a zvykejte si na pocity uvědomění, které takto v různých jeho oblastech vznikají. Děje se toto: Část vaši mysli se přemístí a odhalí vám oblast, které se chcete dotknout, aby usměrnila vaši ruku přesně na toto místo. Vaše mysl přemístí na dané místo část svého vědomí a chová se jako domovský maják pro vaši ruku.

Schopnost přemístit tímto způsobem vaše vědomí do rozličných částí těla je nezbytná pro práci s energií a popisovanou metodou projekce.

Pozn.: Nemusíte tyto ruce vizualizovat, tzn. vidět je nebo si představovat, že je vidíte. Vše probíhá na základě hmatu, ne zraku. Musíte být schopni představy, že je cítíte něco dělat, jako si zkoušíte některé jednoduché akce pouze v mysli. Původně jsem tuto techniku vyvinul pro slepé lidi. Slepí lidé, jsou-li od narození slepí, nejsou schopni vizualizovat vůbec, zato mají velice intenzivní pocit tělesného uvědomění. Většina lidí, kteří vidí, má s jakýmkoliv druhem vizualizace také velké problémy a všechny technicky projekce záleží silně právě na této vizualizaci.

Pro tento případ jsem vyvinul techniku projekce, která nezávisí na vizualizaci užité k vytlačení astrálního těla. Ukázalo se, že je o tolik jednodušší a úspěšnější než jiné techniky založené na vizualizaci, že jsem je pro oblibu této jednoduché hmatové techniky vypustil.

Pozn.: Slepí lidé nejsou slepí v astrální formě. Astrální tělo nemá žádné orgány jako takové, je to pouze bod vědomí. Astrální tělo, které vidíte během projekce, existuje pouze díky tvůrčím schopnostem podvědomí.

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek

Text byl upravený a doplněný © www.go4magic.com