Tabu

Tabu

Tabu (400x257)


… je niečo, čo sa zdráhame prijať len preto, že máme tušenie, že práve to tvorí podstatu našich problémov?


Red circle and pentagram on a black background