Tarotová mágia

Tarotová mágia

Tarotová mágia (GOYA Ritual) (400x300)


Všetky Arkány je nutné si do astrálneho priestoru preniesť, teda, musíte si ich do najmenších detailov vedieť zapamätať. Po dostatočne dlhej praxi vo vizualizovaní to však pre teba už nebude žiaden vážnejší problém. Dokonca, budeš môcť v astrály Tarot aj vykladať, pričom sa ti Arkány budú samočinne zobrazovať -je to vskutku úžasná záležitosť, od ktorej, ak sa ti raz podarí, už neodstúpiš…

Apropo, keďže my úzko spolupracujeme s duchmi, predovšetkým so silovými zvieratami, tak aj v prípade Tarotovej mágie pracujeme v rámci demonologického konceptu mágie, kedy spomínaní duchovia zvierat nás ochraňujú, energetizujú a radia nám.

Red circle and pentagram on a black background