Paul Brunton

Paul Brunton

Byl britský filosof, mystik, a cestovatel.


Paul Brunton (400x568)

Je autorem třinácti knih (vydaných za jeho života), z nichž první, Tajnosti indické, byla publikována v roce 1934, a poslední, Duchovní krize člověka, v roce 1952.

PhDr. Paul Brunton předložil Západu jógu a meditaci, a pracoval na způsobu, jak vyjádřit jejich filozofické pozadí běžně srozumitelnou, vědeckou řečí Západu, která by nekladla na čtenáře požadavek studovat originální zdrojové termíny v orientálních jazycích, které podle Paula Bruntona nejsou pro běžného člověka na Západě tak důležité, jako jejich podstata. Pokud to bylo možné, hledal slova stejného významu v moderních jazycích Západu, případně hledal jejich vhodné řecké, nebo latinské deriváty.

Způsobem jeho psaní bylo, že si stručně zaznamenával inspirované myšlenky ihned, jak se objevily. Často je zapisoval na zadní stranu dopisní obálky nebo na okraje novin či časopisů, když se procházel mezi květinami v zahradách lemujících Ženevské jezero. Potom je přepisoval na stroji a třídil podle námětů. Později je chtěl zredigovat a sestavit do souvislého textu. Po smrti bylo toto jeho duchovní krédo vydáno (v letech 1984 – 1988) v šestnácti dílech pod názvem Zápisky Paula Bruntona (Notebooks of Paul Brunton).


Dílo

Vydáno posmrtně

 • Eseje o Hledání
 • Zápisky paula Bruntona:

  Perspektivy (Svazek 1)
  Hledání (Svazek 2)
  Cvičení pro hledání * Relaxace a ústraní (Svazek 3)
  Meditace (Svazek 4/1)
  Tělo (Svazek 4/2)
  Emoce a etika * Intelekt (Svazek 5)
  Ego * Od zrození ke znovuzrození (Svazek 6)
  Uzdravování sama sebe * Negativa (Svazek 7)
  Úvahy o mém životě a psaní (Svazek 8)
  Lidská zkušenost * Umění v kultuře (Svazek 9)
  Orient (Svazek 10)
  Senzitivové (Svazek 11)
  Vnitřní potřeba náboženství * Uctívání v životě (Svazek 12)
  Relativita * Filozofie * Mysl (Svazek 13)
  Inspirace a Nadjá (Svazek 14)
  Pokročilá kontemplace * Mír ve vás (Svazek 15)
  Osvícená Mysl * Božská mysl (Svazek 16)
  Zdroj WEB

  Artemius

  Red circle and pentagram on a black background