Část 6: Více o šňůře

AP5 (400x267)  1)     Toto mentální cvičení je
           šňůrová technika
  2)     Jednoduché užití šňůry
  3)     Sekundární cíle – průzračné
           sny
  4)     Průzračné snění
  5)     Kontrola reality
  6)     Spoušť průzračných snů
  7)     Změna vaši reality
  8)     Jak se pohybovat
  9)     Učení se létání
10)     Rychlost
11)     Okamžikové cestování
12)     Cestování na velké
           vzdálenosti
13)     Kroužení kolem země
14)     Vítr budoucnosti
15)     Symbolické vize
16)     Příklad větru budoucnosti
17)     Ohlédnutí
18)     Zrcadla
19)     Jak učinit „sbohem“?


1) Toto mentální cvičení je šňůrová technika

  Šňůra je velice EFEKTIVNÍ technika projekce, presto se ji vsak musíte učit, aby byla skutečně efektivní. Rad bych vypracoval několik kapitol o této technice, inspirován dosavadní odezvou.

  Při šňůrové technice není třeba vůbec žádna vizualizace. Vše jsou jenom hmatové představy. To znamená, že se přitom vůbec nemusíte vidět. Správná mentální činnost je nacvičovat šplhání ve své mysli.

Musíte se mentálně namáhat a skřípat zuby, tj. musíte do toho vložit maximální mentální úsilí, jako kdybyste skutečně šplhali po šňůře, ale aniž byste dovolili svalům, aby se na tom účastnili. Všechno probíhá pouze a jenom v mentální rovině. Vaše tělo nesmi nijak reagovat!

  Musíte se také cítit velmi silni, plni energie a odhodlání takto šplhat třeba celou noc. Zjistíte, že některý způsob udržování pozornosti vaší mysli během šplhání bude vyvíjet vetší tlak na vaše astrální tělo než jiný. Je velmi důležité, abyste zaznamenali, který to je, a naučili se jej aplikovat. Takto seřídíte své mentální šplháni pro maximální efekt. (Když se strefíte do správného mentálního zaměřeni na akci, potvrdí vám to pocit závrati/padáni v miste, kde je Solar Plexus, ale nejen tam. Může se to jevit v celém tele a někdy hlavně v hlavě)

  K úspěšnému použití šňůry je neobyčejně důležité pevně se k této činnosti rozhodnout. Tato podmínka je pro úspěch velice důležitá. Potřebujete úsilí ve stylu „dokázat to nebo zemřít“. Tím zaměříte veškerou svou mentální energii na jedno jediné, jediný cil – opustit své tělo. Mnoho lidi mi poslalo e-mailem své příběhy o úspěšném využití šňůry. Ve všech případech praktikovali šňůru po náhlém rozhodnuti vyzkoušet to a šli – skutečně to provést! Tato podmínka úspěchu představuje rozdíl mezi ostatními OOBE a zkušenostmi s různými úrovněmi šňůrou vyvolané relaxace, transu, paralýzy, aktivity čaker, atd. Nemohu dostatečně zdůraznit význam této podmínky pro úspěch OOBE na základě šňůry

  Při aplikaci šňůry, naprosto ignorujte všechny fyzické vjemy a jakékoliv zvuky. Jestliže jakýmkoliv způsobem zareagujete na nějaký vnější podnět, ztratíte ohnisko vaší mentální energie a značně zmenšíte své úsilí. Všechna práce s energii/čakrami a ostatní cvičení v částech 3 a 4 jsou navržená za účelem stimulace toku energie a zvýšeni koncentrace, sily vůle a mentální kontroly. Zvýšením toku energie během projekce a lepší kontrolou vlastní mysli se délka trvání v reálném čase zvětši. Také EXIT je snadnější

Můžete všechna tato cvičení zcela přeskočit a věnovat se pouze učeni šňůry! 

Každý má jinou úroveň schopnosti, vrozených dovednosti a toku energie. Někteří lidé musí kvůli OOBE hodně trénovat, jiní ne. Někteří lidé se raději naučí šňůru jejím prováděním, než přípravným tréninkem. Jestliže je vašim cílem pouze vědomé OOBE jakéhokoliv druhu, jednoduché užití šňůry, jak je popsáno v následující kapitole, je to nejlepší pro vás.


2) Jednoduché užití šňůry

Někteří lidé mají dojem, že je šňůra příliš komplikovaná. Ten získali pravděpodobně díky detailnímu výkladu jejich mechanismu, který jsem uvedl v části 5, tj. jak to funguje. Šňůra je ta nejjednodušší technika projekce, jaká v současnosti existuje.

Vše, co musíte udělat pro použití šňůry v její nejjednodušší formě, jsou tyto dva kroky:

1) Jděte do postele nebo si sedněte do křesla, relaxujte a uvolněte se, stejně jako byste to normálně dělali, kdybyste šli spát

2) Začněte šplhat po šňůře

To je vše potřebné pro jednoduché užití šňůry.

Protože tu nejsou vyžadována žádná časově náročná cvičení nebo komplikována relaxační cvičení, jednoduché užití šňůry má mnohé výhody. Umožňuje vám soustředit veškeré mentální zdroje na věc samotnou. To je v mnoha případech vše, co je třeba k vašemu prvnímu vědomému OOBE. Jednoduché užití šňůry je méně složité, a tak budete mít chuť zkoušet projekci častěji, dokonce, i když jste unavení – jedná z nejlepších chvil to zkusit – a nemůžete se zabývat něčím složitějším. Větší četnost pokusů projekce znamená větší praxi se šňůrou, a z toho důvodu bude technika zvládnuta dříve.


3) Sekundární cíle – průzračné sny

Měl jsem mnoho zpráv o živých snech a zvýšené aktivitě průzračných snů (lucid dream = L.D.) od lidí, kteří provádí cvičení energie/čaker. To se stává příliš často na to, aby to mohla být náhoda. Práce s energií/čakrami zvyšuje úroveň energetického toku energetického těla a zesiluje vědomí a paměť na sny a stav OOBE. Je to hanba, mrhat vší tou energií na nekontrolované sny, takže doporučuji použít L. D. jako sekundární cíl. Tím získáte OOBE zážitek dříve – ve formě L. D. – a tak neochabne váš zájem, dokud nezvládnete vědomý exit.


4) Průzračné snění

Abyste měli průzračné sny, musíte si naprogramovat spoušť, která vám umožní uvědomit si, že sníte, a tak nad vším získat kontrolu, tj. učinit to průzračným. Nejlepší způsob, jakým toho dosáhnout, je zvyknout si na pravidelné kontroly reality ve vašem běžném životě.


5) Kontrola reality

Kontrola reality se provádí tak, že přestanete s tím, co právě děláte a ověříte si stupeň reality vaši situace. To se dá snadno udělat. Pokaždé, když provádíte kontrolu reality.

Položte si otázky: „je tohle normální situace nebo je na ni cosi zvláštního?“ a „Mohu létat?“

Pokuste se vznést do vzduchu. Pokuste se zavřít oči. To je zrada, neboť v astrální formě nemůžete zavřít oči.

Pozn.: Tyto kontroly se musí stát ZVYKEM, aby měly nějaký účinek. Když kontrolujete realitu během snu, přijdete na to, že sníte, a můžete nad snem převzít kontrolu. Pak je důležité si potvrdit, že si budete vše pamatovat.

Opakujte si kolem dokola: „Tohle si budu pamatovat, až se vzbudím“.


6) Spoušť průzračných snů

Klíčem k úspěchu kontrol reality je jejich dobrý spoušť. Mělo by to být něco, co normálně provádíte mnohokrát denně. Může to být jakýkoliv druh navyklé činnosti, ale zde je pár nápadů:

1) Čas: pokaždé, když se podíváte na své hodinky, proveďte kontrolu reality. Elektrické hodinky jsou dobrou pomůckou. Nastavte pípnutí po hodině. Když pípnou, proveďte kontrolu reality.

2) Ruce: pokaždé, když zaregistrujete své ruce, proveďte kontrolu reality.

3) Kouření: jestliže kouříte, pokaždé když si zapálíte cigaretu, zkontrolujte realitu. Jste-li zvyklí kouřit, sáhnete po cigaretě obyčejně i v průběhu snu.

Pozn.: Trvá to nějaký čas, než si na svou spoušť zvyknete, obvykle pár týdnů. Pomáhá také dělat prohlášení, než se uložíte k spánku, např. „Nezapomenu se dívat na své hodinky“. Když získáte vědomí během snu L. D., pravděpodobně již budete ve veřejném snovém jezírku. Pokud se chcete pokusit změnit to na projekci v reálném čase, zkuste si uvědomit své fyzické tělo. Dokážete-li jej vnímat, můžete být schopni vrátit se do časového umístění blízko něj. To je však obtížné a může to způsobit úplný konec zážitku, tj. návrat do bdělého stavu. Doporučuji si užít L.D. tak, jak jsou.  Veřejná snová jezírka jsou velmi pestrá místa a zažijete obvykle spousty zábavy. Uvidíte tam všechny druhy tajemných a nádherných věcí a zažijete všechny druhy dobrodružství.


7) Změna vaši reality

Jestliže se vám nelíbí snové jezírko, ve kterém zrovna jste nebo jste v OOBE v reálném čase a chcete vstoupit do snového jezírka, zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:

1) Podívejte se zblízka na své ruce a sledujte, jak se rozplývají. (To je zajímavé už jen kvůli samotnému jevu rozplývajících se rukou.)

2) Otáčejte se kolem dokola, dokud neztratíte orientaci

3) Vizualizujte místo, kde byste chtěli být. (okamžité cestování). To vás obyčejně přemístí do snového jezírka příbuzného zdroji vizualizovaného cíle

4) Vzlétněte přímo vzhůru, tak rychle, jak jen můžete. Jestliže to selže ve změně vaši reality, získáte alespoň zážitek z vesmírného letu

5) Leťte rychle pryč, blízko povrchu, dokud nenajdete místo, jaké se vám líbí. Rozmazaní obrazu při letu způsobí změnu reality

6) Vstupte do zrcadla, obrazu nebo malby. To je to samé jako projekce do virtuální reality. Tyto techniky působí dezorientaci na podvědomí a to vás pak přemístí do jiné reality.

Astrální forma pohybu

Mnoho lidí má při několika prvních projekcích problémy s pohybem. I přemístění z jednoho konce pokoje na druhý může být pro ně úspěch. Tento nedostatek kontroly vzniká v důsledku nezvyklosti astrální formy. Je to jako být ve stavu beztíže. Musíte se učit pohybovat znovu od začátku. Projektujete-li se v reálném čase, jste pouze bod vědomí obklopený chatrnou éterickou schránkou. Pohyb je provozován pomocí myšlenek, ne svalů.

Astrální hybná síla

V astrální formě existuje určitý typ hybné síly, jež způsobuje většinu problémů. Díky ní pokračujete chvíli v pohybu i poté, co jste se rozhodli zastavit. To vás může prostrčit zdí, stropem atp. Tato setrvačnost je způsobena myšlenkou, již jste použili k pohybu. Jestliže je na danou akci příliš silná nebo příliš dlouho trvá, budete se pohybovat příliš rychle nebo příliš daleko. Jenom praxe vás naučí vypořádat se s tímto problémem přesně a elegantně.

Učení se astrálnímu pohybu je skutečně docela komická činnost. Vzpomínám si, jak jsem se ve svém mládí učil pohybovat ve svém rodném městě. Začal jsem s pokusem řídit své pohyby po svém domě a obyčejně po chvíli skončil na střeše. Poté jsem běžel dolů ulicí, snažil se získat rychlost a vznést se jako letadlo. Za chvíli mne to přestalo bavit, ale nikdy jsem nemohl docela překonat vrcholky střech sousedních domů. Často jsem bezděčně zabloudil do neznámých domů a tápal jako opilec. Donekonečna jsem se mimochodem omlouval všem těm neznámým lidem, když jsem vplouval a zase vyplouval z jejich domu.


8) Jak se pohybovat

Abyste se pohnuli v astrální formě, musíte to prostě udělat. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, jen to dělejte. Musíte se přimět k pohybu, měnit směr a zastavit. To je nejlepší rada, jakou vám tu mohu dát. Skutečně se to musíte naučit tím, že to děláte. Užijte si to. Když jste se naučili základní pohyb, nezkoušejte hned něco příliš náročného. Držte se při zemi a naučte se nejprve pohybovat po okolí. Cvičte si to při rozdílných rychlostech, dokud se to nenaučíte řídit.


9) Učení se létání

Stejným způsobem, jakým jste se naučili základní pohyby, tj. s použitím mysli, se naučte létat. Nejprve zjistíte, že na vás působí cosi velmi podobného gravitaci. Vyletíte do vzduchu, jen abyste se vzápětí pomalu snesli zpět k zemi. Vytrváte-li, začnete se pohybovat v řadách krátkých létacích skoků. To je způsobeno částečně zvykem a částečně základním pohybovým problémem. Jakmile váš pohyb způsobí ochabnutí mentální činnosti, klesnete zpět k zemi. Tím se zastaví vaše letová setrvačnost a gravitační zvyk vás stáhne dolů. Můžete se pokoušet, stejně jako jsem to děla já, běžet dolů ulicí, odlepit se od země a vzlétnout. Pak použijte svou vůli k provádění pohybu, stejně jako u základních pohybů. Žádná gravitace na vás v astrální formě nepůsobí. Létat budete od okamžiku, kdy se o tom přesvědčíte.


10) Rychlost

Tři rychlosti definované S. Muldoonem a běžně uznávané jsou pouze základním vodítkem.

Zde jsou:

  Rychlost chůze

  Rychlost automobilu

–   Okamžikové cestování

Myslím, že tyto tři rychlosti nejsou již aktuální. Bývaly to jediné typy rychlostí známé většině lidí. Dnes však naši mysl připravily filmy, počítačové hry a cestování letadlem na mnohem vyšší rychlosti. S praxí a dobrou mentální kontrolou můžete měnit svou rychlost podle svých úmyslů od rychlosti chůze až po nadzvukové rychlosti. Velkým problémem pro začátečníka je však kontrola směru a rychlosti. Má to hodně co do učení s tím, jak je projekce stálá a jaké máte zkušenosti s působením své vůle na pohyb.


11) Okamžikové cestování

Je všeobecně uznáváno, že dokážete-li vizualizovat cílové místo, můžete se tam projektovat během okamžiku, rychlostí myšlenky. Zjistil jsem, že vás tato okamžiková metoda přenese přímo na subjektivní místo vytvořené vizualizací vašeho cíle. Může se zdát, že jste skutečně tam, kde jste chtěli být, obvykle však najdete množství rozporů mezi skutečným místem a tím, kde se nacházíte. Okamžikové cestování se velice podobá projekci do virtuální reality. S použitím vašich vizualizačních schopností při cestování ve skutečnosti vůbec necestujete. Vytvoříte jen subjektivní kopii vašeho cíle a vstoupíte do ní.


12) Cestování na velké vzdálenosti

Podle mých zkušeností je spolehlivější pro projekci na malé až střední vzdálenosti (až několik set mil) sledovat povrch země. I tak je to obtížné, neboť je snadné přehlédnout během cestování „Alenka“ efektu. Stačí, když jedinkrát uvolníte koncentraci, a sklouznete do snového jezírka. Při cestování v reálném čase musíte stále udržovat přísnou mentální kontrolu.

Skutečně však není praktické sledovat povrch na delší vzdálenosti. Například město na opačném konci světa je vzdálené 12000 mil. Musel byste cestovat asi 64 – násobkem rychlosti zvuku, abyste se tam dostali za 15 minut. Při této rychlosti v atmosféře se vše rozmázne a vzhled zemského povrchu a mraků způsobí dezorientaci, a tím i přesun do jiné reality. Všechny objektivní stránky projekce se ztratí.

Pozn.: Nováčkové se obyčejně udrží v reálném čase pouze pár minut. Z toho důvodu je každá cesta na velkou vzdálenost omezena části projekce v reálním čase. K cestám na velké vzdálenosti musíte studovat geografii. Musíte být schopni rozeznat kontinenty, oceány, země, státy a města. Dále musíte prostudovat mapu cílové oblasti a vyhledat nějaké orientační body. Abyste se tam projektovali, poté co si toto zapamatujete, musíte vystoupit na oběžnou dráhu a sestoupit nad svým cílem. Když se přiblížíte k zemi, musíte upravit své přibližování a zamířit ke geologickým rysům a orientačním bodům blízko vašeho cíle.


13) Kroužení kolem země

Vstup na oběžnou dráhu je poněkud složitější, než se zdá. Dostat se tam nahoru je snadné, pohybujete se prostě přímo vzhůru, těžké však je zastavit se, když jste již dostatečně vysoko. Většina lidí včetně mne má tendenci vyletět pryč ze sluneční soustavy a někdy úplně opustit galaxii. Abyste se tomu vyhnuli, je nutná kontrola rychlosti během vzestupu.

Jednodušší způsob vstupu na oběžnou dráhu je projektovat se nejprve na měsíc. To vám dává velký viditelný cíl, na nějž se můžete promítnout během několika okamžiků. Jakmile tam jednou jste, je jednoduché zamířit zpět k Zemi, vstoupit na oběžnou dráhu a kroužit, dokud nejste nad svým cílem. Ve vesmíru, mimo atmosféru nejsou žádné problémy s rozmazáním způsobeným rychlostí.

Jak daleko až můžete jít?

Neexistují žádné hranice, co se týče vzdálenosti, cíle nebo rychlosti. Můžete cestovat až do nejvzdálenějších galaxií. Rychlost myšlenky je nekonečná. Je to jako zhroucení prostoru a pohybování se bez pohybu. Jestliže něco vidíte, můžete se tam dostat…tak rychle jak tohle. Ve srovnání s tím je rychlost světla hlemýždí rychlostí. Často odlétám do hlubokého vesmíru, kde jsou galaxie pouze maličké šmouhy, daleko pryč, abych přemýšlel a meditoval. To je snadné, ale horší je dostat se zpět pro další vědomý vstup. Nemáte-li dobré znalosti astronomie, které já nemám, je to problém. Následování stříbrné šňůry, pokud nějakou vidíte, není zrovna praktické při těchto druzích rychlostí, ačkoliv získáte alespoň základní směr, kterým se máte vydat.

Důležité: Abyste se navrátili z projekce na velké vzdálenosti, nalaďte se na své tělo a vnímejte jej. Poté zkuste pohnout části vašeho fyzického těla, např. prstem. To vás navrátí do vašeho těla a ukončí projekci při plných vzpomínkách na OOBE.


14) Vítr budoucnosti

Čas od času se při projekci setkáte se zvláštním úkazem. Já tomu říkám „Vítr budoucnosti.“ Budete se někam projektovat, na mysli nějaký vlastní cil, když náhle ucítíte neodolatelný tlak. Budete cítit, jak s vámi něco pohybuje, proti vaší vůli, obyčejně dozadu. Chvíli s tím můžete bojovat, ale bude to stále a vytrvale silnější, až vás to odfoukne pryč; pres vrcholky střech, nahoru do nebe … a do budoucnosti. Pak, po nějakém čase, klesnete dolu na jiném místě… a v jiném čase. Často to bude někde na Zemi. Budete tam puštění a ponecháni, abyste se mohli procházet… zmatení. Můžete dokonce potkat lidi, které neznáte, zatím, a budou zmateni stejně jako vy.  Muže to byt skutečná scéna z vašeho budoucího života, muže to byt symbolická vize nebo směsice obojího. Můžete byt neviditelným divákem nebo můžete splynout se sebou samým v budoucnosti a vidět chvíli svýma budoucíma očima.  Muže to také byt scéna důležité budoucí události. Muže to byt pohroma, živelná nebo jiná, nebo nezvyklého či vzrušujícího na světově scéně. Tyto typy události jsou obvykle obklopeny spoustou energie a to muže byt částečně příčina takové vize.

Jediná vysvětleni jaká mužů dat jsou:

1) Zásah vašeho vyššího JÁ. Z nějakého důvodu se rozhodne, že je pravě čas ukázat vám něco z vaší budoucnosti

2) Střetnuti s jasnovidnosti: Vaše čelní čakra se zaktivovala pro jasnovidectví a naladila se na budoucí záležitosti

3) Vás bod vědomí se chytil do této vize a projektoval se do ní

4) Kombinace obojího – to je nejlogičtější


15) Symbolické vize

Existuje jiná stránka tohoto větru, která je velmi podobna té předchozí, ale vize, již prožíváte je symbolická nebo má některé symbolické aspekty spíše, než že je skutečnou budoucí události nebo scénou.

Pozn.: Rad bych vás varoval před symbolickými aspekty vizi. Jestliže nerozumíte podstatě symbolismu, může to způsobit velké škody ve vašem životě. Toto varováni platí všeobecně pro všechny jasnovidecké vize, ať již prožité v astrální formě nebo ne.

Například: Vítr budoucnosti vás odnese na scénu, kde vidíte, že jste vyhráli spoustu peněz. Sedíte u tabulky a srovnáváte váš tiket s výsledky. Vidíte, že výhra je 18 milionu dolaru. Sledujete vaše čísla nebo tiket a zjišťujete, že jste vyhráli. Cítíte vzrušeni, vlnu adrenalinu, opájíte se sny o bohatství a vaše srdce se třese vzrušením. Po této vizi zahnete nakupovat spoustu tiketu. Také začnete dělat rozhodnuti, která váš život ovlivni ve stylu „Až dostanu ty prachy“. Tím si ve svém životě můžete způsobit nenapravitelnou škodu! Ztratíte svou podnikavost, iniciativu, vaše ambice, tj. přestanete se snažit. Takto přijímáte systém viry v „Nákladní Kult“, viru, že dostanete všechno – se všemi negativními stránkami, které tento primitivní systém má. Začnete počítat čas vašeho života, místo abyste jej zplna prožívali.

Co vám možná ze symbolismu předchozí vize nedošlo je:

  Tolik peněz je trochu nezvykle pro tah loterie. 18 milionu dolaru je podivné množství peněz a může byt vzácnou události


  To je to, čemu říkám poštovní známka – razítko s datem od budoucí události. To znamená, že když vaše místní loterie bude mít výhru udaného množství, něco důležitého se stane ve vašem životě nebo ve světě kolem vás

  Pokud chápete, jak symbolismus funguje, budete schopni nasbírat během vize vice informaci o nadcházející události. Prostředí, symboly, spojitosti s vámi, činnosti a posloupnosti události v ni, to všechno jsou důležité aspekty jejího významu

Pozn.: Špatné pochopení vize může zničit váš život. Pouze zkušenosti a inteligentní aplikace logiky vás naučí interpretovat symbolické vize. Dokud tyto zkušenosti nemate, je nejlepší zacházet s jakýmkoliv druhem vize velice opatrně.

Některé možné příčiny symbolické vize jsou:

1) Dostali jste varováni nebo návod od vašeho vyššího JA

2) Procházíte zkouškou, v niž je budoucnost, osud, vyznám a smysl vašeho života. „Poštovní známka“ teto vize, může značit dobrou i spatnou událost ve vašem životě. Můžete skutečně vyhrát loterii. Pokud jde o mě, určitě bych se ujistil, zda mam patřičný tiket, pro každý případ, ale nebyl bych na tom závislý.


16) Příklad větru budoucnosti

Opustil jsem své tělo a pohyboval se po domově. Náhle mnou jakási sila pohnula přes místnost. Snažil jsem se s tím bojovat, ale bylo to stále silnější, až mne to odneslo ven z domu a vzhůru k nočnímu nebi. Po krátké chvíli jsem se dostal zpět dolu, mimo svůj domov. Byl jsem tam ponechán uprostřed silnice. Naproti mne stala chladnička. Jen tak tam ležela uprostřed silnice s otevřenými dveřmi. Prohlédl jsem si ji a zjistil, že nefunguje. Za ni byla masivní červená zeď z cihel, 12 metru vysoka a dvakrát tak široká. Na této silnici žádné skutečně zdi z cihel nebyly. Pak jsem si uvědomil, že vedle mne stojí má žena. Otočil jsem se k ní a řekl ahoj. Ona řekla pouze velice chladně sbohem, pak se otočila a odešla pryč. Rozpačitě jsem sledoval její odchod. Udivilo mne, že místo aby šla do našeho domu, kráčela od něj pryč, až zmizela v dálce.  Díky dostatečným zkušenostem se symbolismem a podstatou vizi jsem věděl, co to předpovídá – konec mého manželství. Nemohl jsem to pochopit, neboť jsme měli teprve nedlouho předtím svatbu a byli jsme spolu velmi šťastni.

K rozluštění symbolické vize je potřebné ji analyzovat a rozdělit na částí. Několik významných aspektu této vize bylo:

  Poštovní známka (razítko s datem události)


  Lednička, která nefungovala

  Spojitosti (něco nebo někdo ve vizi, kdo nebo co má nějakou spojitost se mnou)

Dále:

1) má žena

2) byl jsem mimo svůj domov

3) byl jsem tam jako já symbol (základní podstata blížící se události)

4) velká cihlová zeď symbolizuje barieru nebo konec něčeho. To byl jediný skutečný symbol ve vizi, zatímco ostatní častí byly symbolické svou přirozeností nebo činností. Symbolické činnosti (naznačuji význam vize)

5) chladné sbohem mé zeny

Symbolické modifikátory (pojmenují symbol nebo v tomto případe symbolickou činnost ve vizi)

1) má žena se vzdálila ve směru pryč od domova

2) kráčela pryč, dokud nezmizela z dohledu posloupnosti události

3) rozbita lednička

4) velká cihlová zeď

5) činnosti mé ženy neboli: Když jsem uviděl rozbitou ledničku (poštovní známka), spatřil jsem cihlovou zeď (symbol) a má žena (spojitost) řekla sbohem a opustila mne (symbolická činnost) ve směru pryč od našeho domova, dokud nezmizela (symbolické modifikátory)

Načasování a posloupnost vize je důležitá k odhalení jejího významu. Je důležité rozložit vizi do jejich 5 základních častí a zaznamenat ji do deníku, dokud je ještě ve vaší mysli čerstvá.

Pozn.: Ke každé části vize může existovat vice než jeden modifikátor.


17) Ohlédnutí

Rok poté, co jsem měl uvedenou vizi, jsme se přestěhovali do jiného města. V ten samy den jsme si museli od příbuzných půjčit chladničku. Naše se totiž rozbila a byla v opravně. Vypůjčena lednička také nefungovala. Když byla naše opravena, druhá lednička ležela dva a pul roku na verandě a cekala na odvoz. Jasně jsem si vybavil vizi a věděl jsem, že tato lednička je razítkem s datem nadcházející události. Také jsem věděl, o jakou událost půjde, ale skutečně jsem neviděl žádné jiné příznaky. Jednoho dne vsak přišli a odvezli tu ledničku. O týden později byl s mým manželstvím konec. Náhle, navždy a bez důvodu, který by se dal alespoň trochu předvídat. Když se takto ohlédnu do minulosti, je dokonale jasné, co ta vize znamenala. Bylo to tak jednoduché, jak přesné.

Nejsymboličtější vize jsou jednoduché. Dávejte si pozor, abyste se z vize nesnažili vyčíst příliš mnoho, jinak zastíníte skutečnou zprávu v ní obsaženou. 

Vždy rozložte vizi na její jednotlivé části. Ptejte se u každé části: „Co to znamená samo o sobě?“, „Co to dělá?“, „Co je nejjednodušší, nejzákladnější symbolicky vyznám té věci?“ Napište si odpovědi a pak použijte zdravý rozum a logiku. To vám umožní porozuměni pravému významu vize.


18) Zrcadla

Zrcadla jsou historická magická zařízení používána jako brány do jiných světů. Existuje také spousta pověr a starých příběhů vztahujících se k těm, kdo odešli na věčnost. Když někdo zemřel, všechna zrcadla byla v domě přikryta. Dělalo se to proto, aby nebožtík nezjistil, že nemá obraz v zrcadle a nebyl otřesen. Jiným důvodem bylo předejít jeho polapení v zrcadle.

Zamyslíte-li se nad mechanismy projekce, má to určitou logiku. Smrt je v rané fázi velice podobná výkonné projekci v reálném čase. Největším rozdílem je absence živého těla, do kterého je se možné vrátit. Duchové jsou normálně udržováni blízko fyzické dimenze v reálném čase asi týden po smrti. Trvá to, dokud nevyprchá zásoba éterické látky, která poutá ducha k jeho fyzickému tělu. V této době se duch obyčejně potuluje kolem příbuzných a těch, které miloval, říká sbohem a zvyká si na podmínky nového způsobu existence. Tento rozlučkový proces ulehčuje psychologické trauma ze smrti a pomáhá duchovi připravit se na další etapu existence.

Toto se může přihodit se zrcadlem. Nový duch může neuváženě vstoupit do zrcadla. Pakliže se to stane, octne se v zrcadlovém světě stejným způsobem, jako projektor vstoupí do obrazu při projekci do virtuální reality. Jakmile je jednou v zrcadlovém světě, neví obvykle, kde se nachází, a jak se odtud dostat, a může tam uvíznout po celou dobu jeho pobytu v reálném čase. To nebude překážet cestě duši. Pouze to způsobí zmatek na pár dní, než vstoupí do další etapy existence. Tím mohou být jeho poslední dny poblíž fyzického světa velmi zmatené a zabrání to přirozenému rozlučkovému procesu.

Domnívám se, že odtud pochází staré pověry. Z toho důvodu si myslím, ve světle mého porozumění projekci a procesu smrti, že zakrývání zrcadel po úmrtí je velmi dobrý nápad pro dobro zesnulého. Nejlépe je ponechat to tak pro jistotu dva týdny.


19) Jak učinit „sbohem“?

S nedávno odešlým duchem je možné během jeho pobytu v reálném čase, během jeho posmrtného putování, komunikovat. To lze provádět prostřednictvím neobaleného dopisu ponechaného duchovi ke čtení. Může vás též slyšet, takže účinné je i mluvení k němu. Myslím si, že dobrou praxi by bylo pověsit na zeď v nebožtíkově pokoji rozlučková psaní od všech lidí, které zesnulý miloval. Ponechte psaní otevřená, se všemi stranami snadno viditelnými, aby bylo čtení snadnější.

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek
Text byl upravený a doplněný © 
www.go4magic.com