Část 5: Astrální šňůra

  AP51)     Astrální šňůra
 2)    Pokračovaní v tlaku
  3)     Získání pocity šňůry
  4)     Aktivní čakra
  5)     Důležité vědět
  6)     Kdy provádět cvičení
  7)     Vaše projekční posloupnost
  8)     Úplná posloupnost
  9)     Jak využívat šňůru
10)     Varianty šňůry
11)     Mechanismy fungování šňůry
12)     Jak dlouho to všechno bude trvat
13)     Má první šňůrová projekce
14)     Vzpomínky na to všechno
15)     Uvíznutí?


1) Astrální šňůra

Klíčovou součástí nové projekční techniky je neviditelná, imaginární šňůra visící z vašeho stropu. Tato šňůra bude využita k vytvoření dynamického tlaku v jednom bodě vašeho astrálního těla za účelem jeho oddělení od těla fyzického. Šňůrová technika je podobná jiným pasivnějším metodám jako pronikávání ven a přijímání vibrací nebo vizualizace sebe samého naproti sobě, ale bezprostřednější a z tohoto důvodu efektivnější. Rozumíte-li mechanismu projekce, je zřejmé, že myšlenka přijímání vibrací je trochu nelogická. Vibrace jsou následkem a ne příčinou projekce. Když je vyvinutý dostatečný tlak k úspěšnému uvolnění astrálního těla, energetické tělo expanduje a energie plyne skrze systém čaker, aby byla uskladněna v energetickém těle. Tento tok energie skrze stovky čaker a jejich spojovací síť nebo meridiány způsobuje vibrace. To samé se normálně děje během spánku, aniž byste to postřehli.


2) Pokračovaní v tlaku

Pasivnější a méně přímé metody projekce vyvíjejí nějaký tlak na oddělení astrálního těla, ale na velké ploše. Přemisťují vědomí mimo tělo, třebaže to činí otupěle. Jakákoliv mentální činnost, která umisťuje vědomí mimo tělo, vyvine určitý tlak na astrální tělo. Šplhání ruku přes ruku po laně je silná a přirozená činnost, kterou si snadno představíme. Šňůrová technika soustředí všechny vaše mentální zdroje na jedinou, silnou a dynamickou činnost, která vyvíjí vysoký stupeň tlaku přímo v jediném bodě astrálního těla.

Existují mnohé jiné, jemnější způsoby, které vyvíjejí tlak na astrální tělo. Mnoho meditačních cvičení například vyvíjí pasivní tlak. Můžete si představovat, že sjíždíte výtahem, padáte, sestupujete po žebříku nebo se prostě snášíte dolů. Všechny techniky jsou vyvinuty za účelem snížení mozkové aktivity. Jakýkoliv vědomě vyvolaný pocit vnitřního klesání vytváří pasivní tlak na astrální tělo, který způsobí snížení mozkové aktivity a vstup do stavu transu, kde je odhalena hlubší úroveň mysli. Provádění vnitřního sestupu otupěle přemisťuje vědomí mimo tělo a vytváří na velké ploše pasivní tlak na astrální tělo, avšak opačným směrem než je třeba pro projekci, tj. obecně směrem dolů. To je, jako kdybyste se snažili, aby vaše astrální tělo vypadlo z vašeho fyzického těla, tj. vaše vědomí se snaží padat směrem dolů ven z fyzického těla.

Mnozí lidé se snaží o projekci tím způsobem, že vyvíjejí tlak na astrální tělo směrem vpřed, tak že se vizualizují, jak vyplouvají mimo sebe, a doufají, že se jim to podaří, že spustí projekční reflex. Jiní zkoušejí bezprostřednější metody jako vizualizaci sebe samotného mimo tělo, což je velmi, velmi obtížné. Uvědomte si, že 99% lidí není schopno vizualizovat téměř nic, a dojde vám, že akt mentální vizualizace sebe samotného mimo své tělo a přemístění svého vědomí do této vizualizace je pro většinu lidí prakticky nemožný. Jinou oblíbenou metodou je přijímaní vibrací. Tato metoda je mírně efektivnější než většina ostatních, neboť vyvíjí tlak v jednom místě, avšak stále je to pouze nepřímá mentální činnost a proto otupělá.

To všechno spolu s všeobecným nedostatkem informací o mechanismu projekce, tj. jak k ní dochází, nese vinu za neobyčejně vysoké procento neúspěchu potkávajících lidi učící se projekci. Udržování pasivního tlaku na velké ploše astrálního těla nakonec po dostatečně dlouhé době bude aktivovat projekční reflex. Trvá to však velmi dlouho a je to mentálně nesmírně vyčerpávající.

Posledním výzkumem jsem vyvinul lepší, rychlejší a dynamičtější metodu projekce, která je velice efektivní. Tuto techniku nazývám jednoduše šňůra. Nespočívá to v tom, že by užití imaginární šňůry byl tak revoluční nápad (to není), ale v porozumění mechanismu projekce a v aplikaci těchto znalostí.

Jestliže rozumíme tomu, jak nějaká věc funguje, můžete ji používat efektivněji, a tak získat lepší výsledky. Nová metoda šňůry odstraňuje všeobecné rozptýlení mentálních zdrojů a chronické plýtvání mentální energií zapříčiněné obyčejně zdlouhavými postupy potřebnými pro projekci. Šňůra zkracuje čas potřebný k vyvolání projekce a optimalizuje využití dosažitelné energie.

Jeden z nejdůležitějších požadavků pro projekci je dostatečná motivace. Bez motivace nebudete mít dostatek mentální energie k úspěchu a buď usnete nebo zapomenete, co se při projekci stalo.

Proto je důležité zkrátit čas na přípravu tak, jak jen to je možné, aby to nebyl odrazující a mentálně vyčerpávající úkol.

Jediná věc, které má začínající projektor nadbytek je NADŠENÍ. Nadšení je čistá mentální energie. Šňůra spolu s porozuměním, jak to funguje, připravuje podmínky pro lepší využití těchto energetických zdrojů a nesmírně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.


3) Získání pocity šňůry

Připevněte na strop nad vámi stuhu, šňůru nebo provaz. Nechte jej viset v dosahu paží tak, abyste na něj snadno dosáhli a mohli se jej dotknout. Často na něj sahejte a dotýkejte se jej, dokud ve své mysli nezískáte jasnou představu, kde je. Tento provaz je pouze hmatovou pomocí. Díky schopnosti dosáhnout a dotknout se provazu si zvyknete na prostorové souřadnice neviditelné, imaginární šňůry. Takto se utužuje tato představa ve vaší mysli a tím i v myšlenkové formě, což vám usnadňuje představu doteku a šplhání po šňůře pomoci vašich imaginárních rukou.

Pozn.: Nemusíte šňůru skutečně vizualizovat nebo vidět, stačí, když budete tušit, kde se nachází. Tato metoda vůbec nepoužívá vizualizaci. Dosáhnutí a vytahování se po této neviditelní, imaginární šňůře pomocí vašich imaginárních rukou přemisťuje vaše tělesné uvědomění vyvolané vědomím ven z těla silným přirozeným jednáním, které vyvíjí přímý tlak v jednom bodě astrálního těla. (Ale pokud vám vizualizace jde, je to podle vlastních zkušeností účinnější. Poznatek upravovatele.)


4) Aktivní čakra

Důležitý bod v případě, že je vaše čelní čakra aktivnější než srdeční, což se občas stává. Posuňte pozici vaši imaginární šňůry, tak aby vaše paže byly ve 45 úhlu nad vaší hlavou. Pomáháte-li si vizuálně stužkou, přemístěte ji tak, aby místo nad vaší hrudí visela nad vaší hlavou. Změna polohy šňůry přemístí bod tlaku, který vyvíjíte na vaše astrální tělo, do místa nejaktivnější čakry a docílíte tak lepších výsledků. V každém případě umístěte šňůru do polohy, která je pro vás nejpřirozenější a nejsnazší k představování. Je důležité, aby vám pozice šňůry připadala přirozená. Experimentujte, dokud nenajdete tu pravou polohu pro vás.

Jste PŘIPRAVENI na projekci?


5) Důležité vědět

 Všechna cvičení uvedena v předchozích textech jsou nezbytným tréninkem pro projekci. Nejsou však sama o sobě nutná všechna pro proces projekce. Jestliže během aktuální projekce provádíte všechna ta relaxační, mentálně zklidňující, mentálně poklesová cvičení, otevírání čaker a shromažďování energie můžete využívat zásob své mentální energie. To může způsobit mentální vyčerpání a můžete se pak cítit bez energie a síly vůle pro vždy důležitý exit.

  Všechna cvičení mají být prováděna odděleně od projekce samotné. Jsou to cvičení pro trénink a rozvoj vyvinuta za účelem zvýšení kontroly nad tělem i mysli a posílení prodění energie skrze čakry. Je to jako cvičení v posilovně, které je součástí fotbalového tréninku. Tato cvičené nevyužijete přímo při hře fotbalu, pouze zvyšují vaši fyzickou sílu tak, abyste jej dokázali hrát efektivněji.

  Provádějte tréninková cvičení odděleně, dokud se nepokusíte o pokročilou projekci v reálném čase. Pak je nezbytné projít celým postupem a aktivovat všechny čakry, dříve než začnete projekci.

Hlavním smyslem při učení projekce je oddělit astrální tělo od fyzického při plném vědomí. Čím dříve se vám to podaří, tím lépe. Jinak to všechno můžete nakonec vzdát, protože vám to bude připadat příliš složité. Z toho důvodu silně doporučuji všem začátečníkům, aby se soustředili na nejjednodušší a nejefektivnější způsob vědomé projekce.

Jakmile jednou máte nějaké zážitky z projekce za sebou, můžete se pokusit o pokročilejší a tedy obtížnější typy projekce. Pomocí tréninkových cvičení jste se naučili uvolnit své tělo, očistit mysl a koncentrovat se. Začali jste vyvíjet PTU (přemístitelné tělesné uvědomění) a učit se, jak jej využít, tj. s použitím vašich imaginárních rukou vykonávat určité úkoly jak uvnitř, tak vně vašeho těla. Také jste začali probouzet a rozvíjet své čakry, takže je váš tok energie silnější a strávili jste, doufám, nějaký čas tím, abyste si zvykli na stav transu. Tyto dovednosti připravily vaše tělo i mysl na projekci.


6) Kdy provádět cvičení

Přestože cvičení sama o sobě nejsou používána během projekční posloupnosti, musí být prováděna pravidelně za účelem dosažení schopnosti a hladiny energie nezbytných pro vědomou projekci. Doporučuji cvičit relaxaci, koncentraci a mentální zklidnění denně. Používejte při těchto cvičeních své imaginární ruce. Práci s energií a čakrami a ostatní cvičení musíte provádět minimálně jednou týdně, aby měla nějaký účinek. Chcete-li cvičit ještě více, dobrá, jen se příliš neunavte.


7) Vaše projekční posloupnost

Je složité navrhnout jednu, univerzální projekční posloupnost vzhledem k tomu, že každý má jinou úroveň dovedností a vrozených schopností. Z toho důvodu předkládám přizpůsobivější posloupnost a doporučuji upravit si projekční metodu v závislosti na vlastních potřebách a úrovni dovedností. Pamatujte na staré přísloví „Co funguje, to funguje!“ Hrajte si se svou posloupností tak dlouho, dokud nenajdete to pravé – nejjednodušší a nejefektivnější.

Nejprve uvedu úplnou posloupnost pro pokročilou projekci v reálném čase:


8) Úplná posloupnost

1. proveďte beze zbytku relaxační cvičení

2. pomocí kontrolovaného dýchání očistěte svou mysl

3. ponořte se do transu pomocí metody mentálního poklesu

4. shromážděte energii a otevřete čakry

5. vytáhněte se ven po imaginární šňůře


Pozn.: kroky 3 a 4 mohou být přehozeny! Tzn. práci s energií můžete provádět jak před, tak po vstupu do transu. Práce s energií a čakrami je v transu efektivnější, někteří lidé však mají problémy se vstupem do tohoto stavu. Provádění práce s energií obvykle vstup do transu usnadní.

Pozn.: Jestliže máte i přesto problémy s upadnutím do transu, používejte při kroku 3 metodu šplhání po šňůře místo cvičení mentálního poklesu, dokud se nedostanete do transu. Poté, dříve než budete pokračovat s projekcí, přestaňte šplhat po šňůře a pracujte s energií.


9) Jak využívat šňůru

Jestliže máte dobré schopnosti koncentrace, je to samo o sobě ucelená projekční metoda. Začátečníkům doporučuji soustředit se pouze na tuto metodu, dokud nezískají více zkušeností. Touto projekční metodou dosáhnete normální astrální projekce. Délka této projekce v reálném čase závisí na dosaženém rozvinutí čaker a proudění energie.

Proces:

1. Proveďte beze zbytku relaxační cvičení, dokud nejste naprosto uvolnění. To má trvat pouze pár minut, nepřežeňte to.


2. Zdvihněte své imaginární ruce a vytahujte se, ruku přes ruku, po silné neviditelné, imaginární šňůře, která nad vámi visí. Pokuste představit si pocit silného a hrubého lana ve vašich rukou. Nesnažte se vizualizovat šňůru! Chci, abyste si představili, že šplháte po této šňůře v černočerné tmě, takže ji vůbec nemůžete vidět, pouze víte, kde je, a můžete si představovat, jak ji cítíte. Vizualizace plýtvá cennou mentální energií, kterou je lepší využít k vyvolání přímého tlaku na vaše astrální tělo. Při této činnosti budete cítit lehkou závrať, především v horní části vašeho trupu. To je způsobeno vyvinutím dynamického tlaku na astrální tělo. Pocit závratě pochází z uvolňování astrálního těla. Tento pocit bude tím intenzivnější, čím více se budete po šňůře vytahovat.

Velmi důležité poznámky:

  Tento pocit závratě a jakýkoliv pocit tlaku atp. zapříčiněný vaši mentální činností vytahování se po šňůře musíte pečlivě sledovat. Naučte se dělat přesně tuto činnost a vyvolat tak zmíněnou závrať. Budete muset cvičit své mentální šplhání, abyste jej vyvolali. Několik prvních pokusů této šňůrové metody se soustřeďte na nalezení správné mentální činnosti, která to způsobí. Jakmile jednou zjistíte, jaká vaše činnost to vyvolává, a dokážete ji svou vůli přesně zopakovat, jste na dobré cestě dostat se kamkoliv.

  Ignorujte všechny pocity, které vnímáte během projekce, jinak vás rozptýlí, naruší vaši koncentraci a zničí vaše šance na projekci. Soustřeďte se pouze na šplhání po vaši šňůře za naprostého vyloučení čehokoliv jiného. Vložte do této činnosti vše, nebuďte však napjatí, musí to být pouze v mentální rovině.

  Vytrvejte ve šplhání, stále vzhůru, a pociťujte tíhu. Tlak, který vyvíjíte na vaše astrální tělo, vás uvede do stavu transu. Když se to stane, nevšímejte si toho a soustřeďte se na to, co děláte.

  Pokračujte ve šplhání a ucítíte, jak se vaše čakry otevírají v reakci na tlak. Nepřestávejte.

  Dále ucítíte počínající vibrace, budete mít pocit, že vaše tělo vibruje a budete se cítit ochromeni. Soustřeďte se celou svou myslí na šplhání po provazu a nepřestávejte.

  Dále pocítíte, že jste opustili své tělo. Když se vytáhnete z těla, budete mít pocit lehkého bzučení. Opustíte své tělo ve směru imaginární šňůry a budete se nad nim vznášet.

  Jste volní!

Dodatek A) Nenechte se vyrušit z koncentrace, když začnou vibrace. Jsou přirozeným následkem proudění energie skrze stovky hlavních a vedlejších čaker ve vašem těle. Jestliže zjistíte, že váš to rozptyluje, vložte více času a úsilí do cvičení koncentrace, dokud tento problém nepřekonáte.

Dodatek B) Jestliže jste zcela nezvládli používání vašich imaginárních rukou k relaxaci, shromažďování energie a práci s čakrami, může pro vás být obtížné používat je ke šplhání po šňůře. To neznamená, že musíte být schopni kvůli projekci s použitím této metody otevřít úspěšné své čakry; to není bezpodmínečně nutné, ale pomáhá to. Tato metoda je velice bezprostřední. Výrazně zkracuje čas potřebný k projekci! Jakmile se začnete vážně vytahovat po vaší šňůře, upadnete do transu, vaše čakry se otevřou, započnou vibrace a vy se budete velice rychle projektovat! Když to poprvé vyzkoušíte, může vás rychlost této metody vystrašit. Zdá se, že všechno probíhá příliš rychle. Zvyknete si však a oceníte množství mentální energie zbylé pro použití během projekce. Jestliže jsou vaše schopnosti koncentrace dobré, dává vám tato metoda větší příležitost dostat se ven než všechny ostatní, i když jste ještě neovládli zcela hlubokou relaxaci a stav transu. Co je ještě třeba kromě schopnosti koncentrace, je schopnost vykonávat silné mentální činnosti bez jakékoliv souvislosti s činností svalstva, tzn., musíte dokázat oddělit mentální a fyzické činnosti. Máte-li potíže s jakoukoliv částí šňůrové metody, analyzujte je, nalezněte problematickou oblast a pak se vraťte zpět a soustřeďte se na související trénink, dokud problém nepřekonáte.


10) Varianty šňůry

Pozn.: Jedna z dobrých variací na prostou šňůrovou techniku, je nejprve provádění úplné posloupnosti cvičení a práce s energií a čakrami, oddělené od vlastní projekce. Proveďte úplnou posloupnost, nezavírejte však čakry. Vstaňte a udělejte si přestávku, dělejte něco příjemného, napijte se atp. Pak se občerstveni vraťte na svou postel/křeslo, pár minut relaxujte a začněte rovnou se šňůrou. Tím zvýšíte množství energie čaker přístupné během projekce.


11) Mechanismy fungování šňůry

Šňůra je v současnosti nejdynamičtější metodou projekce, a když se ji jednou naučíte, nebudete mít nejspíše potřebu znát nějakou jinou. Nyní bych rád vysvětlil blíže mechanismy toho, co se děje, používáte-li šňůru:

1) Očištění mysli: mentální akt šplhání po šňůře plně obsadí a očistí mysl

2) Aktivita mozkových vln: očištění mysli a vyvinutí dynamického tlaku v jednom bodě astrálního těla způsobí snížení aktivity mozkových vln

3) Hluboká relaxace: snížení aktivity mozkových vln uvádí tělo na hluboký stupeň relaxace

4) Stav transu: vyvíjení dynamického tlaku na astrální tělo, zatímco fyzické tělo je hluboce relaxované a aktivita mozkových vln se nachází na nízké úrovni, uvádí mysl a tělo do stavu transu

5) Čakry: vyvíjení dynamického tlaku na astrální tělo, a to ve stavu transu, způsobuje expanzi energetického těla a otevírání čaker

6) Vibrace: vyvíjení dynamického tlaku na astrální tělo, zatímco energetické tělo je expandované a čakry jsou otevřené, způsobuje tok energie skrze asi 300 čaker v těle a pocit vibrací

7) Oddělení: vyvíjení dynamické tlaku na astrální tělo, zatímco energetické tělo je expandované, a vibrace působí na oddělení astrálního těla od fyzického.

Pozn.: jestliže během konečné fáze projekční posloupnosti – exitu – vyvinete dostatečný tlak na astrální tělo, převážíte zcela projekční efekt. To způsobuje manuální oddělení fyzického a astrálního těla. To znamená: Místo bezděčného vyklouznutí z vašeho těla pomocí projekčního reflexu na vrcholu projekce a konečného stanutí u nohou vaši postele atd., vystoupíte z těla ve směru, kterým jste se vytáhli po šňůře.


12) Jak dlouho to všechno bude trvat

Celý proces projekce můžete zvládnout za méně než patnáct minut, já to dokážu pod pět minut. Rychlost této metody vám umožní použít všechnu dosažitelnou energii na jeden zátah. Jestliže se nedostanete ven v prvních patnácti minutách, pochybuji, že se vám to na tento pokus vůbec podaří. Jestliže k tomu dojde, buď vstaňte, udělejte si přestávku a vraťte se k tomu později nebo se prospěte. Použití šňůrové metody mne doslova ohromilo svou snadností a jednoduchostí hned napoprvé, kdy jsem ji vyzkoušel. Zkrátilo to můj obvyklý projekční čas (20-30 minut od úplného začátku) na přibližně 5 minut pro normální astrální projekci. Když však provádím projekci v reálném čase, stále používám úplnou posloupnost.

Má analýza mechanismu tohoto procesu pochází z vlastních zkušeností a používáním šňůrové metody a pozorného sledování, co se odehrává v mém těle během separace.


13) Má první šňůrová projekce

Zde je zpráva o mé první zkušenosti se šňůrou, když jsem ji vyvíjel jako životaschopnou teorii:

Lehl jsem si do své postele a přemýšlel o své nové teorii. Vypracoval jsem techniku projekce, kterou by mohli aplikovat slepí lidé. Techniku, která by nevyžadovala žádnou optickou vizualizaci. Přišel jsem s nápadem hmatových představ, kdy se k vytvoření tlaku na astrální tělo využívá hmatu, neboť tento smysl mají slepí lidé silně vyvinutý. Ležel jsem tak a dumal o tom několik minut, přičemž jsem se uvolnil a byl připravený k spánku. Tehdy jsem se rozhodl to vyzkoušet, abych zjistil, jestli je to praktické.

Pozn.: Neprováděl jsem žádná relaxační cvičení, zklidňující ani energetická cvičení. Chtěl jsem pouze vidět, dokáži-li pomocí této metody vyvinout tlak na své astrální tělo. Zdvihnul jsem své imaginární ruce a začal šplhat po šňůře, ruku přes ruku. Za okamžik jsem cítil pocit závratí v oblasti břicha a horní části trupu a mátožný pocit uvnitř kostí jako lechtání v rukou a nohou. Zastavil jsem všechny myšlenky a zaměřil jsem svou vůli na šplhání. Cítil jsem neobyčejný tlak vyvíjený na mé astrální tělo a má astrální hlava a horní část trupu se začaly uvolňovat a snažily se sledovat šňůru ve směru tlaku, který jsem vytvářel.

Stále se vytahující jsem cítil, jak mé mozkové vlny poklesly na úroveň alfa rytmu a pocítil jsem silný pocit tíhy, jak jsem se propadnul do transu. Pokračoval jsem v tahání a stav transu se prohloubil, mé tělo bylo nyní ochromené. Stále jsem táhnul, čakry se otevřely a začaly vibrace. Byl jsem ohromen – prováděl jsem to teprve NĚKOLIK minut! Pokračoval jsem v tahání a mé astrální tělo brzy vyklouzlo z fyzického.  Bylo to úplně jiné než jakékoliv projekce, které jsem kdy prováděl. Zdálo se, že projekční reflex neměl čas projevit se a projektovat mne mimo tělo. Doslova jsem se vytáhnul ven sám. Vznášel jsem se nad svým fyzickým tělem, stále si vědom sebe sama v posteli.

Prošel jsem zdí do obývacího pokoje, kde bylo více světla, neboť v mém pokoji byla pěkná tma. Náhle jsem se ocitl v neznámém světě. „Kde to k čertu jsem“ – pomyslel jsem si. Všude kolem mne bylo kalné světlo a hustá mlha. Naproti mně stála velká budova se staromódní doškovou střechou. Po jedné straně byl starý železniční plot vyrobený z masivních, hrubě otesaných klád. Opřel jsem se o plot a přemýšlel o tom všem. Podíval jsem se za dům a spatřil jsem odlesk vodní hladiny. Na druhé straně domu bylo nějaké jezero. To mi nedávalo žádný smysl a začínal jsem se nudit, tak jsem se zkoušel přemístit do jiné říše ve snovém jezírku.

Pohlédl jsem na své ruce; to obyčejně funguje. Byly bílé a bledé a vypadaly neskutečně, brzy se začaly rychle rozplývat jako led pod plamenem pochodně. Z mých prstů brzy zbyly pahýly a má ruka se rozpustila a má paže ji pomalu následovala. Pokoušel jsem se ji obnovit. Vyrostla zpět, jak jsem se soustředil na vizualizovaní toho, jak by měla vypadat, ale hned, jak jsem se přestal koncentrovat, začala znovu mizet. Pak mě došlo, proč mi ta scenérie připadala tak povědomá, byl jsem v obraze. Na stěně v mém pokoji visí velký obraz přesně v místě, kde jsem se pokoušel projít zdí. Je tam zobrazen starý dům s doškovou střechou a hrubě otesaným plotem. Za domem je jezero, právě nadchází svítání a slunce začíná osvětlovat okolí. Není pochyb, byl jsem ve svém obraze. Měl jsem toho právě dost, bylo to příliš hloupé, než abych si mohl užívat radosti z projekce nebo vůbec cokoliv dělat. Zaměřil jsem se na své fyzické tělo, které jsem stále cítil. Soustředil jsem se na pohyb svých úst a očí a to mě brzy navrátilo do mého fyzického těla. Posadil jsem se a přemýšlel o tom, zatímco jsem zaznamenával výsledky svého pokusu.

Po opětovném zklidnění jsem se znovu pokusil šplhat po šňůře. Během pár minut jsem byl opět mimo své tělo. „To je skvělé,“ pomyslel jsem si! Vznášel jsem se nad svým tělem a rozhlížel se po místnosti. Někde v temnotě na zdi byl obraz, do kterého jsem náhodou vstoupil. Šel jsem k němu znovu, abych zjistil, zda se to stane opět.

Jak jsem se přibližoval, byl větší a větší a zdálo se, že jsem se do něj zmenšil. Když jsem se dostal těsně k němu, místo abych jim prošel, přemístil jsem se dovnitř a byl jsem zase v tom kalném světle, sychravém světě se starým domem a plotem. Vše tam vypadalo jako skutečné, plot vypadal jako ze dřeva a dokonce i vzduch měl jinou vůni, vůni venkova a močálu. Opětovně jsem opustil obraz a vrátil se do svého těla, znovu jsem vše zapsal do svého záznamníku. Ležel jsem pak skoro celou noc a přemýšlel o tom, co se stalo, o následcích, co to všechno znamená…

Takto jsem tedy objevil projekci do virtuální reality. Tato technika je v současnosti pouze hrubou metodou k vytvoření vlastního zakázkového světa. V budoucnu plánuji některé další experimenty v této oblasti, abych této metodě vychytal některé mouchy.


14) Vzpomínky na to všechno

Jeden z největších problémů jakékoliv OOBE je pamatovat si vše i po probuzení.

Tady je, co můžete podniknout proti zapomenutí: 

  Hned, jak se vzbudíte, sedněte si na posteli a vybavujte si vzpomínky.

  Seďte a usilovně přemýšlejte. Každé ráno si vyhraďte na tuto činnost pár minut klidu. Takto si vytrénujete paměť na sny.

  Během této chvíle si opakujte klíčové fráze, dokud na něco nenarazíte. Říkejte si věci jako: podíval jsem se na své hodinky a… podíval jsem se na své ruce a… procházel jsem… mluvil jsem s… právě jsem se chystal… skončil jsem s… letěl jsem nad… měl jsem…byl jsem… To jsou příklady frází, které vás mohou dovést k útržkům snové paměti, na kterou můžete navázat. Vytvořte si ještě nějaké fráze, které vám budou vyhovovat. Může se zdát, že ve vaši paměti nic není, nač byste si mohli vzpomenout, snažte se však a vložte do toho skutečné úsilí. Něco tam je, musíte to jen odhalit a vytáhnout na světlo. Jakmile se zaměříte na nějaký útržek paměti, naleznete toho víc a víc. Budete překvapeni, kolik vzpomínek si tímto způsobem vybavíte. Je důležité ZAPSAT si je hned, jak si je vybavíte. I kdybyste to měli dělat několikrát za noc. Snové nebo astrální vzpomínky se mohou zdát živé a nezapomenutelné, pokud je však nezaznamenáte, obyčejně během několika málo sekund zmizí. Stačí, napíšete-li několik klíčových slov, a mezery budete schopni vyplnit později. S praxi se vaše paměť na astrální zážitky vyvíjí, až se obejdete i bez zápisu

  Popsaná metoda je sama osobě NEJÚČINNĚJŠÍM zpusobem, jak se naučit LUCIDNÍMU SNĚNÍ, které je blízkým příbuzným astrální projekci (poznatek upravovatele)


15) Uvíznutí?

Někteří lidé mohou zjistit, že během projekce uvízli v některé části těla. Mohou se uvolnit z těla, ale uvíznou v oblasti hlavy nebo břicha. Pokud se to stane, vyvíjení příliš velkého tlaku při šplhání po provaze může způsobit fyzickou bolest a nepohodlí. To může mít dvě příčiny. Pokud jste uvízli v oblasti břicha, může to mít nějakou souvislost se stravou – mohou to způsobovat těžká proteinová nebo masitá jídla požitá před projekcí. Jezte lehká jídla, jezte hodně, ale dejte si rybu nebo bílé maso místo červeného masa a vyvarujte se tuku, olejů, ořechů a sýra. Pokud jste se zachytili v oblasti hlavy nebo někde jinde, je to známka neaktivní čakry způsobené možná zablokováním energie. Během cvičení energie se soustřeďte na otevření této postižené čakry. Jestliže se to stane během vaši projekční posloupnosti, přestaňte se vším a otevřete tuto čakru, jste-li v transu, bude to tím snazší. Když jste tomu věnovali nějaký čas, zkuste znovu vytahování po šňůře.

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek
Text byl upravený a doplněný © www.go4magic.com