Inteligencie & Schopnosti

Inteligencie & Schopnosti Druhy schopností R.B.Cattell (1971) –  perceptivní a efektorické J.P.Guilford (1959) – perceptivní, psychomotorické, intelektové  Nejčastější dělení schopností je na specifické a obecné = inteligence Druhy inteligence divergentní  & konvergentní   R.B.Cattell (1941):  a) fluidní  b)  krystalická Ch.E. Spearman: G-faktor a tzv. speciální S-faktor C.Burt rozlišuje I. verbální a neverbální L.L.Thurstone (1963) díky faktorové…

Racionalita verzus Iracionalita

Racionalita verzus Iracionalita Niekto, kto v spiritualite, okultnej mágii či v parapsychológii naučenou logikou hľadá logiku, ju sotva nájde. Príčina tkvie v tom, že pre logiku vychádzajúcu z materializmu je logika transcendentálnej mysle nelogická. Je to tak preto, lebo tá vychádza z iného poznania…   Keď bola „objavená“ (podľa okultistov stiahnutá z Astrálu) teória relativity (myslím tým tú „všeobecnú“, ktorá…

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?

Je Astrál len stokou ľudskej mysle?   Vnímanie sveta, fyzického či astrálneho, je zrkadlením evolúcie nášho ducha a duše…   Názor niekoho (Ne)vím, co vidím (tedy poslední dobou velmi časté téma k diskuzím) Ve světě magie platí, že co člověk, to trošku jiné vnímání světa. Pokud k tomuto „vnímání“ též připojíme všemožnou, kolikrát i nemožnou…

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?     V článku O energiách som duel medzi archanjelom Michaelom a archanjelom Luciferom spomenul len v tom kontexte, že energie ako také sú neutrálne bez rozdielu, kto ich používa. Však vezmime si napríklad takú využiteľnosť elektrickej energie. V predmetnom článku som sa však nezaoberal dilemou vychádzajúcej…

O energiách

O energiách   Niekedy počujeme niekoho povedať: tú sú ale dobré energie. A inokedy zas, že: tú sú samé zlé energie. Alebo: anjeli oplývajú samými dobrými energiami a démoni zlými. Ono potom z týchto vyjadrení vyplýva, že akoby práve energie mohli za to, ako ich kto pociťuje. Energie však za to nemôžu. Ony sú totiž…