Inteligencie & Schopnosti

Inteligencie & Schopnosti Druhy schopností R.B.Cattell (1971) –  perceptivní a efektorické J.P.Guilford (1959) – perceptivní, psychomotorické, intelektové  Nejčastější dělení schopností je na specifické a obecné = inteligence Druhy inteligence divergentní … celý článok…

Racionalita verzus Iracionalita

Racionalita verzus Iracionalita Niekto, kto v spiritualite, okultnej mágii či v parapsychológii naučenou logikou hľadá logiku, ju sotva nájde. Príčina tkvie v tom, že pre logiku vychádzajúcu z materializmu je logika transcendentálnej mysle nelogická. … celý článok…

O energiách

O energiách   Niekedy počujeme niekoho povedať: tú sú ale dobré energie. A inokedy zas, že: tú sú samé zlé energie. Alebo: anjeli oplývajú samými dobrými energiami a démoni zlými. … celý článok…