Část 1: Obecná pojednání

1)     Co je to astrální dimenze              
2)     Sny
3)     Myšlenkové formy
4)     Astrální vidění
5)     Tvůrčí schopnosti vizualizac
6)     Efekt Alenky v Říši Divů
7)     Rozplývající se ruce
8)     Objekty vytvořené v myšlenkových formách
9)     Hlavní rozdíly mezi OOBE a ASTRÁLNÍ PROJEKCI a PRŮZRAČNÝM SNEM

a)      OOBE
b)     Astrální projekce
c)      Průzračný sen

1) Co je to astrální dimenze

Astrální dimenze je nejbližší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli. Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě. Uvnitř ní způsobuje pravidlo přitažlivosti mezi podobným, že se tento oceán mysli rozkládá do vrstev a jezírek. Tato jezírka myšlenek se obyčejně nazývají astrálními rovinami, astrálními světy, astrálními podrovinami nebo astrálními říšemi. Astrální dimenze je tvořena astrální látkou, která je výstižně popsána jako hmota mysli. Je neobyčejně citlivá na myšlenku a může se zformovat do jakéhokoliv tvaru nebo formy. Tyto výtvory mohou být natolik dokonalé, že jsou nerozeznatelné od skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak to vysvětlit, je načrtnout srovnání mezi astrální látkou a neexponovaným filmem. Jestliže tento film vystavíme světlu zaostřenému čočkou fotoaparátu, je na něj okamžitě zapsán perfektní obraz reality pomoci chemické reakce vyvolané světlem. Jestliže je astrální látka vystavena myšlence zaostřenou čočkou mysli, okamžitě se mimo astrální hmotu mysli zformuje dokonalý odraz reality reakci astrální látky na myšlenku. Složitost a stálost jakéhokoliv výtvoru v astrální dimenzi závisí především na síle mysli, jež ho vytvořila.

2) Sny

Takto podvědomá mysl vytváří sny: naladěním se na astrální dimenzi během spánku může vytvořit jakýkoliv scénář, který si přeje. To je způsob jakým podvědomá mysl řeší problémy a komunikuje s vědomím. Vytváří řady scénářů ze složitých myšlenkových forem a promítá je do hmoty mysli v astrální dimenzi, kde se ustálí. Vědomí pak ve stavu snění tyto vytvořené scénáře prožívá. Podobně jako promítačka (podvědomí) promítá na plátno (astrální dimenze).

3) Myšlenkové formy

Po určité době astrální dimenze asimiluje každý nový objekt v reálném světě. Je reprezentace v myšlenkové formě, nejprve narůstá v nejnižší části astrální dimenze, blízko k dimenzi fyzické a s postupem času je čím dál tím stálejší. Čím větší pozornost je mu věnována, tím rychleji roste. Čím výše v astrální dimenzi, popř. čím dále od dimenze fyzické jsme, tím méně nalézáme myšlenkových forem fyzického světa. Fyzické věci potřebují mnoho času, aby „prosákly“ a získali tvar ve vyšší astrální dimenzi. Už jste někdy zkoušeli projít kolem neznámého domu ve tmě? Pravda, narazíte do všeho možného. Ale jakmile se s ním dobře seznámíte a ve vaší mysli vznikne mentální obraz okolí, najdete cestu lépe. Čím déle zůstanete v tom domě, tím jasnější mentální obraz bude. Podobným způsobem jsou věci, jako myšlenkové formy, asimilovány a rostou v jiných dimenzích.

Generování forem v astrální dimenzi tak funguje zpětně. Jestliže objekt existoval dlouhý čas, vytvořil v astrální dimenzi trvalý otisk myšlenkové formy. I když je poté objekt zničen nebo přemístěn, jeho myšlenková forma trvá dál. V astrální dimenzi tak například můžete ve svém domě najít nábytek, který nemáte promíchaný s vaším vlastním. To je zapříčiněno trouchnivějícími myšlenkovými formami starých věcí patřících předchozím nájemníkům apod., které zde přetrvávají roky poté, co originály zmizely. Staré myšlenkové formy nenásledují svůj fyzický protějšek, jestliže je přemístěn. Nové začínají vyrůstat všude, kdekoliv se protějšek nachází, zatímco starý pomalu trouchniví. Čím déle je věc na jednom místě, tím silnější bude na tom místě myšlenková forma. Stejným způsobem to funguje u staveb, konstrukcí a geologických útvarů. Můžete se promítnout do parku a nalézt tam dům, most, potok, kopec apod., který tam již není.

Čím výše stoupáte v astrální dimenzi, tím starší jsou myšlenkové formy nebo jste hlouběji zpět v geologickém čase. Tempo růstu myšlenkové formy závisí velkou měrou na pozornosti, která je věnována předloze. Tak bude mít např. známý obraz vystavovaný a vysoce ceněný miliony daleko silnější myšlenkovou formu než obyčejný obrázek, který visí v něčí ložnici a vidělo jej jen pár lidí. Množství myšlenkových forem také závisí na tom, jak blízko k fyzické dimenzi se nacházíte. Jestliže jste velmi blízko jako při projekci v reálném čase nebo při OOBE, naleznete jen velmi málo myšlenkových forem, pokud vůbec nějaké. Při OOBE v reálném čase nejste zcela v astrální dimenzi, ale existujete v astrální formě ve vyrovnávací zóně mezi fyzickou a astrální dimenzi.

4) Astrální vidění

Fyzické tělo nám umožňuje vidět pouze záběr pod úhlem 220 stupňů, tzn., vidíme pouze před sebe, nikoliv za sebe, nad sebe a pod sebe v jeden okamžik. S astrálním tělem máme rozhled více než 360 stupňů a můžeme tedy vidět do všech stran najednou. To je sférické vidění. Během projekce nás síla zvyku nutí zaměřit svou pozornost pouze jedním směrem, kde máme pocit, že je přední část našeho pohledu. Výhledy vzad, nahoru, dolů, vpravo a vlevo zůstávají, všechny najednou, nejsou však zpracovávány současně mozkem. To by neodpovídalo celoživotnímu návyku frontálního pohledu. Sférické vidění je jako být jedno velké mnohoplošní oko, které dokáže vidět všemi směry naráz! Astrální tělo nemá žádné fyzické orgány, ani oči. Jste nehmotný bod vědomí plovoucí prostorem. Nepůsobí na Vás gravitace ani jiné fyzikální zákony. V tomto stavu neexistuje žádné nahoře nebo dole, vzadu nebo vepředu, nalevo či napravo. Je to jen síla zvyku, která se snaží zachovat původní perspektivy i během projekce.

Jestliže jste zcela v astrální dimenzi, jde důležité pochopit sférické vidění. Především pak, projektujete-li se v reálném čase blízko fyzické dimenze. Sférické vidění často způsobí dojem, že jste v zrcadlovém obraze nebo obrácené kopii reality. To znamená, že například Váš dům bude vypadat obrácený zezadu dopředu. To je způsobeno ztrátou původního přirozeného výhledu během projekce. V určitém bodě projekce ztratíte orientaci a získáte výhled odlišný od normálního, tj. převrátíte se seshora dolů nebo dovnitř bez vašeho vědomí. To převrátí váš přirozený levo-pravý, nahoře-dole výhled a oklame vaše podvědomí, které si převrátí místo, ve kterém se nacházíte, a vědomí pracuje správně. Protože v astrální dimenzi nemate fyzické tělo, chcete-li se podívat za sebe, nemusíte se otáčet ani jinak pohybovat. Stačí, změníte-li svůj výhled směrem dozadu. To je pak příčinou zrcadlového efektu; výhled dozadu je svým způsobem jako pohled do zrcadla. Podobného efektu dosáhneme, lehneme-li si a díváme se nad svou hlavu nebo stoupneme-li si na hlavu a pokoušíme se strefit levé a pravé strany věci. Způsobí to menší zmateni vašich smyslu pro levou a pravou, tj. musíte vědomě uvazovat o tom, co je nalevo a co napravo z vaší obráceně pozice. Toto lehké zmateni je všechno, co je třeba k oklamání podvědomí, které vytváří něco lépe akceptovatelného. Váš mozek není schopen přizpůsobit se převrácení, a tak vám dodá novou perspektivu odpovídající tomu, co povazuje za levou a pravou stranu. V okamžiku, kdy tuto anomálii vědomě odhalíte, je již pozdě to zvrátit. Mozek nepřijme vědomou záměnu pravé a levé strany. Rozumíte-li vsak sférickému viděni a během projekce dojde k převrácení, není to již žádný problém. Vezmete to na vědomí a nebudete se obávat, že plýtváte svým casem v jakési zrcadlové dimenzi, tj. mate-li v astrální dimenzi něco v plánu, můžete v tom pokračovat. Vše, co musíte udělat, je odhadnout své právo-levé souřadnice podle budovy nebo něčeho podobného v okolí, a ignorovat zcela své smysly pro pravou a levou.

Všechno, co v astrální dimenzi vidíte, je přímo vnímáno vaší mysli. To je jednoduchý podnět pro vaše podvědomí zamotat nebo převrátit během projekce všechny nebo alespoň některé vědomě vjemy.

Pozn.: Toto převrácení výhledu se může přihodit během projekce v reálném čase mnohokrát.

5) Tvůrčí schopnosti vizualizace

Podvědomí má nesrovnatelně větší schopnosti vizualizace než vědomí. Je to jako srovnávat superpočítač s dětskou kalkulačkou. Tento rozdíl může během vědomé projekce v astrální dimenzi nebo během průzračného snu, kde je vědomí uvědomělé, způsobit velký zmatek. Podvědomí vře pod povrchem během každé projekce. Všechny ty tvůrčí schopnosti se náhle tlačí ven a využijí každé příležitosti. Tento rozdíl v tvůrčích schopnostech spolu se zvykem na frontální výhled je příčinou efektu „Alenky v Říši divů“. Hned to vysvětlím…. Spojte si dohromady tyto skutečnosti:

1. Neuvěřitelné tvůrčí schopnosti podvědomí
2. Slabé tvůrčí schopnosti vědomé mysli
3. Citlivost astrální látky na myšlenku
4. Sférické vidění
5. Převrácení levé a pravé strany a máte recept na totální zmatek


6) Efekt Alenky v Říši Divů

Projektujete své tělo a rozhlížíte se po vašem pokoji. Vše vypadá normálně, když najednou zjistíte, že dveře jsou ve špatné zdi! Zatímco jste se rozhlíželi, spatřili jste dveře zpětným pohledem matoucím vaši přirozenou perspektivu. Mozek se nemůže přizpůsobit, neboť váš pohled dopředu na nábytek, okno, obraz atp. je normální, avšak vyhlídka dozadu je převrácena. To povzbudí podvědomí k vytvoření dveří tam, kde by podle něj měly být. Podíváte-li se na tyto dveře, vypadají skutečně, jakkoliv víte, že tam nepatří. Jakmile bylo jednou vytvořeno, nelze to vzít zpět, protože by to vaše vědomí nebylo schopno akceptovat – hmatatelné dveře nemívají ve zvyku mizet vám před očima. Když se otočíte k místu, kde mají dveře skutečně být, obyčejně je tam také najdete. Nyní můžete mít dvoje nebo vícery dveře tam, kde mají být jedny. Projdete-li skutečnými dveřmi, najdete snad zbytek domu tak, jak má být. Projdete-li však falešnými dveřmi, mysli ví, že je to klam a nenechá je otevřít do normální části vašeho domu, která tam jasně nemůže být. Otevřete-li tedy tyto dveře, spatříte něco jiného. Obyčejně to bývá pasáž nebo chodba, kterou v domě nemáte, ústící do jiných částí domu, které ve skutečnosti také neexistují. Projdete-li tedy těmito dveřmi, jste v Říši divů, kde je cokoliv možné, ne však věrohodné.

Takto vstupujete do astrální dimenze skrze nekontrolované tvoření, dveřmi, které neexistují, ale nyní jsou. Jakmile jednou podvědomí začne tvořit tímto způsobem, další výtvory se začnou množit geometrickou řadou. Vědomé mysli nezbývá, než se přizpůsobit abnormální situaci, v niž se nachází. V určitém stupni tohoto maelstromu kreativity se podvědomí docela ztratí a začne se ladit na jiné části astrální dimenze. V tomto okamžiku jakékoliv zdání reality vyprchá a zcela se propadnete do astrální dimenze.

Existuje mnoho způsobů, kterými tento „Alenka“ efekt během projekce vzniká, uvedený příklad byl pouze jednou z více možností. Mnoho projektorů ztratilo někdy během projekce kontrolu. Objekty se objevují, mizí a vůbec všechno začne být poněkud zvláštní. To je v podstatě způsobeno spuštěním obrovských tvůrčích schopností podvědomí. Začne vytvářet a smazávat věci, vylaďovat se na jiné oblasti astrální dimenze a všeobecně dělat protektorovi všechno těžší.  Abyste se vyhnuli popsanému problému: koncentrujte se na to, co během projekce děláte a nenechte svou mysl nekontrolovaně bloudit. Problém převrácení stran můžete minimalizovat koncentrací na váš přední výhled, tzn. zaměřením se na jeden směr v jednom okamžiku. Otáčíte-li se, sledujte místnost okolo a nenechte výhled přeskočit náhle z jednoho směru do druhého. Máte-li vážné plány, astrální dimenze není vhodné místo pro relaxaci. Nicméně obrovskou schopnost vizualizace podvědomí můžete využitkovat. Je to neobyčejně cenný nástroj, víte-li, jak jej použit. V třetí části této série naznačím, jakým způsobem tak učinit pod hlavičkou: „Projekce do virtuální reality“, kde se zmíním o tom, jak si vytvořit vlastní astrální říši.

7) Rozplývající se ruce

Projektujete-li své astrální tělo blízko fyzické dimenze, nemáte tělo jako takové. Mysl to však není schopna přijmout, a tak obstará tělo v myšlenkové formě tvořené éterickou látkou. Jestliže pohlédnete na své tělo, řekněme třeba na ruce, zjistíte, že se začínají velmi rychle rozplývat. Začínají blednout a řídnout a v několika sekundách se vaše prsty rozpustí jako kousek ledu pod plamenem pochodně. Zkrátí se na bledé pahýly a poté se začne rozplývat i zbytek vaši ruky a paže. Tento efekt zřejmě nastává pouze tehdy, snažíte-li se úmyslně prohlížet některou část těla nebo něco vědomě vytvořit. Záměrné prohlížení astrálního těla tímto způsobem využívá vědomé mysli, která má jen slabé tvůrčí schopnosti a nedokáže udržet složitější tvary delší dobu, což způsobuje popisovaný efekt. Jestliže během projekce zahlédnete mimochodem některou část svého těla, k tomuto efektu nedochází.

8) Objekty vytvořené v myšlenkových formách

Během projekce můžete vědomě mysli využívat k tvoření různých objektů. Trvání objektu v myšlenkové formě závisí na síle vaši tvůrčí vizualizační schopnosti. Dále to záleží také na úsilí a čase, které jste tvorbě věnovali. Stejný jev rozplývání se děje se vším, co je vědomě vytvořeno v astrální dimenzi. Vytvoříte-li např. meč, objeví se ve vaší ruce během okamžiku potom, co si ho představíte, a následně se rozplyne stejně, jako se to stalo s rukou. Koncentrujete-li se na něj, můžete jej udržet, avšak v momentě, kdy vaše koncentrace zakolísá, začne se rozplývat i výtvor. Podobně je to s vizualizací v reálném světě. Je obtížné a musíte se dostatečně soustředit, abyste udrželi vizualizaci ve svém vnitřním oku. Jakmile vaše koncentrace vyprchá, potká totéž i vizualizovanou představu. Ukazuje se tím velký rozdíl mezi tvůrčími schopnostmi vědomé a podvědomé mysli. Abyste dali vznik stálému objektu v myšlenkové formě, musíte přesvědčit podvědomí, aby jej pro vás vytvořilo. Tímto tématem se budu ve větším rozsahu zabývat později.

Jak dochází k projekci? Během spánku se energetické tělo (éterické tělo, vitální obal) začíná nabíjet. Toto může energetické tělo normálně dělat pouze v expandovaném stavu během spánku. Jakmile expanduje, čakry do něj přivádí energii ve formě éterické látky. Během tohoto procesu obnovování energie se astrální tělo oddělí a naladí se na astrální dimenzi, kde může vytvářet a prožívat sny. Provádíte-li toto oddělení vědomě nebo uvědomíte-li si sama sebe, pote co k němu dojde, můžete jej do určité míry řídit. Tím vznikne OOBE, astrální projekce nebo průzračný sen.

9) Hlavní rozdíly mezi OOBE a ASTRÁLNÍ PROJEKCI a PRŮZRAČNÝM SNEM jsou:

a) OOBE

(Out Of Body Experience = zážitek mimo tělo) je projekce v reálném čase, blízko fyzického světa. Často nastává jako část zážitku blízkých smrti. Osobnost je vyhozena z vlastního těla následkem nějakého těžkého traumatu, tzn. automobilové nehody, chirurgické operace, srdeční zástavy, narození dítěte apod.

Účastníci OOBE jsou si vědomi věci, které se dějí v reálném světě a v reálném čase, jako rozmluv a událostí probíhajících vedle nebo blízko jejich fyzického těla. V mnoha případech pak po návratu do svého těla tyto rozmluvy a události přesně popisují.

Pozn.: OOBE se poněkud liší od astrální projekce nebo průzračného snu tím, jsou objektivní a probíhají v reálném čase. To je způsobeno velkým množstvím éterické látky obsažené v astrálním těle, které je drženo blízko fyzického světa.

Existují dvě hlavní příčiny OOBE v reálném čase:

1. Tělo je blízko smrti, nebo se tak domnívá, což zapříčiňuje odliv velkého množství éterické látky do astrálního těla v rámci přípravy na smrt.

2. Osoba má aktivní čakry, které provádějí podobnou věc, tj. přelévají éterickou látku astrálního těla. Aktivní čakry může mít člověk od přírody nebo je lze vyvinout cvičením.

Pozn.: Jestliže čakry produkují dostatek éterické látky, můžete vědomě vyvolat OOBE v reálném čase. Při OOBE je realita skutečná a čas normální (reálný).

Projektujete-li se do fyzického světa v reálné, čase jako při OOBE, je to ve skutečnosti hraniční prostor vyrovnávací zóny mezi fyzickou a astrální dimenzí. Jestliže astrální tělo obsahuje dostatek éterické látky, může existovat v pouze nepatrné vzdálenosti od stadia reality. Projekce je tedy v reálném čase a tak blízko fyzické dimenze, že rozdíl téměř není znát.

Pozn.: Mnohokrát jsem to při projekci v reálném čase během dne vyzkoušel a prozkoumával místní oblast, kde jsem hledal práce na silnici, nehody a jiné události, a poté si ověřoval přesnost a pravdivost těchto zjištění.

Ve fyzickém světě existují silné přirozené bariéry pro OOBE v reálném čase. Jednou z nich je množství éterické látky produkované a dodávané astrálnímu tělu. Tím je omezena délka projekce podle stupně vyvinutosti a ovládnutí čaker.

b) Astrální projekce

Astrální tělo je projektováno do astrální dimenze, kde jsou věci zcela odlišné od reálného světa. Čas je zdeformovaný a rozpínavý, tzn. hodina v astrální dimenzi může být jako pár minut v dimenzi fyzické, což záleží na tom, v jaké části astrální dimenze se nacházíte. Realita je pohyblivá a proměnlivá.

c) Průzračný sen

To je případ, kdy si člověk během snu zcela uvědomuje, že sní. Buď získá určitý druh vědomé kontroly na během události, nebo upravuje zážitek pro astrální projekci. Průzračné snění se podobá astrální projekci více než OOBE, neboť jsou čas a realita zkreslené.

Astrální projekce nebo průzračný sen?

Mnozí projektoři ztratí vědomí před opuštěním svého těla a navrátí se jim v astrální dimenzi. Vědomí se navrátí po skutečném oddělení od fyzického těla a to se již obyčejně nacházíte v astrální dimenzi. Jestliže vám unikne vědomý únik z vašeho těla, máte vlastně průzračný sen, ne astrální projekci.

Všechny tři typy projekce jsou v úzkých vztazích – všechny znamenají oddělení astrálního a fyzického těla a prožívání reality mimo fyzickou schránku.

Použito z originálu: Bruce, Robert, 2. 7. 1994 (www.astralpulse.com)
Překlad do textu bez diakritiky: M.Štěpánek
Text byl upravený a doplněný © 
www.go4magic.com