Púť ríšou Života a Smrti

Púť ríšou Života a Smrti Matka príroda zriadila bytie, ktoré pre každého inkarnovaného predstavuje večný kolobeh života a smrti, a ktorý sa vo svojom začarovanom kruhu nikdy nekončí. Bytie je len jedno, no strieda existencie, ktoré si raz obliekajú šat života a raz šat smrti. Podobá sa to fázam Luny alebo štyroch ročných období. Prebieha…

Báseň k Samhainu

Báseň k Samhainu   Po tři dny a tři noci …Vede stezkaMezi Světy.  Po tři dny a tři noci …Ať do tmy ohně hoříV šeru Světů  Hranice se boří.Země, Tvá náruč je dnes plná listíA mrazem ztvrdlé hlínyTvůj hlasVítr nese do krajinyChvění v srdci Lesa, když se stmíváA tam ze tmy se kdosi dívá.  Nad brázdami…