Svet duchov – fantázia či realita?

Svet duchov – fantázia či realita?   Nadprirodzeno ako také neexistuje. Existujú len udalosti rýdzo prirodzené, ktoré však vedecky pomenovať nevieme, a preto im prisudzujeme nadprirodzený alebo nezmyselný význam… V dnešnom svete nachádzame množstvo materiálov, obsahujúcich štúdie o smrti, ktoré sú predmetom vedeckej disciplíny pod názvom tanatológia. V jej rámci možno badať snahu vedcov si ujasniť, kedy nastáva ten…