Výhra v lotérii pomocou mágie

Výhra v lotérii pomocou mágie Táto téma vždy zaujímala, a aj zaujíma, našich klientov popri vzťahoch a zdraví snáď najviac. Či sa na túto oblasť vzťahuje karma, to povedať s určitosťou neviem, ale naša prax naznačuje, že súčasťou ingrediencií, z ktorých pozostáva polievka subatomárneho chaosu – princípu neurčitosti – byť môže. Výhry v lotérii riadia zrejme tie najvyššie princípy a proti zásahu…