Mágia cúvajúceho Mesiaca

Mágia cúvajúceho Mesiaca   Ten, kto vo svojom vnútri cnosti honosí, sa poslov Temnoty báť nemusí. No ten, kto strachu, nenávisti a závisti sa oddáva, vášňami hmotného spútava, ten pre démonov Raj v sebe nosí. Bránu do Neba nájdeš v Pekle, ktoré očisťuje. A ak ju nenájdeš, ešte nie si Neba hoden. A kto si myslí, že existuje…