Astrálne cestovanie očami iných

Astrálne cestovanie očami iných Zvládnutie astrálnej projekcie nezávisí na technikách, ale na pochopení procesu, ktorý z ich dlhodobého používania vyplynie. Preto každému funguje niečo iné. V skutočnosti každý typ meditácie, najlepšie vrátane priamych techník určených pre docielenie astrálnej projekcie či OBE, vedie napokon k precíteniu astrálneho tela a tým pádom k jeho ovládnutiu. Potom už…