Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?

Čo je to tá mentálna a astrálna dimenzia?   Mentálna a astrálna rovina existencie sú psychické a metafyzické (teda v podstate fyzické) sféry, ktoré sú takpovediac viacdimenzionálne, a teda gravitačná sféra (bežný Vesmír) je len jednou z ich súčasti, teda rozmerov. Prípadný Veľký tresk (vznik hmotného Vesmíru) sa ich teda netýka, pretože gravitačná hmota funguje v špecifickom výseku matematiky a fyziky, ktorý mentálnu…