Inteligencie & Schopnosti

Inteligencie & Schopnosti Druhy schopností R.B.Cattell (1971) –  perceptivní a efektorické J.P.Guilford (1959) – perceptivní, psychomotorické, intelektové  Nejčastější dělení schopností je na specifické a obecné = inteligence Druhy inteligence divergentní  & konvergentní   R.B.Cattell (1941):  a) fluidní  b)  krystalická Ch.E. Spearman: G-faktor a tzv. speciální S-faktor C.Burt rozlišuje I. verbální a neverbální L.L.Thurstone (1963) díky faktorové…