Racionalita verzus Iracionalita

Racionalita verzus Iracionalita Niekto, kto v spiritualite, okultnej mágii či v parapsychológii naučenou logikou hľadá logiku, ju sotva nájde. Príčina tkvie v tom, že pre logiku vychádzajúcu z materializmu je logika transcendentálnej mysle nelogická. Je to tak preto, lebo tá vychádza z iného poznania…   Keď bola „objavená“ (podľa okultistov stiahnutá z Astrálu) teória relativity (myslím tým tú „všeobecnú“, ktorá…