Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?

Svetlo a Temnota. Kto má v súboji navrch?     V článku O energiách som duel medzi archanjelom Michaelom a archanjelom Luciferom spomenul len v tom kontexte, že energie ako také sú neutrálne bez rozdielu, kto ich používa. Však vezmime si napríklad takú využiteľnosť elektrickej energie. V predmetnom článku som sa však nezaoberal dilemou vychádzajúcej…