Nekromancia

Nekromancia Komunikovať s duchmi (dušami) zomrelých môžno rôznymi spôsobmi. Najosvedčenejšou je astrálna a mentálna projekcia. Ak však tá k dispozícii nie je, postačí aj komunikácia za pomoci magického zrkadla alebo fenoménov, ktoré František Bardon popisuje nižšie: Magický výcvik těla A) Průprava pro pasivní styk s neviditelnými bytostmi: uvolnění vlastní ruky k tomu účelu výcvik prstů pomocí kyvadélka,…