Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II Spôsobilosť k okultnej mágii Magická příprava M. Nakonečný rozlišuje dva druhy magické přípravy čili adaptace: celkovou a speciální, čili dlouhodobou a dočasnou. Dlouhodobý magický výcvik je podle tohoto autora zaměřen na tři oblasti: sebepoznání sebekontrolu a sebeobranu. Doplnil bych ještě oblast čtvrtou sebevzdělání -, neboť je s…

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala

Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala Mnohí začínajúci okultisti sa pýtajú, či je dobre v meditáciách alebo pri čarovaní k získaniu špecifického tranzu použiť hudbu. No práve, ide o ten pojem „špecifický tranz“, ktorý je pre tú ktorú mentálnu činnosť nevyhnutný. Pokiaľ by totiž existovala „hudba“, ktorá dokáže aktivovať v mozgu presne ten mentálny…