Ákáša

Ákáša František Bardon vo svojom diele uvádza, že Ákáša je sférou všetkých príčin. Ákášický princíp je to to najvyššie, najmocnejšie a nepredstaviteľné. Je prabytím, prapríčinou všetkých vecí a všetkého stvoreného. Práve preto je Ákáša bez času a priestoru. Je to ono nestvorené, nepochopiteľné a nedefinovateľné. Náboženstva tomu priraďujú slovo Boh.Ákáša je piatou silou, prasilou, ktorá všetko stvorila a všetko udržuje v rovnováhe.…