NeFunkčné vzťahy

NeFunkčné vzťahyTu uvedené know-how vyplynulo z našej praxe a je podané ako ináč, okultným jazykom. Ide však len o jedno z mnohých interpretácií tej istej (meta)fyzickej a duchovnej podstaty, pričom vznik momentálne dominujúcej (pod)osobnosti, ktorá však ide proti tvojim bytostným záujmom, môže pochádzať ako následok tvojich počinov jedného z minulých životov, pokiaľ sa nejedná o…

Ak sebaklam povýšiš na Lásku

Ak sebaklam povýšiš na Lásku SebaPochopenie, sebaTolerancia a sebaOdpustenie sa rovná Láska k iným…Osvieteného človeka, žijúceho v Láske, sa tento článok sotva dotkne. Problém však predstavuje, že sa pravdepodobne nedotkne ani tých, ktorí si svoju duchovnú malosť zamieňajú s osvietením a žijú tak v zajatí sebaklamu, so všetkými následkami ako pre seba tak pre iných.Možno si aj ty v poslednom…

Spánková paralýza – osobné zážitky

Spánková paralýza – osobné zážitky So spánkovou paralýzou sa v nepravidelnom móde stretávam už z čias raného detstva, no väčší význam tieto zvláštne stavy začali nadobúdať až po skúsenosti, ktorú opíšem teraz. Stalo sa to niekedy v roku 2002 ako uvedenie do mojich parapsychologických zážitkov, ktoré pokračovali ďalšími príbehmi, ako bola napríklad aj rekapitulácia, ktorá sa bežne…