Zvukové frekvencie, hladiny vedomia & Hemi-Sync®

Zvukové frekvencie, hladiny vedomia & Hemi-Sync®


Hemi-Sync
® je autorsky chránená značka pre patentovaný proces použitý na vytvorenie zvukovej štruktúry, ktoré obsahujú Binaurálne beaty, ktoré sú uvádzané na trh v podobe audio CD. Vlastníkom tejto technológie, ktorú vytvoril zakladateľ Hemi-Syncu Robert Monroe, je Interstate Industries Inc.


Táto technológia, v porovnaní s klasickými meditáciami, podstatne urýchli navodenie špecifických EEG mozgových vĺn, potrebných k dosiahnutiu zmenených stavov vedomia nielen pre účely astrálnej projekcie ale aj pre rozvoj mimozmyslového vnímania ESP/PSI. Osobne s ňou máme niekoľkoročné skúseností.

Ďalej nasledujú bližšie informácie o jednotlivých frekvenciách a o tom, aké javy a stavy vedomia ich sprevádzajú, a vysvetlíme si viac o tom, čo je podstata synchronizácie mozgových hemisfér, teda Hemi-Sync®.


Hladiny vedomia a charakteristika frekvencií s nimi spojených

Delta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavmi hlbokého tranzu.

 • 1 Hz – pocit pohody, celkový prehľad vzájomných súvislostí a vzťahov

Théta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. Takisto sa spája so šamanským stavom vedomia.

 • 3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým
 • 5,5 Hz – prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast
 • 6,3 Hz – mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a pokojným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.

 • 7 Hz – mentálna a astrálna projekcia, ohýbanie predmetov, psychická chirurgia
 • 7,5 Hz – uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod., kontakty s duchovnými sprievodcami
 • 7,83 Hz – Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonancie Zeme
 • 8 Hz – hladina pre regresie do minulých životov
 • 8,3 Hz – vizuálna imaginácia mentálnych objektov
 • 9 Hz – uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy
 • 10,5 Hz – frekvencia vhodná pre liečenie tela, frekvencia chodenia po žeravom uhlí (firewalking)
 • 12 Hz – centrovanie v sebe; frekvencia rezonancie Zeme podľa výskumníka Hercula

Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.

Pokračujúce výskumy rozličných vzorcov mozgových vĺn, spojených s rôznymi stavmi vedomia priniesli objav nových frekvenčných pásiem, resp. „hladín vedomia“. Zistilo sa, že niektoré stavy hlbokej meditácie, extázy, inšpirácie či mimotelové zážitky vykazujú frekvenciu ešte menšiu, než 0,5 Hz – v týchto prípadoch je mozgová aktivita tak spomalená, že frekvencia sa pohybuje v rozmedzí štvrť cyklu za sekundu, ba dokonca za niekoľko minút. Toto frekvenčné pásmo bolo pomenované hladina Epsilon. Na to, aby bolo takéto ultrapomalé frekvencie mozgových vĺn vôbec zmerať, bolo nutné upraviť meracie prístroje EEG.

Vyššia Beta/Gamma/Lambda: 40 – 500 Hz. Donedávna chýbal dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak výskumy niektorých bádateľov (napr. Neuroscience Unit pri University of Birmingham; Center for Neuroacoustic Research a i.) priniesli poznatky o tom, že aj aktivita mozgu na frekvenciách v pásme od 40 Hz vyššie sa spája s niektorými stavmi vedomia, ako napr. mystická a šamanská extáza (Lambda – cca 200 Hz). Tu je prehľad niektorých frekvencií a stavov vedomia, ktoré sa javia byť s nimi spojené :

 • 35 Hz – prebudenie stredných čakier a ich vyváženie
 • 55 Hz – frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini
 • 63 Hz – astrálna projekcia
 • 70 Hz – mentálna a astrálna projekcia
 • 80 Hz – uvedomenie si životného smerovania
 • 83 Hz – u niekoho údajne otvára „tretie oko
 • 90 Hz – pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy
 • 105 Hz – celkový prehľad o celej situácii
 • 108 Hz – totálne poznanie
 • 120 – 500 Hz – pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

(Pozn.: niektoré zdroje uvádzajú tzv. K komplex, ktorý označuje frekvencie nad 33 Hz.)


Ako funguje Hemi-Sync®

MEDITACIA MONROE 2 (241x300)


Metóda Hemi-Sync využíva v praxi poznatok o schopnosti mozgu nalaďovať sa na rozličné frekvencie, ak je vystavený ich pôsobeniu. Bežne náš mozog prechádza v priebehu dňa spontánne rozličnými fázami, kedy sa prelaďuje z jednej frekvencie do druhej, takmer neustále, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vo chvíľach, keď sa potrebujeme koncentrovať na nejakú činnosť, je frekvenčná aktivita mozgu iná ako vo chvíľach, keď odpočívame, iná je, keď vykonávame logické operácie a zase iná, keď vnímame napr. hudbu, alebo prírodnú scenériu, ktorá nás uchvacuje.


Výskumníci vedomia z Monroeovho inštitútu prišli na to, že ak je mozog vystavený pôsobeniu dvoch vzájomne podobných zvukových frekvencií cez stereo-sluchátka alebo vhodne rozmiestnené reproduktory, dôjde k jeho naladeniu sa na tretiu frekvenciu, ktorá predstavuje frekvenčný rozdiel pôsobiacich zvukov. Napr. ak do jedného ucha prichádza zvuk o kmitočte 440 Hz a do druhého 444 Hz, mozog sa naladí na frekvenciu 4 Hz. Tomuto javu sa hovorí „odozva na frekvenciu“ (v angl. frequency following response). Túto v skutočnosti neexistujúcu frekvenciu (lebo mozog si ju vytvoril sám) možno následne namerať na EEG prístroji ako elektrickú aktivitu mozgovej kôry (neokortex). Dôležité pritom je to, že na danú frekvenciu – v našom príklade je to 4 Hz – sa naladí mozog celý, teda obe jeho hemisféry, ktoré inak vykazujú rozdiely vo svojej elektrickej aktivite. (Upozorňujeme však, že v tomto prípade ide o hrubé zjednodušenie kvôli vysvetleniu. Mnohokrát sa totiž nesprávne uvádza, že mozog je vyladený celý iba napr. na frekvenciu 4 Hz alebo 7 Hz, čo nie je pravda; na túto frekvenciu sa vyladia iba určité oblasti či štruktúry v mozgu. Ostatné sú vyladené na iné frekvencie. Ani počas spánku nie je celý mozog naladený iba vo frekvenciách theta či delta. Pri používaní nahrávok Hemi-Sync teda nevylaďujeme mozog na jednu jedinú frekvenciu, pretože samotná nahrávka Hemi-Sync obsahuje veľký počet rozličných frekvencií akoby „navrstvených na seba“, ktoré cielene vylaďujú rôzne štruktúry v mozgu do požadovanej frekvencie. Podstatné je však to, že obe hemisféry sú zosynchronizované vo svojej aktivite.)

 

Na obrázku vľavo je mozog pred použitím Hemi-Sync, na obrázku vpravo
vidno jeho zosynchronizovanú aktivitu hemisfér počas počúvania
nahrávky so signálmi Hemi-Sync.


Tento jav vzájomného zosúladenia činnosti oboch mozgových hemisfér dostal názov hemisférová synchronizácia a odtiaľ pochádza aj názov metódy, vyvinutej Monroeovým inštitútom, Hemi-Sync®. (Objav FFR, teda odozvy na frekvenciu, si dal v r. 1975 patentovať práve Robert Monroe.)


Podľa F. Holmesa Atwatera, riaditeľa výskumného oddelenia Monroeovho inštitútu, ovplyvňuje Hemi-Sync vedomie tým, že poskytuje informácie retikulárnemu aktivačnému systému (RAS) v mozgu, čo je časť mozgového kmeňa, ktorá napr. kontroluje pozornosť, vzruchy a vedomie a ovplyvňuje to, ako interpretujeme a reagujeme na informácie v podobe vnútorných a vonkajších stimulov, pocitov, postojov a presvedčení. Ak vnútorné stimuly, pocity, postoje a presvedčenia nie sú v konflikte s informáciou, ktorú prináša v podobe zvukových frekvencií Hemi-Sync, RAS zmení stav vedomia tak, aby zodpovedal stimulom Hemi-Sync, čím sa udrží homeostáza. Aby sa neustále zachovala vnútorná dynamická rovnováha (homeostáza), RAS aktívne monitoruje prebiehajúce elektromagnetické vlnenie mozgu a pokračuje v jeho replikovaní…

 


Dodajme ešte, že Hemi-Sync nie sú iba zvukové frekvencie, ktoré sa do nášho mozgu dostávajú z kaziet, hoci sú jeho podstatnou zložkou. Hemi-Sync je označenie pre celý komplexný proces, ktorý je kombináciou mnohonásobných zvukových frekvencií, verbálnych inštrukcií, relaxačných cvičení a vedenej imaginácie – a toto všetko je starostlivo navrhnuté tak, aby bolo možné navodiť a udržať želaný stav vedomia.


Niekto si môže položiť otázku, načo je to všetko dobré? Načo si synchronizovať mozog? Nie je to niečo neprirodzené, čo môže mať neskôr na mňa škodlivý vplyv?

V prvom rade, nalaďovanie mozgu na zvukové frekvencie, ktoré následne vedú k zosynchronizovaniu jeho aktivít, nie je nič neprirodzené – naopak, ukázalo sa, že tento proces má mnohonásobné priaznivé účinky na celý organizmus. Prvým výrazným účinkom je prehĺbená telesná i mentálna relaxácia, ktorá sa objaví po vystavení sa vplyvu náležitých Hemi-Sync signálov (existujú aj kazety s Hemi-Sync signálmi, zamerané na podporu vyššej koncentrácie pozornosti a bdelosti). Hemi-Sync podporuje aktiváciu prirodzených mechanizmov organizmu, zabezpečujúcich jeho optimálne fungovanie, čo má samozrejme efekt na zdravotnom stave, ktorý sa môže výrazne zlepšiť, upraviť. Výskumy aplikácií metódy Hemi-Sync, publikované napr. v knihe Using The Whole Brain, zostavenej Ronaldom Russellom, ukazujú, že je možné ju úspešne použiť pri liečení rozličných duševných porúch, redukcii stresu, tlmení bolestí, úprave porúch pozornosti (ADD) alebo u hyperaktivity, pri liečbe dyslexií, Alzheimerovej choroby, porúch činnosti štítnej žľazy a pod.

Pre úplnosť dodajme, že v prípade synchronizovania aktivity hemisfér je vlastne podporovaná ich lepšia vzájomná komunikácia a výmena informácií. Mozgové hemisféry, ako sa zistilo pri experimentoch s tzv. split brain (voľne preložené ako „rozdelený mozog“), totiž plnia každá určité špecifické funkcie, ktoré sa od seba odlišujú.


Tabuľka nižšie ukazuje schematicky a zjednodušene prehľad rozdelenia niektorých funkcií v daných hemisférach:

Ľavá hemisféra: Pravá hemisféra:
lineárne myslenie intuícia a emócie
hovorená reč vnímanie hudby a umenia
Počítanie priestorová orientácia
dedukovanie a analýza predstavivosť
vnímanie detailov vnímanie celku
vnímanie plynutia času tvorivosť, invencia
pamätá si mená pamätá si tváre
vnášanie poriadku do chaosu,
teda tvorenie štruktúr
analogické myslenie
(metafory) a syntéza

Ako bolo pri pokusoch so split brain zistené, ak dôjde v jednej hemisfére k poškodeniu časti štruktúry, zodpovednej za nejakú špecifickú funkciu, a k následnému zlyhávaniu danej funkcie, dokáže druhá hemisféra prevziať túto funkciu a tak kompenzovať poruchu či poškodenie.


Obe hemisféry normálne síce komunikujú a odovzdávajú si navzájom informácie, avšak ich spolupráca nie je optimálna vzhľadom k tomu, že preferovanie funkcií jednej z nich – v našej, t.j. Západnej, kultúre je to zvyčajne ľavá – vedie k nerovnováhe ich činnosti. (Celý systém, v ktorom žijeme, je založený na ľavo-hemisférovom učení, využití a používaní: knihy, školy, univerzity, priemysel, politické štruktúry, ekonomika, výchova atď.) Hemi-Sync prinavracia túto stratenú rovnováhu a optimálne kooperovanie oboch hemisfér.


Robert Monroe vyjadruje vo svojej knihe Ultimate Journey takýto názor na otázku dôležitosti funkcií ľavej hemisféry pre človeka prebývajúceho v hmotnej časopriestorovej realite:

Je to práve schopnosť ľavej hemisféry, čo má výnimočnú hodnotu vtedy, keď navštívime Tam (Astrál – pozn. Artemius) alebo keď sa Tam vrátime. Je to ľavá hemisféra, čo odstraňuje obmedzenia nášmu rastu, ktoré boli prítomné prv, než sme podnikli svoju cestu sem. Iba funkcie ľavej hemisféry môžu premeniť to, čo je Neznáme na Známe, rozpustiť strachy, posilniť zážitok, otvoriť nové výhľady, vypratať odpadky v podobe falošných systémov viery a presvedčení…

A ďalej pokračuje: Po stáročia pokračuje akási kultúrna vojna a na povrch sa vynorila iba v nedávnych rokoch. Ľudia s dominantnou ľavou hemisférou považujú „pravohemisférových“ za v podstate nevyhovujúcich pre existenciu v systéme života na Zemi a majú sklon zmýšľať o nich s pohŕdaním či nedôverou. Ľudia s dominantnou pravou hemisférou hľadia zas na tých druhých ako na tupcov s nedostatkom predstavivosti, nadmerne materialistických a necítiacich, ktorým majú nedostatok „duchovných hodnôt“. Je teraz načase vyhlásiť v tomto boji mier a napraviť toto nebezpečné nedorozumenie.

Hemi-Sync je metóda nenávykováneobsahuje žiadne podprahové (subliminálne) inštrukcie a sugescie. Jej užívateľ má počas celého procesu jej použitia kontrolu nad sebou a proces môže kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť (nejde teda ani o hypnózu). Hemi-Sync neobsahuje žiadne dogmy, ani nepodporuje žiadne náboženské a iné vierovyznania, a nezahŕňa užitie žiadnych drog či chemických substancií. Hemi-Sync je nástrojom, ktorý poskytuje užívateľom prostriedky k dosahovaniu individuálnych cieľov tým, že facilituje a udržiava účelne zameraný, vysoko produktívny a koherentný stav mozgu a mysle.
 Nahrávka bez komentárov. Na týchto CD-čkách, určených k nácviku OBE a LD, sú len šumy bez komentárov okrem CD „A“, kde je anglicky zopárkrát zopakovaný len jeden krátky a ten istý pokyn.


V prípade záujmu si produkt na dosiahnutie progresívnej relaxácie, alertného stavu uvolnenia a hlbokého tranzu pre účely astrálnych cvičení a dosiahnutia OBE (astrálnej projekcie) môžeš zakúpiť
tu.

Unikátny komplexný program zmenených stavov vedomia zameraných na astrálne cestovanie v rozličných rovinách bytia a ešte omnoho viac môžeš zakúpiť tu.

Najnovšie produkty sú uvedené tu. Jedná sa o nami otestované nahrávky vysokej kvality s mimoriadne silným účinkom podpory exteriorizácie astrálneho tela alebo lucidného snívania. Monroeov inštitút o týchto produktoch uvádza:

For Out-of-Body Travel, a 2 CD set created by Brian E. Paulson.

Waves of Light and The Power of 7 are used exclusively by William Buhlman in his out-of-body workshops. Waves of Light is an exhilarating, yest profoundly peaceful musical journey into the mind, body and beyond.  By combining the ancient knowledge of harmonics, recent discoveries in brain research, physics, and cosmology, Waves of Light produces specific frequencies (for alpha, then theta) to create whole-brain consciousness and tunes the body to the natural harmonics of the earth and sun. A relaxing ride to Nirvana.

The Power of 7 is a magical sounds sculpture (tuned to the color green) by resonating the subtle energy levels of the listener. Combining hypnotic ancient rhythms with the latest psycho-acoustic mind technologies, this music will transport the listener from the beta to delta brain state. The Power of 7 is used professionally for healing and inducing altered states of consciousness and out-of-body travel.

 

Ukážka z riadenej meditácie, podporenej technológiou Hemi-Sync® (no sú aj meditácie bez slovného doprovodu)


Hemi-Sync Meditation

Meditácia bez slovného doprovodu. Ide len o šum, ktorý niekoľkonásobne urýchli proces dosahovania zmenených stavov vedomia. Výhodné pre tých, ktorí nemajú dostatok času. Túto meditáciu je však nutné robiť v neospalom stave. Pokiaľ je niekto unavený, je dobré predtým si na krátko (cca. 20 minút) zdriemnuť. Pokiaľ totiž cvičíš unavený, je to kontraproduktívne a získaš zlozvyky, ktoré sa neskôr budú len ťažko odstraňovať – však reprogramuješ podvedomie. To isté platí aj pre techniky, kde sa Hemi-Sync nepoužíva. V podstate ide o každý druh navodenia tranzu, a to aj v spontánnom, teda neuvedomelom a nezámernom zmysle. Táto meditácia sa okrem klasického (orientálneho) spôsobu prevádzania dá vynikajúco použiť aj na vizualizovanie a imaginovanie, nehovoriac o navodení LD alebo OBE, aj keď to u tohto produktu nie je primárnym cieľom. Upozorňujem, že aj v prípade použitia systému Hemi-Sync ako aj šamanského bubnovania či spevu si u novicov tieto techniky vyžadujú svoj čas a pravidelnosť, pokiaľ začnú byť natoľko účinné, aby začali žiaka katapultovať dopredu neporovnateľne rýchlejšie než ako keby používal klasické formy meditácií. Hovorí sa, že tri roky pravidelných meditácií so šamanskými bubnami nahradí až desať a viac rokov klasických meditácií!

Potom, každému začiatočníkovi odporúčam si za cieľ meditácie (či už s podporou alebo bez) určiť jej priebeh a nie to, čo sa má jej prostredníctvom dosiahnuť, napríklad astrálne cestovanie. V inom prípade podvedomie proces tranzu vyhodnotí ako nevýznamný stav a adept na astrálnu projekciu svoj cieľ nikdy nedosiahne alebo mu to bude trvať až príliš dlho. Ide o veľmi časté chyby začiatočníkov. Cieľom je teda len proces samotný a ten ťa paradoxne k egocentrickej túžbe dovedie najefektívnejšie.


Celestial Meditation

Nebeská meditácia – tranz dosahovaný prostredníctvom signálov Hemi-Sync a hudby. Kto to má rád, nech sa páči. My hudbu okrem šamanského chrastenia, bubnovania a spevov nepoužívame, nakoľko hudba úmerne jej emocionálnej intenzite buduje klietku, ktorá adepta drží v zajatí určitých vibrácií, čím mu znemožňuje tranz rozvinúť aj do tých rozsahov, ktorým práve hudba bráni. Ale opakujem, niekomu to vyhovovať môže, pričom my sa radšej držíme pravidla – vycvič si svoje nevedomie tak, aby bolo použiteľné len prostredníctvom vôle, a aby sa dosahovanie tranzu pre účely astrálneho cestovania alebo mágie nestalo rukojemníkom barličiek, akými sú napríklad sviečky, hudba či vonné tyčinky, bez ktorých sa v dnešnej dobe mnohí už nezaobídu, pretože si na nich vybudovali závislosť. Zdôrazňujem, že signály Hemi-Sync, šamanské chrastenie a bubnovanie ako aj monotónne spevy závislostí neplodia. Rovnako ich nemusia plodiť ani striedme používanie uvedených barličiek, pričom napríklad u vonných tyčiniek ide o častú obmenu vôní. Pointa spočíva v tom, aby podvedomie pomôcky nezačalo brať vo svojej činnosti primárne.

Šamanské techniky: Podľa nás najlepšou nahrávkou šamanského bubnovania z tých, čo momentálne sú k dispozícii, je Michael Harner’s Shamanic Journey pod názvom Multiple Drumming™. Ďalšou špičkovou nahrávkou, určenou na dlhé mentálne/astrálne cestovanie, je Singing Chorus™, a nahrávka Didjeridu ma zase mnohokrát vzala do Austrálie k domorodcom, kde som sa v ich kruhu účastnil magických rituálov alebo jednoducho som ich len pozoroval. Pokiaľ Hemi-Sync porovnám so šamanskými technikami, tak tie automaticky navodzujú špecifický tranz so šamanskými motívmi bez toho, aby sa novic niekedy s nimi oboznámil. To býva veľkým prekvapením účastníkov predovšetkým šamanského bubnovania. No niektorým z nás, vrátane mňa, sa už popri bubnovaní podarilo astrálne vyprojektovať a šamanský motív zameniť za číru astrálnu projekciu buď v reálnom čase alebo v originálnom astrály, mimo kulisy predstavujúce kópiu fyzického sveta.   


Chakra Journey
 & Chakra Journey DVD

Rozvoj energetických centier éterického, astrálneho a mentálneho tela prostredníctvom Hemi-Sync, skombinovaného s hudbou.


Veda a výskum: OVERVIEW OF RESEARCH AT THE MONROE INSTITUTE


V článku boli použité aj informácie zo stránky: 
Hemi-Sync®: Brána do vnútorného vesmíru
Upravené a doplnené


Súvisiace články

Psychotropný šamanizmus

Extatický a enstatický šamanizmus
Meditácia 
Cvičenia astrálnej projekcie
 
Ako sa naučiť astrálne cestovať?
 
Podstata astrálneho cestovania
 
Vysvetlenie spánkovej paralýzy
 
Spánková paralýza – osobné zážitky
 

 

Elith & Artemius

Red circle and pentagram on a black background