O nás

O nás

WEB_Hermit

Krása sveta je vždy úmerná kráse ducha, ktorý ho vníma.                                                                                                                                                                              Heinrich Heine
                                                            


Sme pútnikmi medzi svetmi ducha a hmoty,

svetla a temnoty.
Sme médiom Mocných – tých, čo nebesám vládnu, aj tu na Zemi,
ako to zo Stvoriteľa pramení.
Vedz, že tak ako my, aj Ty sám si pútnikom
vo vesmírnych diaľavách rozprávkových,
do ktorých bránu vždy otvára len ten Mág vnútorný,
ktorý nikdy nespí, keď Luna, slnko noci, vládne hviezdami.
Len Ty putuješ v snoch, my sme pritom bdelí,
ponárajúc sa do vôd odvekej múdrosti,
odhaľujeme skryté magické sily, zákonitosti.
Bo čarovanie sa z moci Vyššej súčasťou našou stalo,
radi sa s Tebou podelíme o jeho mocné čaro.


Vítaj
 na našej strá
nke!


Nie je podstatné, ako sa javíš navonok. Podstatné je, ako vyzeráš vo vnútri

 


Predmetom tejto stránky je duchovno a mágia, ktorá síce vo svojej praxi spomína bohyne, bohov, božstvá, ako aj rôzne iné transempirické inteligencie, no nikdy nikoho nenúti ich nejakým spôsobom uctievať či s nimi spolupracovať. Ctíme si len individuálny prístup k duchovnu, metafyzike a fyzike, bez akéhokoľvek diktátu nejakej nadriadenej, či už fyzickej alebo transempirickej, autority.

V podstate nami praktizovaná mágia vychádza z podstaty ako klasického tak moderného šamanizmu, ktorý predstavuje absolútne otvorenú platformu duchovného rozvoja, bez byrokracie a politikárčenia – dvoch neduhov, ktoré sú vlastné klasickým náboženstvám.

Každý šaman je sám sebe prorokom, nepodlieha nijakým guru, nepotrebuje nijaké dogmy a zjavené pravdy, ktoré nemôžu alebo nemusia byť overené. Šamanizmus nie je náboženstvo – neexistuje v ňom boh ani bohovia, nemá chrámy. Šamanské predstavy sveta vychádzajú len z bezprostrednej skúsenosti a sú zamerané na prítomnosť. Šamanizmus nie je jednotný systém, má veľa rôznych foriem a nie je organizovaný ani vývojovo ukončený – stále sa mení a vyvíja!

Táto stránka Ti teda zmení život len vtedy, ak jej obsahu ostaneš otvorený – zapudíš strachy a predpojatostí, ktoré v Tvojej duši spôsobujú démoni skostnatených názorov či už z portfólia cirkvi, náboženstiev alebo materiálne orientovanej vedy, a prijmeš len také paradigmy, ktoré Ti umožnia transmutovať sa na takzvanú fluidnú osobnosť. Fyzickému multiVerzu, ako aj jeho astrálnemu zrkadleniu, dáva všetvoriaci Duch dynamiku, ktorá aby fungovala, musí sa neustále zbavovať zastaralých a nefunkčných spôsobov myslenia a budovať piliere nové. Aj o tom je náš okultizmus – jeho šat je výrazne elegantný, a v elegancii je sila.


Stránka pozostáva ako z časti teoretickej tak praktickej. Teórie obsahujú výťahy predovšetkým z vlastných empírií, ktoré sú ale vhodne doplnené skúsenosťami známych osobnosti, pričom na vyjadrenie jednotlivých vzťahov používame jazyk, ktorý sa môže, ale aj nemusí, so všeobecne zabehnutými výrazmi stotožniť. Je dôležité mať na mysli, že úspešná prax sa bez zvládnutia základnej teórie nezaobíde. 

Praktická časť má za úlohu adepta pripraviť na bezproblémové zvládanie zmenených stavov vedomia, ktoré sú alfou-omegou pre techniky, akými sú vizualizácie, imaginácie alebo vymiestňovanie mentálneho či astrálneho tela. Prax uvedená na našej stránke postačuje k tomu, aby každý, kto je vyzbrojený božskou trpezlivosťou, dosiahol ako po duchovnej tak magickej stránke trvalý progres. Väčšinu nami používaných know-how v podobe okultných techník nezverejňujeme, a to predovšetkým z bezpečnostných dôvodov.

Ľudová mágia, akou šamanizmus alebo čarodejníctvo nesporne je, na rozdiel od mágie ceremoniálnej vždy bezproblémovo fungovala a aj fungovať bude, pokiaľ ju ale budú vykonávať kompetentné osoby!

V stredoveku zložitosť ceremoniálnej mágie, spolu s ochraňovaním jej tajomstiev, ju pre väčšinovú verejnosť učiňovalo nedostupnou, a tak bežným ľuďom neostávalo iné, než praktizovať mágiu dostupnejšiu, ľudovú.

Bohužiaľ, situácia v okultizme je chaotická, čo nahráva do karát predovšetkým šarlatánom a mágom-teoretikom, vytrubujúcim do sveta klišé svojich utkvelých dogiem, čím mnohokrát zneisťujú cestu tým, ktorí sa rozhodli kráčať svojím vlastným smerom. Aj preto neostáva iné, než rady iných brať len ako možnú inšpiráciu a za prioritné považovať predovšetkým to, čo vzíde z vlastnej praxe.Ako pristupovať k tematickým článkom?

Texty našich článkov pozostávajú zo „živých textov“, ktoré sa časom obmieňajú a doplňujú tak, aby kráčali s dobou a nevznikali z nich dogmy v podobe „svätých písiem“. To nám umožňuje priblížiť sa tradíciám predávania transcendentálnych empírií ústnym podaním tak, ako to po celé tisícročia praktizovali, a dodnes praktizujú, indigénne spoločenstvá.

Články s okultnou tematikou sa spravidla tvoria v zmenených stavoch vedomia – v uvoľnenosti. Preto ich najlepšie pochopíš vtedy, ak k nim budeš pristupovať v podobnom stave a so zdravou mierou skepsy. Pokiaľ si teda nejaký text prečítaš bez posudzovania analytickou mysľou, zaznamenáš ho vo forme, ktorá sa najviac približuje rozpoloženiu, v ktorom sa v čase písania nachádzal autor.


Home (250x270)


Je dokázané, že keď sa čomukoľvek budeš venovať v zrelaxovanom stave vedomia, zapamätáš si toho, v porovnaní s účasťou napätej mysle, až o 50% viac. Naviac dokážeš z tvojho nadvedomia zaznamenávať nové inšpirácie v oveľa väčšom počte, pričom uvoľnená myseľ je súčasne liečivým procesom. Naviac, ľahký tranz ti v oveľa väčšej miere umožní čítať medzi riadkami, čo je práve častým kritériom pre pochopenie predovšetkým textov s duchovnou tematikou. Úporná snaha, teda vyvíjanie tlaku na vedomie v akomkoľvek zmysle, vždy vyznieva kontraproduktívne. Uvoľnenosť je mágiou sama osebe…

Na záver pripomínam, že niektoré významy sa v jednotlivých článkoch dokola opakujú. Je to tak preto, lebo sú pre duchovný rast obzvlášť dôležité a predstavujú podstatu, ktorú treba pochopiť a uviesť do praxe. Získané teoretické a praktické zručností, ktoré sme zhrnuli do Zlatého kľúča, sú základným predpokladom k transmutácii osobnosti, čo je zase podmienkou toho, aby si sa stal astrálnym cestovateľom s veľkým „C“ alebo mágom s veľkým „M“.

Takže, veľa šťastia Ceste svojej!


Elith & Artemius


Red circle and pentagram on a black background