O nás

WEB_Hermit

Nadprirodzeno neexistuje. Existuje len absencia poznania.
                                                            

 

Sme pútnikmi medzi svetmi ducha a hmoty,
svetla a temnoty.
Sme médiom Mocných – tých, čo nebesám vládnu, aj tu na Zemi,
ako to zo Stvoriteľa pramení.
Vedz, že tak ako my, aj Ty sám si pútnikom
vo vesmírnych diaľavách rozprávkových,
do ktorých bránu vždy otvára len ten Mág vnútorný,
ktorý nikdy nespí, keď Luna, slnko noci, vládne hviezdami.
Ak si stratený v snoch, my sme v nich bdelí,
ponárajúc sa do vôd odvekej múdrosti,
odhaľujeme skryté magické sily, zákonitosti.
Bo čarovanie sa z moci Vyššej súčasťou našou stalo,
radi sa s Tebou podelíme o jeho mocné čaro.

Odkaz duchov

 


Vítaj na našej stránke!

Neúplný človek vzýva Boha. Celistvý sám seba ako ducha, ktorý je Jeho súčasťou.

 

Stránka, ktorú si práve navštívil, sa zaoberá metafyzickými a duchovnými teóriami a zručnosťami, ktoré môžeš v prípade záujmu nadobudnúť aj Ty. Na stránke je uvedené všetko to podstatné, čo nám, ktorí praktizujeme duchovno a mágiu, umožnilo žiť iný, oveľa naplňujúcejší život.

O čo ide?

O poznanie, ktoré si po tisícročia ústnym, a niekedy aj zaznamenávaným, spôsobom predávali medzi sebou len tí, vyvolení. Dnes oboznámiť sa s tajomstvami ukrytých za oponou bežnej reality, ktorú naše materiálne orientované egá z pochopiteľných dôvodov  považujú za jedinú možnosť existencie, môže každý jeden, kto k tomu po duševnej stránke spĺňa predpoklady.

 

Mágia je len pre silné a vyrovnané osobnosti. Nejde o žiadnu náhradu terapie, aj keď terapeutický účinok mať  môže. Pokiaľ mágiu ako aj zmenené stavy vedomia cvičí duševne nespôsobilá osoba, môže si veľmi ublížiť.

 

Obsah stránky je určený ako začiatočníkom tak pokročilým vážnym záujemcom. Je koncipovaná tak, aby poslúžila ako samoukom tak tým, ktorí študujú pod vedením skutočných šamanov, čarodejníkov či mágov, a svoje učenie si chcú porovnať s inými názormi a z nich vyplývajúcich zručností. Získané informácie z tejto stránky je vhodné doplniť kvalitnou literatúrou, z ktorej niektoré tituly uvádzame v článku Odporúčaná magická literatúra.

 

Štúdium akejkoľvek kvalitnej literatúry bez adekvátnej odozvy v podobe praxe nevedie v zmysle duchovo-magického progresu nikam.

 

Intenzívna prax nácviku zmenených stavov vedomia každému umožní metafyzickú silu Vesmíru uchopiť a použiť v zmysle vlastných zámerov, ktoré sú zároveň zámermi Stvoriteľa a otvoriť tak bránu k sebarealizácii – sebareflexii, pokore, sebaláske a oddanosti záležitostiam Vyšších záujmov – a tak okolitý svet pretvoriť na svoj obraz. Až potom príde poznanie, čo znamená byť skutočne šťastným v dovtedy nepoznanom zmysle.

A k tomu, aby tak nastalo, Ti poslúži aj naša stránka.   

 

Ako pristupovať k tematickým článkom?

V prvom rade by som rád návštevníkov stránky upozornil na fakt, že články na stránke zverejnené pozostávajú z obsahov, ktoré sú kombináciami ako vlastnej transempirickej praxe, tak názorov všeobecne uznávaných kapacít okultizmu a nemateriálne zmýšľajúcich vedcov. Texty však primárne pozostávajú z myšlienok, ktoré boli v čase tranzu, ako sa hovorí, stiahnuté z Astrálu. V mojom prípade ide o rozšírený stav vedomia, v ktorom píšem buď prostredníctvom hlasu v hlave alebo vtieravých myšlienok, čomu sa tiež hovorí jasnovedenie

Texty článkov pozostávajú z takzvaných živých textov. Ide o to, že buď celé články alebo len ich časti sa niekedy aktualizujú, pretože veci sa časom vyvíjajú a staršie myšlienky, ako aj transcendentálne skúsenosti, je preto nutné buď dopĺniť alebo úplne nanovo popísať tak, aby z nich nevznikali náboženské dogmy“. Tento postup umožňuje napokon priblížiť sa tradíciám predávania transcendentálnych empírií ústnym podaním tak, ako to po celé veky praktizovali, a dodnes praktizujú, indigénne spoločenstvá.

Ako som už spomenul, články nielen s okultnou tematikou sa spravidla tvoria v miernom tranze, teda v hlbšej uvoľnenosti. Preto ich najlepšie pochopíš vtedy, ak k nim budeš pristupovať v podobnom stave. Pokiaľ si teda nejaký text prečítaš bez posudzovania rozumovou či školnou mysľou alebo sedliackým rozumom, zaznamenáš ho vo forme, ktorá sa najviac približuje rozpoloženiu, v ktorom sa v čase písania autor nachádzal.


Home (250x270)


Naviac, je dokázané, že keď sa čomukoľvek budeš venovať v zrelaxovanom stave vedomia, zapamätáš si toho, v porovnaní s účasťou napätej mysle, až o 50% viac. Vtedy zo svojho nadvedomia zaznamenáš nové inšpirácie v oveľa intenzívnejšej forme, pričom uvoľnená myseľ je súčasne liečivým procesom. Ľahký tranz Ti tiež v oveľa väčšej miere umožní čítať medzi riadkami“, čo je práve častým kritériom pre pochopenie textov s duchovnou tematikou. Úporná snaha, teda vyvíjanie tlaku na vedomie v akomkoľvek zmysle, vždy vyznieva kontraproduktívne. Uvoľnenosť je mágiou samou osebe.

Na záver ešte zmienka o tom, že niektoré významy sa v jednotlivých článkoch často opakujú. Je to tak preto, lebo sú pre duchovný a magický rast obzvlášť dôležité a predstavujú podstatu, ktorú treba pochopiť a uviesť do života. Získané teoretické a praktické zručnosti, ktoré sme zhrnuli do Zlatého kľúča, sú základným predpokladom k transmutácii osobnosti, čo je zase podmienkou toho, aby si sa stal astrálnym cestovateľom s veľkým „C“ alebo mágom s veľkým „M“.

Takže, veľa šťastia Ceste svojej!


Peter & Spol

Red circle and pentagram on a black background