O nás

O nás

WEB_Hermit

Krása sveta je vždy úmerná kráse ducha, ktorý ho vníma.                                                                                                                                                                              Heinrich Heine
                                                            


Kto sme? Na svojej duchovnej úrovni

sme pútnikmi medzi svetmi ducha a hmoty,
svetla a temnoty.
Sme médiom Mocných – tých, čo nebesám vládnu, aj tu na Zemi,
ako to zo Stvoriteľa pramení.
Vedz, že tak ako my, aj Ty sám si pútnikom
vo vesmírnych diaľavách rozprávkových,
do ktorých bránu vždy otvára len ten Mág vnútorný,
ktorý nikdy nespí, keď Luna, slnko noci, vládne hviezdami.
Len Ty putuješ v snoch, my sme pritom bdelí,
ponárajúc sa do vôd odvekej múdrosti,
odhaľujeme skryté magické sily, zákonitosti.
Bo čarovanie sa z moci Vyššej súčasťou našou stalo,
radi sa s Tebou podelíme o jeho mocné čaro.

 


Vítaj
 na našej strá
nke!

 Za každým vonkajším prejavom stojí vedomie niekoho, čomu populárne hovoríme duch. A s touto inteligenciou sa dá komunikovať…

 

Stránka, ktorú si práve navštívil, sa zaoberá metafyzickými a duchovnými zručnosťami, ktoré môžeš v prípade záujmu podobne ako my nadobudnúť aj Ty. Teda všetko to, čo sme doterajším štúdiom spojeným s intenzívnou praxou získali, predávame ako vlastné skúsenosti ďalej podobne, ako nám svoje vedomosti predávajú tí, ktorí nás učia a vedú. 

Metafyzické alebo tiež okultné zručnosti považujeme za umenie a vedu súčasne. Umenie preto, lebo k ich dovŕšeniu sú potrebné kreatívne schopnosti duše, a vedou preto, lebo transcendentálna prax umožňuje teoretickú systematizáciu a objektivizáciu tých poznatkov, ktoré boli predtým zahalené závojom abstraktných tajomstiev, pričom vedu nabáda k celostnejšiemu pohľadu na Svet, kde si fyzika, metafyzika a duchovno navzájom podávajú ruky.

Doterajšie vedecké metodológie sú v prevažnej miere určené na dokazovanie tých udalostí, ktoré sa odohrávajú pod diktátom gravitácie, teda matky fyzického časopriestoru. No záležitosti metafyzické a duchovné sa odohrávajú za touto hranicou – mimo lineárne plynutie času a mimo štvorrozmerný časopriestor.

Pokiaľ teda materiálne štruktúrovaná myseľ a na jej premisách postavená veda hodlá metafyzické a duchovné fenomény vtesnať do súcna matematiky a fyziky, nebude v tomto zmysle úspešná.

Skeptici, ateisti a neveriaci sa však bez transcendentálnej praxe nezaobídu, pretože poznanie skutočnej reality vedie, ako už metafyzici a okultisti vedia po tisícročia, jedine skrz transcendentálnu prax, čo im umožní poznať, že parapsychologické fenomény nie sú sekundárnym prejavom primárnych elektrochemických procesov mozgu, ale že je tomu práve naopak. 

Transcendentálna prax každému umožní zmeniť Svet tým, že zmení seba, svoju psyché. Praktizujúci zavše zistí, že lepší Svet je možné vybudovať len na pilieroch sebapoznania a sebalásky, teda sebavyliečenia.

Intenzívna prax nácviku zmenených stavov vedomia každému umožní metafyzickú silu Vesmíru uchopiť a použiť v zmysle vlastných zámerov, ktoré sú zároveň zámermi Stvoriteľa, a otvoriť bránu k sebarealizácii – sebareflexii, pokore, sebaláske a oddanosti záležitostiam Vyšších záujmov – a tak okolitý svet utvoriť na svoj nový obraz. Potom príde poznanie, čo znamená byť naplnený šťastím v dovtedy nepoznanom zmysle.

A k tomu, aby tak nastalo, Ti poslúži aj naša stránka.   Ako pristupovať k tematickým článkom?

V prvom rade by som rád návštevníkov stránky upozornil na fakt, že články na stránke zverejnené pozostávajú z obsahov, ktoré sú kombináciami ako vlastnej transempirickej praxe, tak názorov všeobecne uznávaných kapacít okultizmu a nemateriálne zmýšľajúcich vedcov. Pritom obsahy tých textov, ktoré boli vytvorené výhradne na základe tranzu a teda boli stiahnuté či niekým nadiktované priamo z Astrálu, sú do článkov zakomponované a preložené jazykom, ktorý vyplýva z osobnej duchovnej vyspelosti. Aj preto sa jedným články môžu zdať nepochopiteľné a druhým až príliš triviálne. No nič menej dúfam, že plus-mínus som sa do podstaty toho, čo mi bolo astrálnymi inteligenciami oznámené, trafil, a niekomu to v jeho duchovno-magickom vývoji dopomôže.

Texty článkov pozostávajú zo živých textov, ktoré sa časom obmieňajú a doplňujú tak, aby kráčali s dobou a nevznikali z nich dogmy. To umožňuje priblížiť sa tradíciám predávania transcendentálnych empírií ústnym podaním tak, ako to po celé veky praktizovali, a dodnes praktizujú, indigénne spoločenstvá.

Táto stránka je určená vážnym záujemcom o spiritualitu. Je koncipovaná tak, že môže poslúžiť ako látka samoukom, hoci uvedenie do problematiky skutočnými šamanmi, čarodejníkmi či mágmi je niekedy nenahraditeľné. Osobne v svojich začiatkoch som vstúpil do šamanskej školy, popri ktorej ma učili aj rôzni iní majstri. Napokon môj duchovno-magický rast plne prevzali transempirické inteligencie v spolupráci s vyšším Ja. Postupne sa ku mne popridávali ďalší súpútnici, a teraz si všetci žijeme našou Astrálnou mágiou… 

Články nielen s okultnou tematikou sa spravidla tvoria v rozšírených stavoch vedomia, teda v hlbšej uvoľnenosti. Preto ich najlepšie pochopíš vtedy, ak k nim budeš pristupovať v podobnom stave. Pokiaľ si teda nejaký text prečítaš bez posudzovania analytickou mysľou, zaznamenáš ho vo forme, ktorá sa najviac približuje rozpoloženiu, v ktorom sa v čase písania nachádzal autor.


Home (250x270)


Je dokázané, že keď sa čomukoľvek budeš venovať v zrelaxovanom stave vedomia, zapamätáš si toho, v porovnaní s účasťou napätej mysle, až o 50% viac. Vtedy zo svojho nadvedomia zaznamenáš nové inšpirácie v oveľa väčšom počte, pričom uvoľnená myseľ je súčasne liečivým procesom. Naviac, ľahký tranz ti v oveľa väčšej miere umožní čítať medzi riadkami, čo je práve častým kritériom pre pochopenie predovšetkým textov s duchovnou tematikou. Úporná snaha, teda vyvíjanie tlaku na vedomie v akomkoľvek zmysle, vždy vyznieva kontraproduktívne. Uvoľnenosť je mágiou samou osebe…

Na záver opäť pripomínam, že niektoré významy sa v jednotlivých článkoch dokola opakujú. Je to tak preto, lebo sú pre duchovný rast obzvlášť dôležité a predstavujú podstatu, ktorú treba pochopiť a uviesť do praxe. Získané teoretické a praktické zručnosti, ktoré sme zhrnuli do Zlatého kľúča, sú základným predpokladom k transmutácii osobnosti, čo je zase podmienkou toho, aby si sa stal astrálnym cestovateľom s veľkým „C“ alebo mágom s veľkým „M“.

Takže, veľa šťastia Ceste svojej!


Elith & Artemius


Red circle and pentagram on a black background