Súperenie svetla & temnoty

Súperenie svetla & temnoty

Rituál na Spokojnosť 2 (300x400)


V tomto prípade ide o rituál, ktorý je pod patronátom inteligencií Slnka a Luny. Archanjel Michael poráža sily Temna. Jeho sila pramení z hlbokej vnútornej vyrovnanosti a pokoja. Vie, že len tak nad energiami zlá zvíťazí. Vie, že poraziť démona, silou a metódami démona, sa nedá. Nad negatívnou Temnotou zvíťazí len láskyplné Svetlo – vnútorná rovnováha a harmónia, teda Pochopenie a Láska.


Slnko voči Lune predstavuje protipól, ako po negatívnej stránke, tak po pozitívnej. Obidve mocnosti majú totižto ako záporný – deštruktívny – tak pozitívny – konštruktívny – aspekt, pričom v mágii víťazí ten z protivníkov, kto dokáže byť povznesený nad všetkými prejavmi protikladov. Toto víťazstvo nad sebou samým je zároveň víťazstvom aj nad zmieneným protivníkom, pričom mág získava nadvládu nad mnohými aspektmi Univerza. Dá sa povedať, že sa stáva spolutvorcom Stvoriteľa. 

Red circle and pentagram on a black background