Biela mágia verzus Čierna

Biela mágia verzus Čierna

Aj takzvaného bieleho mága môže dobehnúť jeho skrytá nedokonalosť a on náhle zistí, že koná v područí Temnoty…


Praktikantom je známe, že j
estvuje len jedná mágia, a to bez akejkoľvek príchute, vône a farby. Všetky jej pomenovania sú len akýmisi podkategóriami. V skutočnosti je to tak, že všetky tie odtiene jej prepožičiava charakter toho, kto ju práve praktizuje. To znamená, že ak sa mágia delí, tak ako už bolo povedané, len na tú, ktorá funguje a ktorá nie. Ale v prípade, že funguje, jej ďalšie názvy sa odvíjajú od toho, či ide o mágiu „deštruktívnu“ alebo „konštruktívnu“. No ako objasňujem nižšie, „deštrukcia“ nemusí nutne znamenať „zlo“ rovnako ako „konštrukcia“ „dobro“. Či je teda mágia výslovne „dobrá“ alebo výslovne „zlá“ rozhoduje len kritérium vyššej (nie ľudskej) morálky.

Teraz to objasním viac: Z transempirickej praxe vzišlo, že bežne sa pod pojmom „biela mágia“ rozumie mágia „dobrá“, teda tá s „dobrým“ zámerom, a pod pojmom „mágia čierna“ mágia „zlá“, teda tá so zámerom „zlým“. Aby som však dal priestor aj možnosti pracovať s tzv. démonmi v zmysle niekomu pomôcť či ho vyliečiť, „negatívnou“ alebo „zlou“ mágiou to pochopiteľne nazvať nemôžem. Neostáva mi teda iné než použiť výraz mágia „biela“ či „pozitívna“ aj v prípade, že interagujem s  bytosťami zápornými. Lenže potom ako niekto zistí, či som v „dobrej“ mágii použil „anjelov“ alebo „démonov“?

No nezistí. Jediným východiskom teda bude, ak „dobrú“ mágiu, v ktorej ale napriek tomu používam síly Temnoty, nazvem mágiou „čiernou“, a mágiu „zlú“, kedy taktiež interagujem s inteligenciami „zla“ ale už so zámerom ublížiť, mágiou „negatívnou“, teda nie „čiernou“. Výsledkom toho je, že „čierna mágia“ používa neutrálne a negatívne transempirické entity a „biela“ neutrálne a pozitívne. „Čiernou“ mágiou však môžeš rovnako pomáhať ako mágiou „bielou“.

Ďalej, transempirické entity, náležiace do rámca mágie čiernej (démoni), ako už bolo spomenuté, môžeš využiť k deštruktívnym zámerom aj v „dobrom zmysle, a naopak, v interakcii s inteligenciami svetla môžeš dopadnúť ešte horšie ako pri styku s démonmi!

Ako je to možne?

Tento paradox ozrejmuje forma najvyššej „bielej“ mágie, známa pod názvom hermetická teurgia, kedy k invokáciám vyšších svetelných inteligencii môžeš pristúpiť len vtedy, ak si svoju vlastnú Temnotu vo väčšej miere pokoril a pojem metapozorovateľ sa u teba stal tvojou celoživotnou, dokonca viacinkarnačnou, cestou.

Ide o to, že ak totiž vzývaš a necháš sa posadnúť konkrétnou svetelnou bytosťou, zároveň aktivuješ jej protipól, a ten s tebou interaguje do tej miery, do akej v sebe Temnotu vysporiadanú nemáš. 

Antigénius (protipól), stojací na rovnakej kompetenčnej úrovni ale s opačným znamienkom pôsobnosti toho samozrejme hodlá využiť a následky nedajú na seba dlho čakať. V okultných záznamoch sú uvedené aj prípady, ktoré sa skončili smrťou operátora…

S mágiou je to teda ako s elektrickou energiou, ktorá je výsostne neutrálnou a čistou záležitosťou a ktorej podstata sa zafarbuje len zámerom toho, kto ju používa.


Triedenie bytostí

Mágiu nerobí dobrou alebo zlou to, s akými Silami operuješ, ale to, aký máš zámer…

Triedenie bytostí na biele čierne, dobré zlé, má podobné úskalia!

Najmarkantnejšie rozdiely môžeš pozorovať u entít s najvyššími kompetenciami, akou je napríklad archanjel Michael, ktorému údajne kompetenčne kontruje archanjel Lucifer. Ale čím nižšie v spomínaných kompetenciách pôjdeš, tým viac budeš mať problém ich správne diagnostikovať a zatrieďovať. A v tých najnižších sférach už rozdiely medzi anjelskými a klifotickými (démonickými) bytosťami vnímať nebudeš vôbec.

Niekedy počujeme, že biela mágia sa poväčšine spája s konštruktívnymi rituálmi a čierna s deštruktívnymi. Aj to je omyl. Kde napríklad zaradiť rituál, kde sa deštrukcia využíva na odstránenie zla a konštrukcia na budovanie niečoho, čo iného obmedzí alebo poškodí? Alebo do akej mágii zaradiť činnosť anjela smrti či temného anjela, ktorí, ako všetci vieme, nie sú démonmi?

Tento problém sa rovnako týka aj bohýňbohov, ich negatívnych aspektov, ktoré sú v skutočnosti len (pod)osobnosťami vyššieho celku – jednej zvrchovanej Bohyne alebo Boha.

Napríklad, deštruktívnym aspektom zvrchovanej bohyne Mesiaca Luna  (Seléné) je bohyňa cúvajúceho Mesiaca Hekaté. No môžu to byť aj iné bohyne, ako napríklad Kálí, Lilith, ap.

Na druhej strane ako ich náprotivky stoja bohyne konštruktívneho aspektu, akou je napríklad bohyňa dorastajúceho Mesiaca Artemis. Avšak, samotná zvrchovaná bohyňa, aj keď pozostáva z protikladných kvalít, je personou, ktorá má svoju vlastnú nezameniteľnú osobnosť a povahu.


Príklady z vlastnej praxe

Ten, kto sa úporne snaží seba vidieť ako bieleho mága a všemožne túto doktrínu obhajuje, najskôr ním nie je…

Ku beznádejne chorému klientovi vo veľmi pokročilom veku, pripútaného k lôžku jednej z nemocníc, som v čase, kedy pri ňom fyzicky stáli najbližší členovia rodiny, rituálne privolal archanjela Rafaela, aby prípad pred ich očami vyriešil. No on zariadil, že trpiaci o malú chvíľu zomrel. Bolo mi oznámené, že sa tak Rafael a jeho pomocníci rozhodli preto, lebo pre nemocného to bola jediná šanca, ako sa konečne vyslobodiť z dlhodobého utrpenia.

Archanjel Rafael sa teda na chvíľu stal akoby démonom, ktorý síce osobne akt usmrtenia uskutočniť nemusel ale prinajmenšom povolal kompetenciu inú, napríklad anjela smrti. Samozrejme, dodatočne sa postaral o to, aby sa klient po skonaní v astrálnom tele presunul tam, kam patrí, bez traumat, ktoré bežne zažívajú tí, ktorí o „druhom svete“ buď nevedia alebo tento fenomén ignorujú.


Alebo pri šamanskom výcviku mi sibírsky šaman, ktorý nás zaúčal do tajomstiev ich kmeňovej mágie, poukázal nato, že v ich kultúre existujú aj takzvaní „čierni šamani“, ktorí sú považovaní za jedných z najmocnejších. Pri svojich šamanských praktikách sa zámerne stretávajú s negatívnymi bytosťami, vyjednávajú a bojujú s nimi, pričom ak zvíťazia, duch smrteľnej choroby v krátkom čase ustúpi alebo naopak umrie šaman, niekedy aj s ďalšími členmi rodiny alebo kmeňa.

Liečebný alebo akýkoľvek iný akt sa však dá uplatniť aj v opačnom garde, kedy šaman, čarodejník alebo mág prostredníctvom svojej vysokej duchovnej úrovni požiada patričnú svetelnú bytosť o spoluprácu v tom zmysle, aby ona sama, bez účasti operátora, záležitosť s démonom a postihnutým vybavila.

Princíp rozdelenia kompetencií ale platí vo všetkom. Pokiaľ napríklad v nejakej pre teba dôležitej záležitosti požiadaš o pomoc priamo samotného Stvoriteľa, On, ktorý je rozplynutý do vedomia všetkých a všetkého, automaticky vygeneruje entitu, ktorá sa prípadom akoby v Jeho zastúpení bude zapodievať, pričom dotyčný si najskôr bude myslieť, že sa zhovára priamo s Bohom.

Je dobre vedieť, že každá bytosť v Univerze, či už inkarnovaná alebo astrálna, je súcnom Stvoriteľa a teda aj taký dotyčný klient má pravdu v tom, že mu pomohol samotný Boh, aj keď akt pomoci vykonala povedzme „len“ nejaká hierarchicky nižšie postavená bytosť.

Podľa kategorizovania niektorých „odborníkov“ by teda vyššie spomínaného šamana, ktorý sa démonickou entitou zapodieval osobne, museli nazvať čiernym mágom, ktorý ale prevádzal bielu mágiu, pretože mal láskyplný zámer niekoho vyliečiť. No zároveň by o bielu mágiu ísť nemohlo, pretože k liečeniu použil démonickú inteligenciu. Rovnako by ale nemohlo ísť ani o čierneho mága, pretože preukázal úprimný zámer – s nasadením vlastného života – svojmu blížnemu pomôcť. Akýto krásny ezoterický guláš…


Zhrnutie

 V skutočnosti existuje len jedná mágia, ktorá funguje.

Tá, ktorá funguje, sa okrem iných kritérií delí na „pozitívnu“ a „negatívnu“, o čom výsostne rozhoduje povaha toho, kto ju praktizuje. Ale ako už bolo spomenuté, aj ten, kto sa orientuje výhradne na bytostí pozitívne, môže dopadnúť zle nedobre.

 Čierny mág je ten, kto interaguje s negatívnou inteligenciou a biely ten, kto komunikuje s inteligenciou pozitívnou. Pričom čierny mág môže vedome robiť dobré skutky alebo aj zlé, podľa toho, akou duchovnou vyspelosťou a povahovými črtami disponuje.

Biely mág ak práve používa inteligencie svetla, zlé skutky robiť nemôže, avšak bytie bielym mágom je podmienené ovládnutím ako temnoty svojej tak tej extrovertnej.

Pojmy „biela“, „čierna“, „šedá“ a iná rôznofareb mágia teda nemajú nič spoločné s významami „pozitívna“či „negatívna“, „dobrá“ či „zlá“. Beriem však do úvahy, že dnes je pre „zlú“ či „negatívnu“ mágiu vo veľkom zaužívaný pojem mágia „čierna“, a pre „dobrú“ alebo „pozitívnu“ mágia „biela“. V tom prípade sa ale už nemôže rozlišovať medzi mágiou, ktorá k svojmu zámeru používa „anjelov“ alebo tou, v ktorej sa zaklínajú „démoni“. V tomto prípade uvádzať bytostí, ktoré operátor používa, nemá žiadny význam.  

Z uvedeného vyplýva, že s pojmami bielyčierny, konštruktívny, deštruktívny, pozitívny, negatívny a farebný je potrebné zachádzať opatrne tak, aby si niekoho zo svojej nevedomosti zbytočne nenalepkoval tým, kým v skutočnosti nie je!

Súvisiace články 
Mágia na odstránenie
astrálnych parazitov
  
Mágia cúvajúceho Mesiaca
Satan. Vládca temnôt

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background