Pozor, nie je duchovno ako duchovno!

Pozor, nie je duchovno ako duchovno!

 Slniečkárov démoni milujú…


Rád by som sa týmto prihovoril tým, ktorí majú záujem o vylepšenie si svojej existencie prostredníctvom duchovna a/alebo mágie.

Vedzte, že na tento svet sme prišli predovšetkým preto, aby sa nám prebiehajúca inkarnácia stala školou, ktorej úspešné absolvovanie zakončime diplomom, ktorého obsahom bude (teda aspoň u väčšiny) vyššia duchovná vibrácia, než tá, s ktorou sme sem prišli.

To však nie je zadarmo. Stojí to veľa času a odriekania, predovšetkým v realizácii procesu metapozorovateľa, len prostredníctvom ktorého sa spomenutý progres dá uskutočniť. Viac o tom nájdete v článkoch našej webovej stránky.

Dosiahnuť duchovný progres teda zďaleka nie je taký jednoduchý, a má čo do toho povedať aj stav našej karmy, ktorá síce nikdy nikomu v duchovnom vývoji nezabránila, no zato mnohým ich proces buď výrazne uľahčila alebo na druhej strane sťažila. Preto sa deje to, že zatiaľ čo jeden napreduje relatívne rýchlo a bez zjavných problémov, inému sa to vlečie ako v lete na sánkach.

Avšak karma tu nie je preto, aby niekoho zlikvidovala, ale aby sa niekto zo svojich chýb konečne poučil, a na základe niekedy aj skutočného utrpenia získal pochopenie, o čom to všetko vlastne je. Pritom by si mal každý uvedomiť, že začať s vlastnou premenou je najlepšie hneď tu a teraz, a nie niekedy v budúcnosti, keď nato budú vhodné podmienky – tie totiž nebudú nikdy!


…prestalo ma baviť, hrať sa na slepú babu so svojimi démonmi, ktorí už v tejto hre aj tak majú nedobehnuteľné skóre. Prestal som ich zatracovať a v pokore som im vyjadril uznanie, že vždy dokážu v mojej vybrúsenej osobnosti nájsť nejaký ten kaz, a svojou následnou inváziou ma tak upozorniť na dosiaľ ešte neobjavený a neintegrovaný tieň…


Spomínané je súčasťou (okultnej) múdrosti dávnych predkov, ktorá sa v šamanských kultúrach (iné vtedy ani neboli) dedili z pokolenia na pokolenie ústnou tradíciou predávania informácii. A to najlepšie, čoby z toho mohlo vzísť, je takzvaná motýlia štvorstupňová premena. 
Ide teda nie o transformáciu, ale o transmutáciu, a to mentálneho, astrálneho a napokon (v psychosomatickom kontexte) fyzického tela.

Pokiaľ vás teda niekto bude nahovárať na platené kurzy, seansy a rôzne koučingy osobnostného rastu, ako aj na modernú realizáciu duchovna prostredníctvom napríklad nejakého kvantového vlnkovania, matrix energie a iných podobných nezmyslov, nedajte sa oklamať, pretože akékoľvek procesné zákonitosti či už metafyziky alebo fyziky sú len sekundárnym fenoménom primárnej vôle vedomia, ktorá za všetkými tými kvantovými záležitosťami stojí. Niektorí sa ale kvôli prezentácii a v boji o zákazníkov neštítia verejnosť zavádzať lacnou reklamou a dogmami o tom, ako si stačí zmeniť myslenie a budete za vodou. O myslení to síce je, ale pointa je úplne niekde inde…

Prednášajúci, ktorí si chcú v prvom rade na nás zarobiť, mnohokrát ani nevedia, ako to všetko funguje. Mnohokrát, ako už bolo uvedené, vychádzajú z teórii kvantovej fyziky a svoje „umenie“ publiku prezentujú pomocou logickej mysle, ktorá ale fenomény mysle transcendentálnej nikdy nemôže pochopiť a tobôž ich realizovať.

Týmto týpkom totiž chýba to najpodstatnejšie – vlastná transcendentálna prax. A toto duchovné vákuum nahradili bombastickým (pseudo-duchovným) vystupovaním a mixom výsledkov súčasnej kvantovej fyziky s ukradnutými a k svojmu účelu prispôsobenými technikami a know-how z oblasti okultizmu (šamanizmu, hermetizmu a orientálnych náuk).

Aj preto napríklad kvantové záležitosti nikdy nikomu neumožnia stáť sa jasnovidným, jasnocítiacim či jasnopočujúcim alebo vám nikdy nedajú schopnosť astrálne cestovať, prevádzať magické rituály či liečiť. A pokiaľ si myslíte že áno, ste rovnako na najlepšej ceste stáť sa ďalším v rade šarlatánov.

A že tým pozorným poslucháčom sa od tej chvíle všetko náhle polepší?

Nie. Ako už bolo naznačené, metafyzické a duchovné zákonitosti také niečo vylučujú*). A keď progres aj nastane, ide predovšetkým o placebo-efekt z nadšenia, ktorý časom aj tak pominie…


VAROVANIE
: Otvárať astrálnu bránu do svojej duše, astrálneho tela, nie je nikdy bez patričnej odozvy. A treba pamätať, že aj keď nie sme si vedomí svojich vnútorných démonov, oni tam, v podvedomí, naozaj sú, aj keď im mnohí hovoria mentálne programy. Lenže tie mentálne programy sú autonómnymi žijúcimi entitami, ktoré akonáhle svojmu uvedomeniu tranzom otvoríme bránu, ony sa veľmi rýchlo zariadia, a napríklad slniečkárom vedia veľmi rýchle pripraviť podmienky raja, bohužiaľ toho falošného, na čo adepti na duchovné osvietenie mnohokrát prídu až príliš neskoro.

Z vlastnej skúsenosti viem, že napríklad mnohí, ktorí navštevovali anjelskú školu a boli z prednášok celí unesení – sama pozitívna myseľ, radosť a láska – až po rokoch mnohí z nich veľmi ťažko ochoreli a iným sa popridávali rôzne, niekedy až tragické nehody.

Ako je to možné? Však „mysleli“ tak, ako im to naordinoval ich milovaný guru!

Nuž, nie je všetko zlato, čo sa blyští (nemám teraz na mysli prednášajúceho, ten to mohol myslieť naozaj dobre, ale skôr ide o nepochopený obsah toho, čo prednášal – nepochopené súvislosti spojené s vlastnou nedostatočnou transempirickou praxou, pričom to isté sa zrejme týkalo aj postihnutých poslucháčov), a vnútorní démonici si hold zahrali úlohy anjelov. A ako vidieť, za svoje výkony by si ozaj zaslúžili aj Oscara. Takže napokon sa ukázalo, že po celú tú dobu išlo len o placebo a sebaklam pod taktovkou démonov alebo teda mentálnych programov…

Áno. Mnohí okultisti dobre vedia, aké nebezpečenstva môžu hroziť tým, ktorí si začnú so zmenenými stavmi vedomia pri nepochopení podstaty transcendentálnych fenoménov, ktoré sa zavše cvičiacim začnú odohrávať.


Takže, napokon sme opäť u podstaty duchovného progresu, ktorý si predovšetkým vyžaduje tvrdú a dlhodobú prácu na sebe samom spôsobmi overenými tisícročiami a nie prostredníctvom modernej racionálnej (logickej) mysle. Len udomácnenie sa v mysli transcendentálnej, teda tej vibračne vyššej, ktorá sa aktivuje len a len v zmenených stavoch vedomia za plnej účasti mysle bdelej analytickej, dosiahne niekto trvalý duchovný a magický progres.

Zlatý kľúč – všetko pre Tvoj duchovný a magický progres


DODATOK


*) Niekto, kto tento článok číta, by mohol namietať, že však veľa ľudí, ktorí seansy „kvantovania“ navštívili, si pomohli – sú neustále veselí až dokonca šťastní, celkovo sa im v živote polepšilo a dokonca niektorí sa vyliečili z chorôb, ktoré ich dovtedy toľko trápili.

Do určitej miery to tak aj môže byť, no tých jedincov je žalostne málo a ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo. Totiž mnohí už od narodenia (zrejme aj vplyvom karmy) majú také vnútorné prednastavenie, že im stačí malý impulz, a spiritualita sa v ich prípade až neuveriteľne rozbehne – rád to prirovnávam spiacej Ruženke, ktorú z dlhého spánku preberie bozk milujúceho človeka.

Tak prednastaveného jedinca by však „zobudil“ aj hocijaký iný podnet – iná duchovná či magická technika a nemuselo by sa nutne jednať o spomínané „kvantovanie“ alebo „matrix energiu“. Je dobre pochopiť, že aj v prípade zmienenej „matrix energie“ v skutočnosti duchovný progres (zvyšovanie vibrácii) akcelerujú všeobecne platné metafyzické a duchovné zákonitosti, nie samotný propagovaný koncept, ktorý je možno založený na mylnej interpretácii fungovania podstaty Univerza.

Ako som už spomenul, dosiaľ vedcami plne nepochopené fyzikálne zákonitosti ako aj elektrochemické procesy v mozgu nie sú primárnymi príčinami, ktoré stoja za efektmi takzvaného spirituálneho rastu, ale zmienené materiálne procesy sú len následkom aktivity vedomia konkrétneho jedinca.

Ináč povedané, ak sa v našom vedomí zobrazia jasné vízie a v mozgu sa v tejto súvislosti objavia theta vlny, neznamená to, že najprv museli nejakým materiálnym (biochemickým) podnetom tieto EEG vlny vzniknúť, aby sa následne mohli objaviť vízie, ale je tomu naopak – vedomie jedinca (alebo aj kozmické) za nejakým účelom potrebovalo niekomu zmyslové obrazy naservírovať preto, aby si dajme tomu ich prostredníctvom vyriešil nejaký dôležitý problém, a preto vedomie použilo psychosomatické nástroje pre spustenie biochemických a elektrochemických procesov v hmote tela a mozgu tak, aby „aktualizácia softvéru“ mozgu  prebehla a jedinec si posolstvo v podobe vízii uvedomil svojou analytickou mysľou. Materiálni vedci ako aj pseudo-ezoterici síce tvrdia, že to prebieha naopak, no minimálne ja viem, že sú na omyle.

A odkiaľ to viem?

Opäť, je to len o štúdiu kvalitnej, nie brakovej, literatúry a o praxi. Ak sa aj vám podarí vycvičiť tak, že onen svet snov sa vám stane rovnako bežnou realitou akou je aj gravitáciou vytvorený časopriestor, pochopíte, o čom polemizujem. V tejto súvislosti by som opäť chcel upozorniť na fakt, že len intelektuálne štúdium ešte nikdy z nikoho neurobilo osvietenca, to dokáže len nadvedomie prebudeného človeka, pričom cesta vydláždená ružami vedie len údolím transcendentálnej praxe.


Artemius

Red circle and pentagram on a black background

Comments are closed.