Pozor, nie je duchovno ako duchovno!

Pozor, nie je duchovno ako duchovno!

 Slniečkárov démoni milujú…


Rád by som sa týmto prihovoril tým, ktorí majú záujem o vylepšenie si svojej existencie prostredníctvom duchovna a/alebo mágie.

Vedzte, že na tento svet sme prišli predovšetkým preto, aby sa nám prebiehajúca inkarnácia stala školou, ktorej úspešné absolvovanie zakončime diplomom, ktorého obsahom bude (teda aspoň u väčšiny) vyššia duchovná vibrácia, než tá, s ktorou sme sem prišli.

Po inkarnovaní sa do tohto sveta sa potom ľudia rozdelia na dve skupiny: tí, ktorí po celý život ostanú neprebudenými a tí, ktorí sa v jeho priebehu zobudia a uvedomia si, že všetko je vlastne ináč. U tejto skupiny potom všetko záleží len na tom, ako so svojim uvedomením sa naložia. Či podľahnú nástrahám Temnoty – pseudoduchovnu v podobe rôznych náboženstiev, cirkví a siekt, drezúre prostredníctvom svätých písiem, svätcov, všemožných prorokov, božích synov ako aj súčasných slniečkárov a iných bohužiaľ duševne postihnutých vykladačov duchovných princípov – alebo sa vydajú svojou vlastnou cestou prostredníctvom sebaspoznávania a sebazdokonaľovania.

Mnohí ľudia podliehajú (seba)klamu v tom zmysle, že aby naplnili svoje životné poslanie, musia hromadiť hmotné statky. Táto motivácia v skutočnosti vychádza z nespracovaného pudu sebazáchovy a paradoxne všetkým tým, ktorým sa získavať materiálne benefity darí, samotnú podstatu pudu sebazáchovy to neuspokojí a naopak, pritiahnu si do svojho života v tom lepšom prípade nepokoj, obavy, nenávisť, agresivitu, nedôverčivosť a v tom horšom rôzne nešťastia a nemoci. Je to tak preto, lebo za nízkou vibráciou pudu sebazáchovy stoja kvality nadvedomia, teda ak to spersonifikujeme, vyššie Ja alebo duch. A pokiaľ sa naše primárne uvedomenie zubami nechtami drží mentálnych programov alebo persón s nižšími vibráciami, vyššie Ja (alebo duch) sa tento zväzok snaží narušiť, a to prostredníctvom už spomenutých záporných udalostí alebo rôznych psychóz. Čo sa zmienených psychóz týka, nejde o žiadne pôsobenie diabla, Satana či iných podobných celebrít!  

Pokiaľ však máš to šťastie, že nepatríš do stáda duchovne zmanipulovaných oviec, tvoja cesta, pokiaľ sa po nej rozhodneš kráčať aktívne, nebude možno ľahká. A tak, ako bolí potrebný chirurgický zákrok, bolí aj prerod do oblastí vyšších vibrácii. Inými slovami povedané, niekoho to môže stáť veľa energie, času a odriekania. Pričom každý, a to garantujem, dostane zároveň dar naučiť sa pokore, oddanosti vyššej moci a trpezlivosti, predovšetkým v realizácii procesu metapozorovateľa, len prostredníctvom ktorého sa spomenutý progres dá uskutočniť. Keď to tak zhrniem, ide o pochopenie princípu, že Stvoriteľ sa nenachádza nikde inde než v každom z nás, čo je základ odrazenia sa odo dna, ktorého hĺbka je voči dnám iných len relatívnym pojmom – každý pričinením vlastnej evolúcie ducha a karmickou bilanciou sa predsa vo vzťahu k niekomu inému vibračne nachádza niekde inde, čo sa mu následne zrkadlí do kvalít jeho života. 

Ako bolo uvedené vyššie, niektorí odmietajú rásť prostredníctvom duchovných aktivít, vychádzajúcich z mnoho tisícročných tradícii pôvodných kultúr s tým, že ide o okultizmus, teda nástroj diabla. Realita je však taká, že tomu diablovi v skutočnosti podliehajú tí, ktorí sa ním oháňajú, hoci dnes je v móde protiargumentovať sloganom „však mne nejde o náboženstvo ale o vieru“, a v tomto kontexte sa často jedná o vieru v Ježiša Krista, Alaha, Budhu a ďalších celebrít v uvedenom zmysle. 

Čo k tomu dodať?

Len to, že Temnota s touto nevedomosťou problém nemá, nakoľko uvedený spôsob myslenia vychádza z jej vlastnej podstaty, a aby fanatických prívržencov (slepej) viery udržala na opratách, používa k podpore ich myslenia naozaj sofistikovaný spôsob, a tak sa títo veriaci a prívrženci cirkví a siekt len tak z jej košiara dostať nedostanú. Totiž, nie je viera ako viera. Ak niekto v niečo verí, ako sa hovorí prostredníctvom srdca, ale vo svojom vnútri nemá spracované vlastne tiene a odmieta pre ich transmutáciu niečo vedome urobiť, táto viera z času na čas v nich zaktivuje iný stav vedomia – jeho transcendentálnu zložku – ktorá sa vyznačuje tým, že otvára mentálno-emocionálnu bránu do Astrálu, a dominujúca vibrácia momentálne primárnej (pod)osobnosti podľa zákona Kybalionu (ako vedného odboru hermetizmu) k sebe pritiahne celý rad identicky vibrujúcich mentálno-emocionálnych obsahov nevedomia alias bytosti.

Tie ďalej v psychosomatickej línii pôsobia ako vírus či baktérie a títo votrelci postupom času oslabia vôľu prijímateľa do tej miery, že ten sa s radosťou nechá infikovať falošnou vierou, ktorá ho oslobodzuje od toho, aby k svojmu duchovnému zdokonaľovaniu vyvinul akúkoľvek námahu, nakoľko postihnutý subjekt už takmer žiadnou silou nedisponuje – okrem placeba prostredníctvom efektu nadšenia z toho, čo mu v danú chvíľu nejaká autorita povie. Tieto „múdra“ si potom zvykne zameniť za reč vlastného srdca, a tak začína jeho istá cesta dopekla, dláždená vierou dajme tomu v Krista. Tomuto javu bohužiaľ dnes vďaka mnohým sektám (nielen) okolo Ježiša Krista a napokon aj monoteisticky zameraných cirkvi podlieha drvivá väčšina ľudstva. Preto je na svete toľko obsesii a posesii, no nikdy sa netýkajú okultistov, s podmienkou, že sa nezaoberajú satanizmom alebo zápornou mágiou.

Ako som už uviedol a rád to zopakujem, na opačnom konci spektra sa nachádzajú tí „veriaci“, ktorých viera pramení len z vlastných transcendentálnych empírii a nie z nezmyslov hlasných trúb „duchovna“. Ide o jednotlivcov, ktorí sa vo svojom živote vďaka rôznym náhodám a zrejme aj vplyvom okolia nedostali do područia zhubných idey siekt okolo Ježiša Krista či iných neanimisticky zameraných cirkvi a náboženstiev. Takýto týpkovia v duchovnom progrese napredujú rýchlo dopredu a neskôr, akonáhle dosiahnu určitých vyšších duchovných hladín vibrácii, nástrahy existencionality zvládajú, ako sa hovorí, zadnou ľavou. Práve takým je určené aj know-how našej stránky.


Dosiahnuť duchovný progres teda zďaleka nie je také jednoduché, a má čo do toho povedať aj stav karmy, ktorá síce nikdy nikomu v duchovnom vývoji nezabránila, no zato mnohým ich proces buď výrazne uľahčila alebo na druhej strane sťažila. Preto sa deje to, že zatiaľčo jeden napreduje relatívne rýchlo a bez zjavných problémov, inému sa to niekedy vlečie ako v lete na sánkach.

Avšak karma tu nie je preto, aby niekoho zlikvidovala, ale aby sa niekto zo svojich chýb konečne poučil, a na základe niekedy aj skutočného utrpenia získal pochopenie, o čom to všetko vlastne je. Pritom by si mal každý uvedomiť, že začať s vlastnou premenou je najlepšie hneď tu a teraz, a nie niekedy v budúcnosti, keď nato budú vhodné podmienky – tie totiž nebudú nikdy!


…prestalo ma baviť, hrať sa na slepú babu so svojimi démonmi, ktorí už v tejto hre aj tak majú nedobehnuteľné skóre. Prestal som ich zatracovať a v pokore som im vyjadril uznanie, že vždy dokážu v mojej vybrúsenej osobnosti nájsť nejaký ten kaz, a svojou následnou inváziou ma tak upozorniť na dosiaľ ešte neobjavený a neintegrovaný tieň…


Spomínané je súčasťou (okultnej) múdrosti dávnych predkov, ktorá sa v šamanských kultúrach (iné vtedy ani neboli) dedili z pokolenia na pokolenie ústnou tradíciou predávania informácii. A to najlepšie, čoby z toho mohlo vzísť, je takzvaná motýlia štvorstupňová premena. 
Ide teda nie o transformáciu, ale o transmutáciu, a to mentálneho, astrálneho a napokon (v psychosomatickom kontexte) fyzického tela. 


Upozornenie
: Otvárať astrálnu bránu do svojej duše, astrálneho tela, nie je nikdy bez patričnej odozvy. A treba pamätať, že aj keď nie sme si vedomí svojich vnútorných démonov, oni tam, v podvedomí, naozaj sú, aj keď im mnohí hovoria mentálne programy. Lenže tie mentálne programy sú autonómnymi žijúcimi entitami, ktoré akonáhle tranzom otvoríme bránu, ony sa veľmi rýchlo zariadia, a napríklad slniečkárom vedia veľmi rýchle nasimulovať podmienky raja, bohužiaľ toho falošného, na čo adepti na duchovné osvietenie mnohokrát prídu až vtedy, ak už je neskoro.

Z vlastnej skúsenosti viem, že napríklad mnohí, ktorí navštevovali anjelskú školu a boli z prednášok celí unesení – sama pozitívna myseľ, radosť a láska – až po rokoch mnohí z nich veľmi ťažko ochoreli a iným sa popridávali rôzne, niekedy až tragické nehody.

Ako je to možné? Však „mysleli“ tak, ako im to naordinoval ich milovaný guru!

Nuž, nie je všetko zlato, čo sa blyští (nemám teraz na mysli prednášajúceho, ten to mohol myslieť naozaj dobre, ale skôr ide o nepochopený obsah toho, čo prednášal – nepochopené súvislosti spojené s vlastnou nedostatočnou transempirickou praxou, pričom to isté sa zrejme týkalo aj postihnutých poslucháčov), a vnútorní démonici si hold zahrali úlohy anjelov. A ako vidieť, za svoje výkony by si ozaj zaslúžili aj Oscara. Takže napokon sa ukázalo, že po celú tú dobu išlo len o placebo a sebaklam pod taktovkou démonov alebo teda mentálnych programov…

Áno. Mnohí okultisti dobre vedia, aké nebezpečenstva môžu hroziť tým, ktorí si začnú so zmenenými stavmi vedomia pri nepochopení podstaty transcendentálnych fenoménov, ktoré sa zavše cvičiacim začnú odohrávať. Preto „slniečkárom časom hrozí postih z okultnej sféry, hoci z pohľadu klinickej psychológie sú postihnutí už teraz.  


Takže napokon sme sa opäť dostali k podstate duchovného progresu, ktorý si vyžaduje predovšetkým tvrdú a dlhodobú prácu na sebe samom, a to spôsobmi overenými tisícročiami. Len udomácnenie sa v mysli transcendentálnej, ktorá sa aktivuje len a len špeciálnymi technikami, sa dosiahne trvalý duchovný a/alebo magický progres.


Nový fenomén – Matrix energie

V poslednom období sa do ezoterického povedomia dostal pojem „matrix energie“, ktorý sa geometrickým radom rozšíril a v súčasnosti má množstvo ako svojich priaznivcov tak odporcov.

Napríklad materiálne orientovaní vedci tvrdenia všetkých tých ezoterikov, ktorí si vypožičiavajú termíny z časticovej fyziky a začleňujú do svojej okultnej praxe, nazývajú nezmyslami. Na obranu vedcov ono to tak je, pokiaľ javy kvantovej fyziky ezoterici, podobne ako aj kritizujúci vedci, považujú za primárnu časť skladačky bytia a existencie, pričom fenomén vedomia do úvahy neberú buď vôbec alebo ho v celej tej záležitosti pokladajú za prejav len sekundárny. Keď to zhrniem, tak potom duálnosť chovania sa fotónov, ktoré sa raz správajú ako pevné objekty a inokedy zas ako vlny, tvorí metaforu k pochopeniu, že za všetkými tými fenoménmi ako fyziky tak metafyziky, stojí aktivita vedomia niekoho. 


Jedného času som natrafil na
 článok, ktorý celkom dobre v uvedenom zmysle tento rozpor vysvetľuje. Stručne objasňuje podstatu nazvania určitých metafyzických dejov kvantovými. Podľa tohto článku je aj metafyzika a samotný Stvoriteľ „kvantový“. Pokiaľ teda na kvantové záležitosti nahliadame duálne podobne ako na fotóny, potom by to malo byť ok. Teda materiálny výklad o správaní sa fotónov v laboratórnych podmienkach tvorí len jeden uhoľ pohľadu, a preto je tento výklad nesprávny! 


Zlé meno ezoterike robia predovšetkým tí prednášajúci, ktorí si chcú v prvom rade na ľuďoch zarobiť, pričom mnohokrát ani nevedia, ako okultizmus funguje. Ako už bolo uvedené, tí, čo vychádzajú z teórii kvantovej fyziky a svoje „umenie“ publiku prezentujú pomocou zákonitosti fyzického sveta a logickej mysle, pôsobia ako šarlatáni a verejnosť zavádzajú. K tomu treba dodať, že materiálne orientovaná myseľ fenomény mysle transcendentálnej nikdy nemôže pochopiť a tobôž ich realizovať.

Týmto týpkom k sebatransmutácii a tým pádom k pochopeniu toho čo robia, chýba to najpodstatnejšie – transcendentálna prax. A oni práve toto ich vlastné duchovné vákuum nahradili bombastickým (pseudo-duchovným) vystupovaním a mixom výsledkov súčasných vied s ukradnutými a k svojmu účelu prispôsobenými technikami a know-how z oblasti okultizmu – šamanizmu, hermetizmu a orientálnych náuk.

Aj preto v takýchto prípadoch „kvantové matrix záležitosti“ nikdy nikomu neumožnia stáť sa jasnovidným, jasnocítiacim či jasnopočujúcim alebo vám nikdy nedajú schopnosť astrálne cestovať, prevádzať magické rituály či liečiť. A pokiaľ si myslíte že áno, ste rovnako na najlepšej ceste stáť sa ďalším v rade šarlatánov.

A že sa tým pozorným poslucháčom od určitej chvíle aj tak všetko polepší?

Nie. Ako už bolo naznačené, metafyzické a duchovné zákonitosti také niečo vylučujú,*) pričom ak naozaj nejaký ten progres aj nastane, väčšinou ide o placebo-efekt z nadšenia, ktorý časom vyfučí ako deravá pneumatika…


Celý ten pozitívny duchovný progres je teda predovšetkým o štúdiu kvalitnej, nie brakovej, literatúry a o praxi. Ak sa aj vám podarí vycvičiť tak, že onen svet snov sa vám rovnako stane bežnou realitou akou je aj gravitáciou vytvorený časopriestor, pochopíte, o čom polemizujem. V tejto súvislosti by som opäť chcel upozorniť na fakt, že len intelektuálne štúdium ešte nikdy z nikoho neurobilo osvietenca, to dokáže len nadvedomie prebudeného človeka, pričom cesta vydláždená ružami vedie len údolím transcendentálnej praxe.


Zlatý kľúč – všetko pre Tvoj duchovný a magický progres


DODATOK


*) Niekto, kto tento článok číta, by mohol namietať, že však veľa ľudí, ktorí seansy „kvantovania“ navštívili, si pomohli – sú neustále veselí až dokonca šťastní, celkovo sa im v živote polepšilo a dokonca niektorí sa vyliečili z chorôb, ktoré ich dovtedy toľko trápili. 

Áno, pokiaľ je ich prístup k sebe samým správny a sú učiteľom vedení v zmysle spomenutej idei, že primárnym vo všetkom čo je, je vedomie, a všetky kvantové javy sú od nich len odvodené. Ide teda o animistický pohľad na Svet. Pokiaľ však svojich poslucháčov inštruuje učiteľ v tom zmysle, že za všetkým je primárne kvantová fyzika a vedomie je len akýmsi podružným fenoménom a ľuďom sa aj napriek nesprávne vysvetleným súvislostiam začne dariť, ide buď o placebo-efekt alebo o fakt, že aj napriek nesprávnemu výkladu duchovno zafungovalo správne. 

Totiž mnohí už od narodenia (zrejme aj vplyvom karmy) majú také vnútorné prednastavenie, že im stačí len malý impulz, a spiritualita sa v ich prípade až neuveriteľne rýchlo rozvinie – rád to prirovnávam k šípkovej Ruženke, ktorú z dlhého spánku prebral bozk milujúceho človeka. Takým sa duchovno rozvinie tým správnym smerom aj vtedy, ak sú niekym nesprávne vedení. Majú silnú vnútornú ochranu a vedenie.


Vyššie spomínaný princíp sa odráža aj v inej oblasti existencie, napríklad v elektrochemickom pôsobení neurónov. Totiž, ak sa v našom vedomí objavia jasné vízie a v mozgu sa v tejto súvislosti namerajú theta vlny, neznamená to, že najprv museli nejakým materiálnym (biochemickým) podnetom tieto EEG vlny vzniknúť, aby sa následne mohli objaviť vízie, ale je tomu naopak – vedomie jedinca (alebo aj kozmické) za nejakým účelom potrebovalo niekomu zmyslové obrazy naservírovať preto, aby si dajme tomu ich prostredníctvom vyriešil nejaký dôležitý problém, a preto vedomie použilo psychosomatické nástroje pre spustenie biochemických a elektrochemických procesov v hmote tela a mozgu tak, aby „aktualizácia softvéru“ mozgu prebehla a jedinec si posolstvo v podobe vízii uvedomil svojou analytickou mysľou.

 


Súvisiace články

Šaman o negatívách pozitívneho myslenia
Prečo aj duchovní majstri smrteľne onemocnejú 
Ak sebaklam povýšiš na Lásku

Zaručene pravý ŠarlatánArtemius

Red circle and pentagram on a black background

Comments are closed.