Mágia cúvajúceho Mesiaca

Mágia cúvajúceho Mesiaca

 

Ten, kto vo svojom vnútri cností honosí, sa poslov Temnoty báť nemusí. No ten, kto strachu, nenávisti a závisti sa oddáva, vášňami hmotného spútava, ten pre démonov raj predstavuje…

 

 

Evokácia Lilith

Ó, Lilith, mocný Duch,
Staroveká kráľovná,
Čierna matka a
Cisárovná nočnej hmly.
Požehnaj ma svojim hadím jazykom,
nech zo spánku nevedomých sa preberiem,

a mocným mágom sa stanem.

Ó, Lilith, tancujúci čierny oheň,
zažeň démonov mojich nočných môr,
a vysloboď zo spaľujúceho strachu,
nech to staré na popol sa obráti,
a ťažké rany minulosti nech na úľ plný medu sa premenia.
Tak sa staň! 🔥

 

 

Aká fáza Mesiaca práve je?

 

 Výhodou astrálneho prevedenia mágie na rozdiel od fyzického spočíva okrem iného aj v tom, že nemusíš čakať, až vo fyzickom svete nastane tá požadovaná fáza, aby si mohol uplatniť na ňu viazanú evokáciu či invokáciu. V astrálnej projekcii, či jednoducho vo vizualizácii, si požadovanú fázu Mesiaca vytvoríš podľa potreby. Napríklad, ak v materiálnom svete Luna dorastá, ale Ty k svojmu magickému účelu potrebuješ Mesiac cúvajúci, budeš vizualizovať nebeské teleso ako cúvajúce, a evokácia napríklad Lilith učiní zadosť. A tak môže mág pokračovať aj v iných prípadoch… 

 

 

Ak Luna cúva, potom je čas na odstraňovanie zastaraných a už neslúžiacich psychických kvalít, či ináč povedané, mentálnych programov, ktoré zadávajú príčiny v osobnom astrály tak, aby sa časom zhmotnili do nežiaducich interakcií pozemských či psychosomatických udalostí.

Pritom ide aj o zmeny nazerania na svet ako taký, ktoré sa v indigénnych spoločnostiach do života uvádzali (a aj dnes uvádzajú) prostredníctvom prechodových rituálov. Tie sa niekedy dopĺňajú mágiou, ktorou sa napríklad aktivujú zmeny v psychickom portfóliu, konkrétne v odstraňovaní určitých pripútaností, návykov a závislostí, ktorých energie tvoria mentálne bloky a znemožňujú tak voľné prúdenie životnej sily v éterickej oblasti astrálneho tela.

Pokiaľ sa pracuje na sebe samom, okrem klasických magických techník sa používajú aj spirituálne, ktoré poznáme pod pojmom napríklad metapozorovateľ. Bez ich účasti by zmeny nenastali a adept na spiritualitu, mágiu či len život mukla by tak poľahky podľahol nástrahám astrálneho sveta, ktorého energetické interakcie sa potom zvyknú premietať do snov a tvoria udalostí bežného života. 


Okultistov
sa však uvedené nástrahy týkajú oveľa viac, nakoľko tí už VEDOME žijú DVA životy – jeden v Astrály a druhý v hmote – hoci tieto dva fenomény a lá protipóly tvoria jeden Celok.

Okultisti a venujúci sa duchovnu v prípade podľahnutiu zvodom materiálnych daností sú postihovaní oveľa viac v porovnaní s ostatnými, nakoľko oni už VEDIA, a tak majú za povinnosť ľudskej, len materiálne ladenej morálke, nepodľahnúť.  

Na druhej strane tých, čo ešte nevedia, nevedomosť nespasí. Sú práve prostredníctvom Temných inteligencií „povzbudzovaní“ k tomu, aby sa zo spánku šípkovej Ruženky prebrali, a to spôsobmi mnohokrát drastickými. A keď ani to nepomôže, obvykle nastane povestná Sodoma-Gomora a Amen.

     

V mojom prípade, ak sa vyskytne potreba niečo nefunkčné odstrániť, požiadam o pomoc tých najpovolanejších: okrem fenoménov materiálnej sféry aj napríklad bohyne Lilith, Hekaté či Kálí.


Poznámka: akúkoľvek mágiu, či už šamanskú, čarodejnú alebo pôjde o klasické evokácie či invokácie, môžeš vykonávať ako fyzicky, tak len v predstave. Ak potom obidva spôsoby porovnáš, zistíš, že mágia prevádzaná v predstavách je omnoho efektívnejšia a účinnejšia! 


Pokiaľ teda ide o nemateriálne riešenie problémov, obvykle prevediem rituál buď vo fyzickej rovine, kedy použijem fyzické priestory a pomôcky ako athame, magické zrkadlo, sviečky, vonné tyčinky, oleje, masti, fluidické kondenzátory, kryštály, kamene, zástupcov jednotlivých živlov, ovocie, zeleninu, nápoje, jedlá, podobizne bohýň a bohov, vykurovadlá, vhodné oblečenie (najlepšie žiadne), ap. alebo to všetko prevediem len imaginačne, prípadne počas mentálnej či astrálnej projekcie.  

Samotný proces prebieha tak, že učiním malý rituál pentagramu a začnem vyriekavať a zariekavať rôzne zaklínadlá a formuly pre zahnanie zlých síl a k vyvolaniu sprvoti duchov-spojencov a až po nich aj samotnej bohyne.

Záporné inteligencie nikdy neinvokujem len evokujem. Kladné evokujem aj invokujem.

V prípade, že prevádzam rituál vo fyzickej realite, magické zrkadlo používam na akoby „videohovor“ s volanou bytosťou, kedy ju zreteľne vidím aj počujem, alebo len počujem, no stalo sa mi už, že som ju perfektne videl ale nepočul.

Oveľa efektívnejšie ale je zrkadlo použiť ako prechodovú bránu a za transempirickou inteligenciou mentálne alebo astrálne vycestovať.

Úplne iný spôsob komunikácie je, že bytosť požiadam, aby sa zmaterializovala priamo predo mnou napríklad prostredníctvom dymu z kadidelnice. No to sa mi ešte nestalo, nakoľko som sa o to doteraz nepokúsil. Som ale presvedčený o tom, že sa to dá…

Osobne mi oveľa viac vyhovuje astrálny (psychický) kontakt, teda technika väčšiny šamanov či mágov praktizujúcich astrálnu mágiu.

Od používania fyzických prostriedkov som časom prirodzene stále viac a viac upúšťal, nakoľko prax mi udelila poznanie, že k úspešnému prevedeniu ich nepotrebuješ. Aj tak všetko robia duchovia, a keď už ráz máš s nimi kontakt, je predsa zbytočnosťou napríklad zapaľovať naprogramovanú sviečku alebo prevádzať najrôznejšie kúsky magického žonglovania s najrôznejšími predmetmi, keď ducha môžeš jednoducho privolať a povedať mu, čo od neho očakávaš.

Samozrejme, magické analógie fungujú stopercentne, a keď na inteligenciu v nejakom zmysle dosah nemáš, uvedená korešpondencia dobre poslúži k nadviazaniu kontaktu, ako aj v zmysle zámeru k jeho naplneniu. V tomto zmysle pomôcky používam a to, ako som už spomenul, vo fyzickej forme, prostredníctvom vizualizácie a imaginácie alebo kombinovaným spôsobom, teda hybridným.

To, akú transempirickú inteligenciu povolám, záleží na tom, aký mám zámer. K tomu mi vždy dopomôžu jednak duchovia-spojenci, Tarot, karty Bohýň či jednoducho vedomostí z naštudovania okultnej literatúry. No po čase najvýznamnejším a neprekonateľným pomocníkom sa pochopiteľne vždy stáva vlastná skúsenosť. 🐍

Možno by ste sa ma chceli spýtať (ako sa to už stalo), že prečo spolupracujem práve s uvedenými inteligenciami Temnoty.

Nuž, ako sa hovorí, klin sa najlepšie klinom vybíja, a teda zbaviť sa problémov či iných nechcených záležitostí vždy ponechávam práve týmto kompetenciám – evokujem Lilith a inokedy zase bohyne Hekaté či Kálí. Ako som už spomenul, vždy ide o to, aký je zámer.

Pre bližšie objasnenie, uvedené deštruktívne bohyne (ako aj iné im podobné entity) v rámci symbiotickej spolupráce môžu byť oslovované aj ich protipólom, ktorým sú mocné svetelné inteligencie. A tak je jedno, či oslovíš napriamo jednu zo záporných inteligencií alebo o vyriešenie problému požiadaš inteligenciu pozitívnu, akou je napríklad Artemis, Seléné, Luna ale aj Mária Magdaléna či Isis (Eset).

Tie sa so svojimi (deštruktívnymi) náprotivkami už dohodnúť vedia a výsledky sa aj v tomto prípade nedajú nazvať ináč ako slovom úžasné!

Varovanie: ako svetelné tak démonické bytostí len tak niekomu pre pekné oči, kto nemá vlastnú myseľ pod (emocionálnou) kontrolou, naslúchať nebudú. A pokiaľ sa takému zúfalcovi-trúfalcovi predsa len transempirických géniov či antigéniov evokovať (a nedajbože invokovať) podarí, svetelné bytostí sa najskôr unúvať nebudú ale démonické ústretové byť môžu – no trochu v inom zmysle, než by kto očakával. Ďalej je dobré vedieť, že niektoré záporné inteligencie vynikajú zvýšenou obsesivitou, a operátori po úspešne vykonanom rituály sa ich vplyvu nevedia až tak ľahko zbaviť, obzvlášť, ak nie sú na tom psychicky výnimočne dobre! 😈


Rituál si zostroj podľa seba, pričom spočiatku sa môžeš inšpirovať nasledovnými článkami: 
Mágia na odstránenie astrálnych parazitov
Evokácia Hagiel
Evokácia Hagiel – Bardonov koncep
Menší pentagramový rituál 
Rituál pentagramu
Postav si astrálny chrám 
Posvätná záhrada
 
Prax s lunárnymi  inteligenciami

a spočiatku si dobre nacvič:
Progresívna relaxácia

Doplňujúce texty  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala
  
Ako vykonávať mágiu tak, aby aj fungovala II

Mágia zrkadiel

Biela mágia verzus Čierna

Mágia bohýň 
Posolstvá
 
Mágia vodopádu Svetla
  
Nekromancia
 

 


Evokácia
& Invokácia Lilith

 

 

Josef Veselý vo svojom diele  Lucifer a Lilit okrem iného poznamenáva: Ten, kdo očekává, že po obecnem pojednaní o Lilit bude následovat kolekce předpisů na její evokaci, bude zklamán. V hermetické literatuře se téměř žadné návody na vyvolání Lilit nevyskytuji. Celou démonologii lze v principu zredukovat na dvě základní otazky: jak démony přivolat a jak se jich zbavit. Pokud jde o Lilit, akcentuji autoři spíše druhy aspekt tohoto problému, což jsem, jak doufám, dostatečně doložil výše. (…)

  

Naľavo je znamenie Gelalovo, napravo znamenie Lilith. Gelal je incubus a jeho náprotivkom je succubus Lilith (povšimněte si sexuální symboliky obou signatur)

 

Signatura Lilith podľa Bardona (použitie signatúr spomínam v odkazoch na články o magickej praxi v tomto článku vyššie) 


Jinou signaturu Lilit přináší F. Bardon ve sve Praxi magické evokace, kde označuje tuto entitu za jednu z „prainteligencí nadzemské zóny“, která je znala „všech magických praktik jak této sféry, tak i naší planety“. Pro její vyvolaní se používá relativně univerzalní Bardonem popsaný postup, který zde nemá smysl rozvadět. Zajemce odkazuji na zmíněnou Bardonovu knihu. Lilit evokovana podle Bardonovy signatury se zjevuje v podobě uhrančivě, strašidelně krásné ženy přísného vzezření. Na čele ma šperk připomínající ženský pohlavní orgán.

***

Můj slovenský kolega Jozef Karika, jemuž za jeho ochotu patří můj dík, mi poskytl ve své knize Zóny stínu jeden soudobý postup na evokaci Lilit.

Karika uvádí tyto Lilitiny korespondence:
Živel: země
Světová strana: sever
Noční doba: půlnoc
Roční období: zima
Povaha: melancholická
Barva: pozitivní – žlutá, negativní – černá
Evokační tvar: desetiúhelník
Zemní trigon: Býk, Panna, Kozoroh
Příslušní protigéniové: Phobifel, Nefekel, Roquael
Astrologické domy: 2., 6., 10.

Z uvedeného je zřejmé, že se tyto korespondence vztahují přednostně k Lilit v jejím chtonickém aspektu. Na jejich základě vypracoval autor následující rituál, který je navzdory své jednoduchosti obdivuhodné účinný.

Poznámka: ten, kto hodlá prevádzať evokačnú alebo nebodaj invokačnú mágiu, jedno je, či hybridným spôsobom alebo rýdzo astrálnym, mal by bezpodmienečne mať zvládnuté živly, napríklad podľa Bardonovej prvej knihy Brána k opravdovému zasvěcení. Ide o to, že pokiaľ mágiu prevádza osoba vnútorne nevyvážená, riskuje vo vzácnych prípadoch i svoj život. Ide o to, že pri množstve rituálov typu nadviazania priamej zoči-voči interakcie s géniami či antigéniami je zvládnutie živlov strategické. Ten, kto tvrdí, že na sebe v uvedenom zmysle pracovať nemusí, pretože vo svojej mágii pri nadviazaní kontaktu používa (trebárs) ananás s odôvodnením, že však on už v sebe analógie k živlom má, a tie sú v perfektne vzájomne vyváženom stave, je to to isté, akoby chcel uvedenú analógiu namiesto svojej nevyváženej psyché použiť aj pre úspech v evokácii Choronzona. Základné cvičenia na zvládnutie živlov uvádzam aj na našej stránke pod názvami Cvičenia na ovládnutie živlov a Návšteva živlových bytostí mentálnym cestovaním 


Evokační rituál

Náš evokační postup spadá do oblasti temnější magické praxe a je určený pro mírně pokročilé mágy.*) Využívá kabalistického poznatku, že Lilit je manželkou Samaela, což poukazuje na spojitost těchto dvou metafyzických principů. Vyvolání jednoho indukuje přítomnost druhého a naopak. V tomto případě slouží k přivolání Lilit energetická kvalita jejího manžela Samaela – mužský chtíč. (Platí i opačná posloupnost – mužský chtíč vzniká všude tam, kde je přítomná Lilit.)

Rituál je možné volně individuálně přizpůsobit tak, aby zůstaly zachované jeho nejdůležitější body. Všechno ostatní by mělo být přiměřené duševnímu založení obou aktérů. Před i po rituálu je vhodné provést pentagramový rituál nebo jiný očistný a zažehnávací postup. Vzhledem k povaze evokace mohou být v tomto případě vepisované pentagramy převrácené. Ritual může být proveden i jednou osobou.

l.) Magik se obráti tváří k severu nebo k západu.

2.) Zaujme pózu muže, vědomím se přenese do úrovně první (zemské) čakry a za doprovodu intonování mantry LAM imaginací (my k vôľou vedenej predstavivosti používame pojem vizualizácia) umocní spojení se zemí, přičemž se zameří ne na její jádro, ale na temný, zemitý aspekt.

3.) Vědomí přesune na úroveň druhé (sexuální) čakry, do níž skrze přenesené vědomí projikuje kvalitu hrubého samaelského chtíče. Intonuje přitom jméno SAMAEL nebo BARCABEL. Příliv energie zastaví, až když vnitřním zrakem vnímá, že čakra pulsuje červeným odstínem, a zároveň v podbřišku pociťuje silný tlak.

4.) Simultánně partnerka v horizontalní rovině (ležíc na zemi) zaujme pózu ženy, imaginarně upevní spojení se zemí a za doprovodu intonování mantry VAM náplni svoje astrální tělo kvalitou vodního živlu nebo magnetického fluidu. Jeho pohlcující povahu využije na astrální vampyrické vysátí marticke energie nahromaděné v oblasti mágovy druhé čakry. V energetické rovině tak dojde ke spojení Samaela a Lilit.

5.) Partnerka ponoří ruce do připravené nádoby s vodou a zavede do ní výslednou energetickou kvalitu tohoto spojení. Takto zmagnetizovaná voda se stává vhodným médiem pro evokaci Lilit.

6.) Mág vodu vylije do geometrického útvaru nakresleného na zemi (nepravidelný sedmiúhelník vepsaný do nepravidelného desetiúhelníku, obojí v černo-žluté barvě), počká, až se voda vsákne do země,**) vědomí skrze vzniklou energetickou kvalitu projikuje do příslušné sféry (v geometrickém útvaru imaginací (teda vizualizáciou) vytváří astrální vír shodné kvality) a za použití gest levé ruky a intonování příslušných barbarských zaklínadel vody a země BABALON-BAL-BIN-ABAFT; AEOOU; AthOR-e-BAL-O započne evokaci.

7.) Vyvolaný útvar pravděpodobně ponese chtonické prvky kombinované s prvky vodními (tj. může působit poněkud bahnitě), ale navzdory své neforemnosti bude obsahovat určité archetypální ženské křivky, které v mágovi vzbudí chtivost.***) Indukovaná energie chtíče bude entitou pohlcovaná.

Evokace Lilit by neměla trvat dlouho, protože síla mágovy vůle souvisí s množstvím jeho mužské energie. V případě nadměrného vysátí této energie hrozí, že se normální solárně-falické uspořádání mágovy psychiky zhroutí, dojde k rozbití konglomerátu součástí jeho vědomé osobnosti, případně k posednutí evokovanou entitou, což v tomto případě znamená metamorfózu uspořádání vědomí do archaického lunárního stavu.

Evokovaná entita se po rituálu může zjevovat v mágových snech (podráždění archetypu), kde muž bude pociťovat neodolatelnou touhu po koitu s její bahnitou formou. Po dobu snové soulože se tato forma mění v černovlasou ženu arabského typu, která si mága „osedlá“, a svojí vagínou intenzivně pohlcuje jeho životní sílu. Mág si může být vědom fyzického orgasmu, ale stopy po polucích obyčejně chybějí.

***

Mnohdy je účelnější použít místo evokační metody postup invokační. Ten, který zde čtenářům předkládám, jsem sestavil podle „diktátu“ této transempirické entity, takže jej lze pokládat za „autorizovaný“.
Čtenáři, kteří jsou zvykli jít pod povrch textu, se možná pozastaví nad tím, že některé kabalistické narážky nekoresponduji s náhledem S. de Guaity na tuto problematiku. Na to odpovídám, že o tom vím.

Při rituálu se používá černá svíce, olověný zvonek, Lilitina pečeť, magická dýka, stříbrný pohár s přírodním (neslazeným) bílým vínem a „lunární hostie“ tohoto složení:

Smíchej polévkovou lžíci medu, třetinu šálku olivového oleje, půl šálku hnědého cukru a polévkovou lžíci bílého vína. Přidej jeden a půl šálku pšeničné mouky, jeden a čtvrt šálku ovesné mouky, na špičku nože jedlé sody, půl čajové lžičky soli, stejné množství skořice, nového koření a kardamomu a jednu kapku vlastní krve. Dobře promíchej, přidej vodu, pokud je třeba, a vytvoř těsto. Z toho uválej placku a z ní vykrájej malá kolečka. Peč je v předem vyhřáté troubě při teplotě 350 stupňů (Fahrenheita, tj. 177°C) po dobu 15 minut do světle hnědá. (Recept podle C. Biase.)

Lilitina pečeť se kreslí na kruhový papír napuštěný univerzálním fluidickým kondenzátorem. Muži ji kreslí spermatem, ženy menstruační krvi****) (slabší povahy mohou použít červenou tuš). Závěrečná fáze rituálu je jiná pro muže a jiná pro ženy. Tuto pasáž si operatér či operatérka může přizpůsobit podle vlastních potřeb. Pokud se zde uvedená verze ženského rituálu bude někomu jevit jako příliš feministická, není to moje vina: i mně se tak jeví.


Invokační rituál

Modus operandi

Zapal svíci a koncentruj se na účel operace. Pak, stoje čelem k západu, zazvoň zvonkem a řekni:

Černá jsi, ale krásná, královno noci, veliká Lilit.
Temná panno, která kroužíš v zemském stínu,
božská děvko, která létáš v temných pokojích,
strašná matko a mocná požíračko toho, co si nezaslouží žít.
Ty těšitelko mužů, která jsi věčně při chuti,
postrachu žen, jež rozmnožují pouta hmoty,
družko Samaelova a Ašmodajova, sekero dvojbřitá!
Nazývaji tě škrtičkou jehňat,
zatímco ty jen plyneš po vodě proti proudu.
Říkají ti lámačka kostí,
avšak ty lámeš jen okovy gilgulu
Jsi prý lupička,
ale uloupila jsi jen tresť vody života, neboť ti vadilo, že se s ní plýtvá.
Označuji tě za hubitelku a svíjející se zmiji,
protože jsi vznesla obvinění proti Božím atributům,
které jsou základem tohoto nedokonalého světa
stvořeného z trosek světů předchozích.
Sovo moudrosti, která plašíš den,
jsi kamenem, o který se tříští bystřina generací:
kamenem úrazu pro zaslepené bloudy,
avšak těm, kteří prozřeli, jsi kamenem úhelným.
Bylas’ prý zavržena, první Evo,
ale až hadovi prach zadře se v hrdle,
všichni tě opět uzří v celé tvé kráse, slávě a důstojnosti.
Slyš mne, ty vlčice se štířím ocasem,
dlouhovlasá noční ženko, která jsi svedla i proroka Eliáše,
ty neplodná, která neseš tak hojné a podivuhodné plody.

Přijd ke mně z hlubin noci, večernice vznešenější.
Přijd ke mně z dálav pouště, velbloudice velebnější.
Přijd z temnoty stínu, luny spanilejší.
Přijeď na větru a sestup na zem s deštěm
a záře polární ať zdobí hlavu tvou, jak hlavu zimní královny.
Přistup ke mně a bud mi přátelská,
neboť po tobě toužím (řiká muž), nebot jsem ti podobná (řiká žena).

Mé volání jsi vyslyšela:
hle, toť ševel a van tvých křídel,
hle, toť klapot tvých podpatků či ptačích pařátů.
Přilétáš.
Přicházíš.
Snímáš závoj.
Jsi zde, Lilit.

Muž říká:

Ty, kterás’ odmítla ležet pod Adamem,
dej, ať pochopím temnou stránku ženství
ke svému prospěchu a naplnění.
Jím chléb moudrosti pod tvými křídly (sní hostii)
a zapíjím jej vínem silných, které prýští z tvých panenských prsů
(napije se z kalicha).
Ach Lilit,
má chvála budiž holdem velebnosti tvé.
Ty jsi ve mně a já mám svůj podíl v tobě!

Žena řiká:

Ty, která ses nenechala zotročit Adamem,
dej, ať nejsem podrobena žádnému muži,
ale naopak učiň muže podnožkou mých nohou.
Stahuji měsíc z oblohy a polykám jej, nebof ve tmě se lépe daří i ntuici
(sní hostii).
Jedu na šelmě a připíjim z kalicha Velké panně babylónské (napije se z kalicha).
Ach, Lilit,
má chvála budiž holdem velebnosti tvé.
Ty mne zdobíš a já ozdobou jsem tobě!

 


Na závěr spálí operatér či operatérka Lilitinu pečet (nabodnutou na hro
tu magické dýky) v plameni svíce a ukončí rituál zazvoněním na zvonek. Při nezvládnutí této magické operace hrozí magičkám obsednutí, vzácně i posednutí touto démonickou inteligencí. Magik se naproti tomu vystavuje nebezpečí vampyrizace. Při koncentraci na tento archetyp, která je v rámci příprav na magickou operaci nutná, se může stát, že se v magikově blízkosti vyskytne žena, která se vyznačuje souborem vlastností, jež postfreudovská psychoanalýza označuje jako Lilitin komplex (Poznámka: Osoby signované komplexem Lilith jsou charakteristické zvláštním druhem „osudového“ magnetismu, zpravidla se nacházejí ve stavu konstantního, emocionálního utrpení, mívají depresivní sklony a problémy s vymezením hranic mezi reálnem a ireálnem. V jejich oblečení i výzoru převládá černá barva a obliba ve stříbrných špercích, kterými zdobí neobvyklé části těla. Zdroj).

Teoreticky by bylo možné využít při invokacích a evokacich Lilit také obrovského rezervoáru energie, který byl v astrálu vytvořen letitým používáním ochranných amuletů proti jejímu působení. Jejich vliv by se ovšem musel převrátit. Nelze zde pracovat mechanicky, neboť operatér musí dobře zvážit, s kterým aspektem této démonické inteligence si přeje vstoupit do kontaktu. Jde o poměrně náročnou úlohu z vyšší magie, která však při dobré znalosti hebrejštiny a kabaly rozhodně není neřešitelná. Zbytek ponechávám na invenci čtenářů.

Poznámka: Osobne rituál v pozmenenej forme prevádzam buď hybridným spôsobom alebo čisto astrálne, teda bez fyzických kulís a pomôcok. No s transempirickými inteligenciami rád nadväzujem kontakt aj veľmi jednoduchým spôsobom – skrz magické zrkadlo. Napríklad pre účel kontaktovania sa s Lilith zrkadlo nabijem tmavofialovým svetlom alebo univerzálnou zlatou a na jeho povrch nakreslím sigilum volanej bytosti alebo ho silne po určitú dobu vizualizujem, až dokiaľ symbol nepreberie receptívna (pasívna) myseľ, teda v zrkadle sa nachádza už mimo mojej vôle. V našom vlastnom názvosloví teda už ide o imagináciu. Pokiaľ evokujem inteligenciu po prvýkrát, väčšinou musím pokús niekoľkokrát zopakovať. Napokon, ak sa bytosť v zrkadle zjaví, buď vo „videohovore“ pokračujem alebo sa po dohode s bytosťou dohodnem na tom, že zrkadlo použijem ako bránu na prechod do jej sféry. To sa napokon, aspoň u mňa, darí viac mentálnou exteriorizáciou ako astrálnou. No možností je oveľa viac a rada je teda nasledovná – cvičiť, cvičiť a cvičiť…     


Dodatky

*) Tzn. praktické zvládnutí Bardonovy Brány k opravdovému zasvěcení, nebo stupně Dominus Limimis v Crowleyho systému A.-.A.-., případně odpovídajícího ekvivalentu.

**)V případe, ze se evokace nekona v přírodě, muze mág imaginovat (vizualizovať) ,,vsáknutí se“ fluida do hlubin země, nebo prostor v geometrickém útvaru posypat hlínou.

***) Vlny chtivosti, které v mužské psychice vyvolávají ženské zápasy v bahně, nebo hojné pokropení ženského těla tekutinou či semenom (využívané v pornografickém průmyslu) jsou vyvolané podráždením tohoto nevědomého archetypu. (Temnější oblasti pornografického průmyslu nevědomě využívají téměř všechny archetypální podoby démonické lunárně-venušské sexuality, protože tyto pro mužské nevědomí představují silné lákadlo.)

****)Tento rituál byl před zveřejněním samozřejmě prakticky vyzkoušen, a to jak magiky, tak magičkami. Abych ušetřil své kolegyně zbytečného tápání, uvádím, že srážlivosti jakékoli krve se nejlépe zabráni jeji preparaci citranem sodným: 4 díly krve se smíchají s jedním dílem 3,8 % roztoku citranu sodného. Krev si tak uchová kapalnou konzistenci, aniž by ztratila svoji,,silu“. Tato metoda se používá i v lékařství a hotový roztok citranu sodného je k dostání v lékárnách pod obchodním názvem NATRIUM CÍTRICUM BIOTIKA 3,8 % inj v balení 10 nebo 50 ampulí po 2 ml. 

Vyňaté z diela Lucifer a Lilit od Josefa Veselého
Doplnené a upravené

 

Pokiaľ sa niekto o mágiu nezaujíma ale pritom si rád astrálne zacestuje, k nakontaktovaniu na deštruktívne (ale aj konštruktívne) inteligencie mu môže dopomôcť aj vhodná hudba. Tá, ktorú tu uvádzam, je skôr len na vypočutie si bez astrálneho vycestovania či iného spôsobu prevádzania mágie. No skrz precítenie si pováh umeleckých interpretov sa dá vcítiť aj do energií astrálneho prostredia bohyne Lilith, a to bez ujmy na zdraví, ak pochopiteľne sú opraty vášní pod kontrolou:

Mother of all Nightmares

As I play note by note and follow
the reek of death through soiled graves
I reach the path to Malkuth
Upon the gateways shines
the crown through thy bones
Primordial serpents mark the milestones

Black mother, Ishet Zenunim,
Ama Lilith!
I’m obsessed by your endless beauty
I walk lured nocturnal divinity

Empress of the night mist
Lilitu! Ancient queen

Layilil, as the darkness covers your eyes
Bless me with your presence

Serpent’s tongue, fill me with water of death
Before I bare to witness
the mysterious dark black eyes
Kiss me with your lips,
Engorged with divine venom
Caress me with your lifeless womb

I whispered the name, in the tenth dream
Lilith, Layil, Ardat Lili, Laylah
Glowing and shining, the darkness still
Lilith, Layil, Ardat Lili, Laylah
Ho Ophis Ho Archaios
Ho Drakon Ho Megas

Mother of all nightmares

 

Súvisiace články    
Astrálne larvy
 
Opresia, Obsesia a Posesia
 
Spánková paralýza – osobné zážitky
 
Satan. Vládca temnôt

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background