Tarotová mágia

Tarotová mágia


Ako už bolo spomenuté inde, mágia je umením a vedou zároveň. Slúži nielen na pozorovanie sledu udalostí, ale aj na ich riešenie. Tarot a iné okultné systémy nám svojou symbolikou napomáhajú spoznať, čo za konkrétnou udalosťou alebo objektom stojí – inými slovami, čo sa za ich oponou nachádza.

Magickým pôsobením na akékoľvek (nielen tarotové) symboly sa prostredníctvom symbolickej mentálnej sféry v astrálnej rovine spúšťajú živlové energetické interakcie, ktorých následkom sú materializácie v rovine fyzickej. Pokiaľ sa tak deje vedome, ide spravidla o nejaký zámer niekoho. Pokiaľ emocionálne a teda živlové pôsobenie prebieha nevedome, vznikajú len náhodilé výsledky, ktoré sú častokrát obrátené proti jeho akterovi.

Za všetkým teda stojí Vedomie niekoho a niečoho. 
Preto majú nielen tarotové ale aj akékoľvek iné symboly, ak sa správne používajú, taký významný transformačný a transmutačný dosah. Pomocou nich môžeme veci a situácie nielen diagnostikovať a predpovedať ale aj magický ovplyvňovať. A tarotová mágia práve k tomu slúži

Artemius

Red circle and pentagram on a black background