Elith & Artemius

Elith & Artemius

 

 Slobodná vôľa je determinovaná evolučnou vybavenosťou ducha. Aj preto je márnosť nad márnosť akékoľvek posudzovanie ako seba tak iných. To však nikoho nezbavuje povinnosti na svojich cnostiach popracovať a pokúšať sa ich dávať na výslnie…  

 

Ahoj!
 
Elith a Artemius sú naše mená určené výhradne pre účely okultnej mágie. Gro nášho čarovania spočíva v dosiahnutí špecifického tranzu, ktorému tiež hovoríme rozšírený stav vedomia, a ktoré každému, kto tomuto druhu mysle venuje patričnú pozornosť, odhalí mnohé z dovtedy skrytého sveta, ktorý je však rovnako reálny ako ten, ktorý žijeme v bdelom vedomí dennodenne. 
Naša okultná prax má základy v cestovnom šamanizme, ktorý sme neskôr rozšírili o prvky čarodejníctva, hermetizmu a niektorých východných náuk. Napokon sme tento nami vytvorený koncept pomenovali Astrálna mágia. Jedná sa podobne, ako je to u šamanizmu, o otvorený koncept mágie. Je potrebné vziať na zreteľ, že okultná mágia nie je to isté čo mágia zábavná – iluzionizmus. 


Elith

sa sústredí okrem duchovného rastu v zmysle metapozorovateľa na Astrálnu mágiu, ktorej dominuje šamanizmus, niektoré formy čarodejníctva a orientálnych a východných náuk. Popritom v zahraničí študuje univerzitu alternatívnej medicíny.


Artemius

Rovnako žijem spiritualitou v zmysle spoznaj sám seba a astrálnou mágiou. Pôvodne som sa venoval (a venujem) astronómii a kvantovej kozmológii. Viac o mne v článku Progres a odpor v duchovno-magickom zrení.


V závere: nie sme žiadni čierni, bieli či inofarební mágovia. Pomenovali sme sa vlastnými výrazmi AstraNaut / AstralNaut – odvodené od astrálneho cestovateľa astrálneho mága. Okultnou povahou sme najbližšie k šamanizmu & hermetickej teurgii.

 


Elith a mne učarovala divoká príroda, v ktorej som mal tú česť kedysi vyrastať, vžívať sa do nej, a v tejto súvislosti s jej neviditeľným aspektom komunikovať. Fotografie tu uverejnené pochádzajú z prostredia, v ktorom nateraz fyzicky či astrálnymi cestami pôsobíme.

 Voči pojmu „šaman“ mám veľký rešpekt, nakoľko si uvedomujem, že aj keď šamanizmus praktizujem už roky, šamanom by som sa sám od seba nikdy nenazval. Pekne sa o tom vo svojom spoločnom diele Probuzení do duchovního světa vyjadrujú ich autori Sandra Ingerman & Hank Wesselman, ktorí píšu: Bez výjímky v žádné domorodé kultuře o sobě člověk nikdy neřekne, že je šaman. To je považováno za vychloubání se vlastní mocí. Ve světě šamanů neexistují žádné diplomy ani certifikáty a kdykoli se někdo chlubí svou mocí, může ji snadno ztratit. Pojem „šaman“ je úloha, kterou tomuto člověku přisoudila jeho komunita a je založena na schopnostech jedince působit ve svém společenství jako léčitel nebo jako zprostředkovatel informací z neviditelných světů. 
José Stevens upozorňuje, že ačkoli je obtížné přijít s něiakou definicí toho, kdo je skutečným šamanem a kdo léčitelem jiného druhu, nejsou tyto rozdíly až tolik důležité.

K tomu len dodávam to všeobecne známe, že nie každý liečiteľ môže byť šamanom, ale zato každý šaman môže byť liečiteľom… 

 


Stovky hodín nácviku tranzu sa vyplatilo – do komunikácie s nielen prírodnými duchmi sa už dnes dokážeme dostať takmer okamžite, bez akejkoľvek snahy. Komunikácia prebieha viacerými spôsobmi, no často sa stáva, že nás transempirické inteligencie jednoducho prestúpia, t. j. posadnú, a my sa potom niektorými zo zmyslových kanálov k predom zvolenej téme dozvieme všetko to podstatné…

 

Pohľad na častých domorodcov slovenskej Amazónie…

 

Divočina, kde chodievame čarovať. Sprvoti len fyzicky, no čím ďalej tým viac mentálne a astrálne…

 

 

Užovka stromová – ide o jedného z kolektívnych duchov, ktorý je taktiež naším učiteľom. Pri šamanských cestách sa často meníme okrem iného aj na rôzne druhy hadov, pričom získavame ich špecifické kvality, ktoré nám na cestách astrálnym univerzom umožňujú dosiahnuť svoj zámer. Duchovia – silové zvieratá – sa niekedy nazývajú totemy, no podľa nás ide o nesprávne pomenovanie, nakoľko výraz totem by mal predstavovať len symbol, na ktorý sa viažu určité špecifické kvality a teda nemalo by ísť o reálneho ducha. Totem by však na seba mal viazať (a asi aj viaže) množstvo egregorov.  No silové zvieratá, ako aj duchovia rastlín, nerasty a živly, egregorov nikdy nepredstavujú.

 

Jeden z mnohých vchodov do Dolného sveta za inteligenciami pozemskej fauny, flóry, nerastov, živlov a predkov, ktorý používame. Do spomínaného sveta, ako aj Horného, sa dá dostať len prostredníctvom šamanskej cesty, teda nie bežného astrálneho cestovania, ako to detailnejšie opisujem aj v článku Lucidné snívanie verzus Astrálne cestovanie. Dolný svet totiž predstavuje inú vibračnú dimenziu, a ako taký sa nachádza v špecifických oblastiach Astrálu. Astrálne, mentálne a šamanské cestovanie rozpisujem aj v článku Cvičenia astrálnej projekcie  

 

 

Čunovské štrkové jazero – klenot oblasti – slúži zároveň aj ako súčasť zásobáreň pitnej vody. Viditeľnosť v ňom je taká, že nám to umožnilo urobiť dokrútky k hranému filmu ako aj k dokumentom, ktoré sme pôvodne nakrútili pod hladinou Juhočínskeho mora. Dnes jazero slúži okrem iného aj naším okultným praktikám… 

 

 

Len zopár metrov od hlavného toku Dunaja…

 

 

Bobríci sú síce tvory niekedy až príliš snaživé, ale mať za spojenca ich kolektívneho ducha je veľmi, veľmi prospešné…

 

 

„Diabolské zóny“ sú miesta, podobne ako aj v Amazónii, vyznačované fyzickou krásou a skrytou magickou mocou, ktorú môžu využiť len šamani a čarodejníci, ktorých duchovia prírody uznali a rozhodli sa im venovať. Teda nie každému, či už mágovi alebo astrálnemu cestovateľovi, je dopriate sa k studnici magických síl dostať. K tomu musí v prvom rade disponovať určitou čistotou astrálneho tela (duše), ináč ho strážca prahu do zóny nevpustí…

 

Magická divočina lužných lesov – mokradí – v plnej sile. Dnes v noci je spln, a tak sa po návrate domov pokúsim astrálnou cestou dozvedieť, čo sa tu počas slnka noci pri jasnej oblohe deje. Musí to byť veľmi zaujímavé… (18.05.2019)

 

 

Divočina lužných lesov v plnej sile – najprv návšteva na mojom tátošovi, a následne po príjazde domov pokus o astrálnu cestu do týchto magických končín. (18.05.2019) 

 

Sova je nočný dravec a teda jeho podstata podlieha bohyniam Mesiaca. Práve preto je prepojený s Astrálom, ktorému rovnako vládne Luna – matka hviezd a slnko nocí. O sove sa hovorí, že Slnko skrz jej veľké žlté či oranžové oči nazerá do tmy a vnáša tak kvality mužského princípu ohňa do ženského princípu, ktorý je symbolizovaný vodou, temnotou (nejde o zlo), magnetizmom ako aj nočnou flórou a faunou. Toto všetko stelesňuje zvrchovaná  bohyňa Luna (tiež Seléne) a ostatné bohyne, či už Mesiaca dorastajúceho alebo cúvajúceho, ktoré predstavujú autonómne podosobnosti špecifických kvalít bohyne zvrchovanej. Okrem toho kolektívny duch sov je predovšetkým v šamanizme považovaný za mimoriadne mocného spojenca, čo môžeme svojou praxou aj sami potvrdiť…    

 

 

 

Uctenie si duchov lužných lesov… Stáva sa, že nás občas navštívia aj vo svojich (fyzických) príbytkoch a v príhodnú chvíľu, kedy sa usilujeme o astrálnu exteriorizáciu, nám von z tela pomôžu…

 

 

 

Zopár stretnutí s UFO

 

Dnes už tieto objekty UFO-m nenazývam, pretože podľa mňa ide o objekty identifikovateľné. 


Dávnejšie, ešte ako študent materiálne orientovaných vied, keď som žil ako rybička, ktorá si vôbec neuvedomovala samu seba, som na duchov nielenže neveril, ale na rovnakú úroveň psychickej odchýlky som dával aj tých, čo verili na UFO, a vehementne si za svojim presvedčením stály.

NO a potom sa to stalo aj mne. Len popíšem čo, a mienku nech si už utvorí každý sám:

Prvý kontakt nastal niekedy v priebehu roku 2010, a od vtedy komunikácia pretrváva až dodnes.

Raz večer, ako som tak z okna môjho bytu pozoroval jasnú nočnú oblohu, som si presne o 23. hodine a 17. minúte všimol, ako sa zo severnej strany po oblohe vo vrchných vrstvách atmosféry rúti meteorid, ktorý ma na seba vlastne efektom meteoru upozornil.  Pre zaujímavosť som sledoval, či sa z tohto meteoridu náhodou nestane meteorit – teda či meteorid nedopadne na Zem.

Meteor pokračoval vo svojej trajektórii, až začal náhle spomaľovať, pričom som pozoroval, ako sa jeho žiara postupne mení v žiariacu dymovú clonu, až sa napokon v mojom nadhlavníku úplne zastavil, pričom žiaril ako jasná hviezda svietivosti Venuše alebo Síria.

Pozeral som ako omámený a nevedel si to vysvetliť. Ako tak nehybne na nočnej oblohe kotvil, nevdojak ma niečo napadlo a v myšlienkach som záhadnému objektu položil otázku: ste mimozemská civilizácia?

A „meteor“ na moje neopísateľné prekvapenie odpovedal bliknutím!

Zízal som ako Alenka v krajine zázrakov a položil ďalšiu otázku, na čo odpoveďou bolo opäť bliknutie…

Potom ma niečo napadlo a sformuloval som otázku tak, aby som dostal zápornú odpoveď. Podarilo sa a nehybne stojaci „meteor“ odpovedal dvojitým bliknutím!

Rozprava týmto spôsobom trvala približne 14 minút, pričom som im kládol rôzne otázky, a neznáme teleso mi zakaždým okamžite odpovedalo jedným alebo dvomi oslnivými zábleskmi.

Z nášho rozhovoru jednoznačne vyplynulo, že „oni“ sa medzi sebou dohovárajú telepaticky, a vedia sa bez väčších problémov naladiť na myseľ kohokoľvek. Preto som s nimi mohol komunikovať aj ja len s tým rozdielom, že na rozdiel od nich som nebol schopný ich myšlienky zachytiť a tak mi odpovedali technologicky – oslnivými zábleskmi. To potom ale znamená, že oni ovládajú parapsychologické fenomény, označované skratkami PSI alebo ESP, nepochybujúc, že sa vedia aj astrálne projektovať… A odpoveďou bolo „áno“.

Spýtal som sa ich, či považujú moju duchovnú cestu, na ktorú som sa vydal, za správnu, a odpoveďou bolo, že áno. Potom som sa dozvedel, že oni takých ako som ja vyhľadávajú, a snažia sa s nimi nadviazať kontakt. V uvedenej súvislosti som sa dozvedel, že so šamanmi indigénnych spoločenstiev kontakt udržujú už po celé tisícročia!

Aké o niekoľko rokov bolo moje prekvapenie, keď som našiel dokument o šamanoch, ktorí to, čo som zažil ja, zažívajú ako bežnú súčasť svojho života, a dokonca, ako vypovedá uvedený dokument (uvedený nižšie), v oveľa intenzívnejšej forme…

Napokon som rozhovor z mojej strany ani neviem prečo ukončil, pričom objekt súhlasne odblikol a dal sa do pohybu…

Akcelerácia bola opakom spomaľovania – najprv sa teleso rozžeravilo, potom horiac začalo dymiť, až sa rozžeravilo natoľko, že dym prestal byť viditeľný a objekt v efekte meteoru opustil atmosféru…


Nebudem spomínať, ako ma táto situácia ohúrila, naviac, keď som na UFO neveril, a práve preto som sa týmto fenoménom nikdy nezaoberal.

Na druhý večer som opäť dostal silné vnuknutie, aby som presne v tú istú dobu ako včera išiel do okna a pozeral sa hore na opäť jasnú oblohu.

Urobil som tak, a presne v 23,17 sa odohralo navlas to isté, vrátane komunikácie a jeho ukončenia, opäť nevediac prečo, z mojej strany!

A na tretí večer sa opäť všetko rovnakým spôsobom zopakovalo…

Na štvrtý večer som opäť dostal silné vnuknutie ísť do okna, ale neviem prečo, snáď kvôli nejakému psychickému šoku (ktorý potom pretrvával až po dobu niekoľkých mesiacov) som do okna už radšej nešiel, čo teraz, po niekoľkých rokoch, ľutujem…

No aká bola moja radosť, keď so mnou opäť nadviazali spojenie, a to po niekoľkých rokoch, už po presťahovaní sa do novej bytovky.

Tentokrát ma svetelným zábleskom oslnili z výšky len niekoľko sto metrov a v telepatickej komunikácii, ktorá sa medzičasom rozvinula do oveľa väčšej miery, som získal odpovede na pre mňa ďalšie pálčivé témy. Podstatné pre mňa z ich strany je uistenie, že čo sa týka výcviku zmenených stavov vedomia, som na správnej ceste, pričom ku komunikácii s nimi môžem použiť aj orákulum, ktorému už ako-tak rozumiem (v mojom prípade prichádza do úvahy Tarot, prostredníctvom ktorého už roky získavam od nich spoľahlivé odpovede. A rovnako dôležité vraj je, aby som pokračoval v nácviku mentálnych a astrálnych ciest ako aj v okultnej praxiV uvedenej súvislosti nie je nezaujímavé, že akurát pred pár dňami som na kanály Prima Zoom videl dokument, ktorý to, čo sa stalo mne, popisuje u terajších severoamerických šamanov, ktorí s nimi dokázateľne komunikujú rovnakým spôsobom, a dokonca tak, že napríklad kozmické plavidlo zosadne priamo pred ich príbytok v rezervácii, vystúpia z neho „ľudia z hviezd“, ako im indiáni už po tisícročia hovoria, urobia si míting, po ktorého ukončení nasadnú do svojho „tátoša“, aby si opäť len tak odleteli smerom ku hviezdam a lá meteor, ktorý som vídaval ja. K tomu sa, myslím, už nič zmysluplnejšieho dodať nedá).


Že šokujúce a nepravdepodobné?

Ale to bolo aj pred rokmi u mňa, keď som bol napokon donútený uznať svet duchovNuž život je zmena a pre niekoho aj premena, a tak sa mi dostalo, že v najbližších rokoch budeme ako ľudstvo vystavení ďalším šokujúcim zisteniam, ktoré sú však šokujúcimi len pre oblasť materiálnej vedy. No pre toho, kto disponuje adekvátnou emocionálnou a spirituálnou inteligenciou, budú tieto záležitosti bežnými a logickými.


Spomenutí indiáni týmto „ľuďom z hviezd“ hovoria, že to sú v skutočnosti naši praví predkovia, a všetko nasvedčuje tomu, že zároveň aj naši potomkovia, ktorí sa len jednoducho naučili cestovať priestorom nadsvetelnou rýchlosťou a tým, že čas je s ním nerozlučne spiaty, zároveň aj v čase. A tak našej z budúcnosti prešli do našej hlbokej minulosti, aby pomohli na našej Zemi vyklíčiť inteligentný život, ktorého plodmi sme v súčasnosti my. Ako vidíš, úplne logická záležitosť…

Aj v iných dokumentoch predmetnej témy som našiel veľa paralel s mojimi vlastnými zážitkami…


A na záver si ukážme, ako k fenoménom UFO pristupuje kresťanská obec.

Článok 
Video k predmetnému článku

Súvisiace články
Progres a odpor v duchovno-magickom zrení
O nás
Astrálna mágia
Svet duchov – fantázia či realita?
O duchoch
V Ríši prírodných duchov
Okultizmus
Spánková paralýza – osobné zážitky
Šamanská cesta za duchom Slnka
Učení mravenčího ducha


Elith & Artemius

Red circle and pentagram on a black background