Duchovné šialenstvo ako zrkadlo evolúcie ducha

Duchovné šialenstvo ako zrkadlo evolúcie ducha


Motýľ
 

Zamával krídlami duch mocnej gamyaž vyvolal Mesiac magický.
Toto slnko nocí a vládca Astrálu 
nádherne svieti… 
Je ale jeho svetlo klam? 

Nie. 

Je len iné, a nabáda k pochopeniu.


Dlhodobým štúdiom, ktorého podstatnou, ak nie dominantnou, súčasťou bola a aj je transempirická prax, sme mnohí
metafyzickí výskumníci dospeli k záveru, že celá mentálna dimenzia vrátane Astrálu podlieha striktným zákonom ako metafyzickým tak duchovným, čo v prípade duchovných paradigiem znamená, že za všetkým stojí nejaká všetvoriaca inteligencia, ktorej vedomie sa zmaterializovalo do svojich interaktívnych nástrojov, akými sú Ákáša, mentálna dimenzia, astrálna a napokon tá naša fyzická.

Niekomu sa však mentálny Vesmír môže javiť tak, že sa neprejavuje podľa všeobecne platných zákonitosti, a pre neho je teda Pravdou len to, čo si jeho neovládnutá chaotická myseľ vyfantazíruje.
Medzi také fantázie patria napríklad aj dogmy siekt, náboženstiev a cirkvi, ktoré sa im stali chrbtovou kosťou, a z čoho pri ovplyvňovaní más vychádzajú.

Potom tu máme týpkov, ktorí, slušne povedané, ezotericky zošaleli, a všetky nielen metafyzické a duchovné zákonitosti, ale dokonca aj fyzické, postavili svojimi fantáziami na hlavu. Jedná sa o všakovaké teórie o dimenziách a vesmírnych inteligenciách, akoby prevzatých zo žánru sience-fiction.

Vo fyzickej a astrálnej súvislosti je samozrejme predpoklad mnohorakej rozmanitosti foriem existencie pochopiteľný, no mnohé závery týchto seba-zmanipulovaných jedincov vyznieva ako chorá myseľ fanatikov – oni v skutočnosti aj chorí sú…

Áno, aj výplody duševne narušenej osobnosti sa v Astrály materializujú do objektívnej reality, lebo však ide o myseľ-konštrukt, podliehajúci metafyzickým zákonom, no v tomto prípade sa daný astrálny objekt svojou metafyzickou a duchovnou architektúrou radí medzi energeticky nevyvážené (patologické) matrice, s ktorými Vesmír následne nakladá tak, že ich transferuje do „smetného koša“ a následne „recykluje“ na čisté, ešte nenaprogramované, energie. Tie už v súlade s Vesmírnou rovnováhou a harmóniou korešpondujú.

Taktiež sme zistili, že týchto duševne nevyzretých týpkov netreba akokoľvek presviedčať o opaku, lebo docielite rovnaký efekt, ako keby ste bláznovi tvrdili, že je blázon alebo ináč povedané, akoby ste hádzali hrach na stenu či perly sviniam. Márna sláva a márnosť nad márnosť – nikdy sa nezapodievajte duchovne nevyzretými spáčmi, lebo pre nich ste zrkadlovo to isté, čo si myslíte o nich, a len strácate svoju drahocennú nervovú energiu.

Slabý jedinec vždy bude uhýbať pred Pravdou a svoje omyly bude považovať za pravú realitu, pretože po energetickej a inteligenčnej stránke jednoducho nemá nato, aby za svoje prijal všeobecne platné premisy o fungovaní mentálneho vesmíru tak, ako to popisuje napríklad hermetická štúdia Kybalion.

Tu by som rád podotkol, že mnohí svoje myslenie ospravedlňujú tým, že však oni prijali slovo Božie v podobe svätého písma, napríklad Biblie, ktorú síce „osvieteným“ jedincom nadiktoval sám „Boh“, no človek znalý fyzických, metafyzických a duchovných zákonov, podporených svojou vlastnou transcendentálnou praxou, vie, že také niečo je nemožné a nedáva to žiaden zmysel, pretože Boh sa nenachádza niekde mimo nás, ale je súčasťou našej psyché rovnako, ako sme súčasťou my psyché Jeho.

Boh teda nie je len nejaká tá bytosť, osoba alebo osobnosť, ale je to jazykom analytickej mysle neopísateľný hlavolam, ktorý moderná veda pozná len pod veľmi približnými pojmami, akými sú „singularita“ alebo „extraordinárny objekt“. Aj to je však popis len veľmi obmedzujúci, pretože vychádza len z logickej mysle trojrozmernej reality.

V rámci astrálnych projekcií mnohých výskumníkov (vrátane nás) sme zistili, že naša civilizácie je nielen po technologickej stránke v plienkach, ale to isté platí aj o stránke mentálnej, čo sa vzájomne zrkadlí. Iné fyzické civilizácie napríklad astrálnu projekciu, ako aj ostatné paranormálne schopnosti, považujú za bežnú súčasť svojej existencie, a pojmy „strach“, „zlo“ a „nenávisť“ v zmysle, v akom nám to servírujú monoteisticky zamerané cirkvi, náboženstvá a sekty či už Ježiša Krista alebo iné, nepoznajú!

Nepoznajú dokonca ani nikoho takého, akým bol Ježiš Kristus či iná duchovná celebrita, a o Biblii ako takej rovnako nikdy nepočuli. Pritom o živote po živote vedia práve toľko, ako o živote vo fyzickom tele. Mnohé naše vedecké a náboženské predpoklady sú pre nich úsmevné a dôvodia to tým, že zrejme ide o našu vývojovú špecialitu, ktorú ešte potrebujeme k tomu, aby sme sa vyrovnali so strachmi pudu sebazáchovy, vyplývajúcimi z materiálnej a duchovnej nevedomosti. Pritom aj materiálne orientovanú vedu považujú za neprebudenosť a teda za druh náboženstva!

Takže nič také, čo nám tvrdia monoteisticky zamerané náboženstva, sekty a cirkvi, nie je pravou realitou, ale ide len o zbožné želania más veriacich nevedomých a o nástroje ovládania mocných, ktorí si bičom a medom – démonmi a anjelmi, peklom a nebom – udržiavajú svoje ekonomicko-politické pozície.
Ide o vládcov-despotov, ktorí k svojej podpore využívajú aj astrálne inteligencie; jedno je, či umelo vytvorené ľuďmi – egregorov – alebo tie, pochádzajúce od Stvoriteľa.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že je „márnosť nad márnosť“ zaoberať sa jedincami na nižšom vývojovom stupni, a snažiť sa im podhadzovať perly poznania. Je to napokon to isté, akoby ste chceli zo svojho dieťaťa urobiť génia tým, že ho v prvom ročníku základnej školy budete učiť naspamäť bez pochopenia vzorce Einsteinovej teórie relativity. Áno, márnosť nad márnosť…

Rada znie: venuj sa len sebe samému – nacvičuj a v praxi uplatňuj seba-poznanie a seba-lásku, a inému pomáhaj len vtedy, ak Ťa o to požiada.
Nevedomým nikdy nevysvetľuj a nebodaj nevnucuj žiadne všeobecne platné, či už fyzické, metafyzické alebo duchovné, zákonitosti, a v tomto zmysle pravú podstatu fungovania Univerza. Opäť, iné je, ak si to od teba vyžiadajú. Pamätaj, že presviedčanie nevedomých je rovnako známkou duchovnej neprebudenosti!


Súvisiace články  
Astrál počas života a po ňom

Šaman o negatívách pozitívneho myslenia
 
Len vnímaj a nemysli…
 
Pozor na pokrytcov
 
Sila mágie
 

Premena
zen a osvietenie 
Astrálne larvy
 
Opresia, Obsesia a Posesia
  
V Ríši prírodných duchov
  
Temné ja
  
Život po smrti fyzického tela
 
Praktické spojenie so Stvoriteľom 
 
Pozor, nie je duchovno ako duchovno!
 
Moderní obchod s duchovnem
  
Zaručene pravý Šarlatán
    
Odporúčaná magická
literatúra 
Spoločný oheň našich duší 
 
Ako som sa Fénixom stal
  
Posolstvá
 
Prečo kresťanstvu vládne Diabol

 

Artemius

Red circle and pentagram on a black background

Comments are closed.